Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blodiga kräkningar och blodig diarré, symtomguide

Blödning i övre mag-tarmkanalen kan visa sig som uppkräkt blod (hematemes) eller svart, tjärliknande avföring (melena).


Uppdaterad den: 2019-07-19

Annons

Vad är blodiga kräkningar och blodig diarré?

 • Blödning i övre mag-tarmkanalen kan visa sig som uppkräkt blod (hematemes) eller svart, tjärliknande avföring (melena).
 • Blodet bryts ned i magsäcken och ger kräkningar som kan påminna om "kaffesump" och svart avföring.
 • Avföringens tjärliknande konsistens beror på bakteriell nedbrytning i tarmen av proteinet hemoglobin från de röda blodkropparna.

Förekomst

 • Andelen patienter som läggs in på sjukhus med mag-tarmblödningar uppgår till cirka 100 per 100 000 personer om året.
 • Frekvensen ökar med åldern och är dubbelt så vanligt bland män.

Bedömning av blodiga kräkningar och blodig diarré

 • 80 % av blödningarna upphör av sig själva.
 • Mindre än 10 % av dem som läggs in på sjukhus har dödlig utgång. Av dessa är nästan alla mycket gamla personer eller personer med andra allvarliga samtidiga sjukdomar.
 • Varje blödning kan vara livshotande:
  • Efter bara ett par minuter i magsäcken blir blodet svart
  • Så lite som 60 ml blod kan förorsaka melena
  • Blödningens läge, transporttid i tarmen och blodmängden (>100–200 ml) avgör om avföringen får tjärliknande konsistens
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker som kan kräva behandling

 • Magsår:
  • Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen. Drabbar först och främst patienter äldre än 40–50 år. Är orsak till 25–30 % av magblödningarna
  • Många av dessa personer använder så kallade NSAID (exempelvis ibuprofen eller naproxen) eller acetylsalicylsyra
  • Symtomen kan vara perioder med smärta i övre delen av buken som lindras vid matintag eller med syrahämmande läkemedel. Uppträder ofta hos rökare. Nattlig smärta. Vissa patienter upplever också nedsatt aptit, illamående och kräkningar
 • Små, ytliga sår i magsäcken:
  • Orsak till 25 % av blödningarna.
  • Ofta efter intag av alkohol eller läkemedel (framförallt NSAID) som kan skada slemhinnan
  • Ofta hos yngre personer
 • Åderbråck i matstrupen:
  • Nästan alltid hos personer med känt alkoholmissbruk och/eller känd leversjukdom
  • Ofta kräkning av rött, färskt blod, ofta en allvarlig blödning. Det finns vanligtvis ett stort antal andra tecken på alkoholmissbruk som hudförändringar, gulsot, vatten i buken (ascites)

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • Sprickor i slemhinnan i matstrupen (Mallory-Weiss):
  • Oftast hos yngre personer
  • Inträffar efter episod av kraftiga kräkningar, ofta i samband med konsumtion av alkohol, men kan också uppstå efter tunga lyft
  • Vid undersökning hittas längsgående spricka i slemhinnan i nedre delen av matstrupen eller övre delen av magsäcken
  • Tillståndet är oftast ofarligt och går över av sig självt

Sällsynta orsaker

 • Matstrupscancer:
  • Förekommer vanligen hos personer över 70 år
  • Typiskt är successivt ökande svårigheter att svälja, viktminskning, nedsatt allmäntillstånd och blodbrist (anemi)
 • Magsäckscancer:
  • Förekommer främst hos äldre personer
  • Tillståndet ger ofta vaga symtom som tidig mättnadskänsla och övermättnad efter måltid, minskad aptit, trötthet, sjukdomskänsla, viktnedgång
  • Diagnosen misstänks vid nya bukbesvär hos äldre som inte tidigare haft buksmärtor

När ska man söka vård?

 • Vid kräkningar av till synes större mängder blod bör vården kontaktas omedelbart. Även om orsaken oftast är oskyldig hos yngre människor är det klokt att rådfråga medicinskt kunniga.
 • Svart, tjärliknande avföring (melena) tyder på större blödningar i mag-tarmkanalen och kräver brådskande vård.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • När började det?
 • Hur mycket har du kräkts?
 • Är avföringen svart och tjärliknande?
 • Vad är det för färg på kräkningen?
  • Kaffesumpsliknande?
  • Färskt rött blod?
  • Låt en läkare inspektera kräkningen!
 • Har du haft magsår tidigare?
 • Har du tagit medicin?
 • Har du druckit mycket alkohol?
 • Har du känt dig sjuk den senaste tiden?
 • Var blödningen en följd av kraftig kräkning?

Undersökningar

 • Man bedömer inledningsvis om det kan vara en stor blödning som riskerar att personen kan gå in i chock, ett tillstånd med risk för att de inre organen inte får tillräckligt med syre.
 • Kroppsundersökningen består av några enklare undersökningar där man letar efter tecken på bakomliggande sjukdom.
 • Ibland kan det vara aktuellt att mäta hemoglobinhalten (blodvärdet, Hb).

Remiss

 • Bedömning och behandling av dessa tillstånd kräver oftast sjukhusvård.
 • En viktig del av utredningen är att undersöka matstrupe, magsäck och tolvfingertarm (gastroskopi).
 • Vid misstanke om blödning i nedre delen av tarmen görs eventuellt en koloskopi.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.