Fakta | Mage & tarm

Blodiga kräkningar och blodig diarré, patientrådgivning

Blödning i övre mag-tarmkanalen kan visa sig som uppkräkt blod (hematemes) eller svart, tjärliknande avföring (melena).

Uppdaterad den: 2019-07-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är blodiga kräkningar och blodig diarré?

 • Blödning i övre mag-tarmkanalen kan visa sig som uppkräkt blod (hematemes) eller svart, tjärliknande avföring (melena).
 • Blodet bryts ned i magsäcken och ger kräkningar som kan påminna om "kaffesump" och svart avföring.
 • Avföringens tjärliknande konsistens beror på bakteriell nedbrytning i tarmen av proteinet hemoglobin från de röda blodkropparna.

Förekomst

 • Andelen patienter som läggs in på sjukhus med mag-tarmblödningar uppgår till cirka 100 per 100 000 personer om året.
 • Frekvensen ökar med åldern och är dubbelt så vanligt bland män.

Bedömning av blodiga kräkningar och blodig diarré

 • 80 % av blödningarna upphör av sig själva.
 • Mindre än 10 % av dem som läggs in på sjukhus har dödlig utgång. Av dessa är nästan alla mycket gamla personer eller personer med andra allvarliga samtidiga sjukdomar.
 • Varje blödning kan vara livshotande:
  • Efter bara ett par minuter i magsäcken blir blodet svart
  • Så lite som 60 ml blod kan förorsaka melena
  • Blödningens läge, transporttid i tarmen och blodmängden (>100–200 ml) avgör om avföringen får tjärliknande konsistens

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker som kan kräva behandling

 • Magsår:
  • Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen. Drabbar först och främst patienter äldre än 40–50 år. Är orsak till 25–30 % av magblödningarna
  • Många av dessa personer använder så kallade NSAID (exempelvis ibuprofen eller naproxen) eller acetylsalicylsyra
  • Symtomen kan vara perioder med smärta i övre delen av buken som lindras vid matintag eller med syrahämmande läkemedel. Uppträder ofta hos rökare. Nattlig smärta. Vissa patienter upplever också nedsatt aptit, illamående och kräkningar
 • Små, ytliga sår i magsäcken:
  • Orsak till 25 % av blödningarna.
  • Ofta efter intag av alkohol eller läkemedel (framförallt NSAID) som kan skada slemhinnan
  • Ofta hos yngre personer
 • Åderbråck i matstrupen:
  • Nästan alltid hos personer med känt alkoholmissbruk och/eller känd leversjukdom
  • Ofta kräkning av rött, färskt blod, ofta en allvarlig blödning. Det finns vanligtvis ett stort antal andra tecken på alkoholmissbruk som hudförändringar, gulsot, vatten i buken (ascites)

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • Sprickor i slemhinnan i matstrupen (Mallory-Weiss):
  • Oftast hos yngre personer
  • Inträffar efter episod av kraftiga kräkningar, ofta i samband med konsumtion av alkohol, men kan också uppstå efter tunga lyft
  • Vid undersökning hittas längsgående spricka i slemhinnan i nedre delen av matstrupen eller övre delen av magsäcken
  • Tillståndet är oftast ofarligt och går över av sig självt

Sällsynta orsaker

 • Matstrupscancer:
  • Förekommer vanligen hos personer över 70 år
  • Typiskt är successivt ökande svårigheter att svälja, viktminskning, nedsatt allmäntillstånd och blodbrist (anemi)
 • Magsäckscancer:
  • Förekommer främst hos äldre personer
  • Tillståndet ger ofta vaga symtom som tidig mättnadskänsla och övermättnad efter måltid, minskad aptit, trötthet, sjukdomskänsla, viktnedgång
  • Diagnosen misstänks vid nya bukbesvär hos äldre som inte tidigare haft buksmärtor

När ska man söka vård?

 • Vid kräkningar av till synes större mängder blod bör vården kontaktas omedelbart. Även om orsaken oftast är oskyldig hos yngre människor är det klokt att rådfråga medicinskt kunniga.
 • Svart, tjärliknande avföring (melena) tyder på större blödningar i mag-tarmkanalen och kräver brådskande vård.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • När började det?
 • Hur mycket har du kräkts?
 • Är avföringen svart och tjärliknande?
 • Vad är det för färg på kräkningen?
  • Kaffesumpsliknande?
  • Färskt rött blod?
  • Låt en läkare inspektera kräkningen!
 • Har du haft magsår tidigare?
 • Har du tagit medicin?
  • Medel mot ledbesvär/smärta (NSAID)?
  • Acetylsalicylsyra?
  • Warfarin?
  • Nya antikoagulantia, NOAK?
  • Järntillskott?
  • Annat?
 • Har du druckit mycket alkohol?
 • Har du känt dig sjuk den senaste tiden?
 • Var blödningen en följd av kraftig kräkning?

Undersökningar

 • Man bedömer inledningsvis om det kan vara en stor blödning som riskerar att personen kan gå in i chock, ett tillstånd med risk för att de inre organen inte får tillräckligt med syre.
 • Kroppsundersökningen består av några enklare undersökningar där man letar efter tecken på bakomliggande sjukdom.
 • Ibland kan det vara aktuellt att mäta hemoglobinhalten (blodvärdet, Hb).

Remiss

 • Bedömning och behandling av dessa tillstånd kräver oftast sjukhusvård.
 • En viktig del av utredningen är att undersöka matstrupe, magsäck och tolvfingertarm (gastroskopi).
 • Vid misstanke om blödning i nedre delen av tarmen görs eventuellt en koloskopi.
Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons