Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blod i avföringen, symtomguide

Förekomsten av sjukdomar som orsakar blod i avföringen ökar med åldern.


Uppdaterad den: 2019-07-11

Annons

Vad är blod i avföringen?

 • Blod i avföringen kan ha upptäckts av patienten själv, när personen ser klart rött eller mörkt rött blod i avföringen.
 • Bblodet kan också påträffas utan att patienten själv har upptäckt det. Blod som inte syns, så kallat ockult blod, kan påvisas vid rutinundersökning av avföring som analyseras på läkarmottagningen.

Förekomst

 • 20 % av befolkningen upptäcker blod i avföringen under loppet av ett år.
 • Endast 1 av 25 uppsöker läkare:
  • Över hälften får ingen diagnos, men 2–3 % har cancer i tjock- eller ändtarmen och 10 % har polyper i tjocktarmen
 • Förekomsten av sjukdomar som orsakar blod i avföringen ökar med åldern och med antalet riskfaktorer:
  • I en dansk studie av personer över 40 år visade sig 14 % ha cancer i tjock- eller ändtarmen och 10 % hade polyper
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Hemorrojder:
  • Hemorrojder kan uppstå till följd av förstoppning, graviditet, långvarig diarré och en rad andra orsaker
  • Tillståndet karaktäriseras av episoder med ljusröd blödning i samband med tarmtömning. Blodet kan droppa eller spruta över insidan av toalettskålen, ofta i samband med långvarig sjukdom och att man har känt kulor i ändtarmen
 • Sprickor i ändtarmsöppningen (analfissur):
  • Ses till och från hos små barn och hos kvinnor efter förlossning, ofta till följd av förstoppning. Besvären kan vara återkommande
  • Smärtsamt slemhinnesår där man känner när det spricker, med friskt blod på avföringen
 • Infektionssjukdom i tarmen, "turistdiarré":
  • Vid kraftiga tarminfektioner kan det uppstå sprickor och sår i slemhinnan, som ger blod i avföringen
 • Polyper i tjocktarmen:
  • Är oftast symtomfria
  • Stora polyper kan bilda ett trångt parti i tarmen och kan även blöda lite
 • Ulcerös kolit:
  • Ofta hos yngre vuxna. En kronisk inflammatorisk sjukdom i tjocktarmen, som kan växla mellan aktiva och lugnare perioder
  • Tillståndet kan periodvis ge mycket frekventa tarmtömningar. Det finns ofta blod, var och slem i avföringen
 • Crohns sjukdom:
  • Ofta hos yngre vuxna. En kronisk inflammatorisk sjukdom i tunn- och tjocktarmen, som kan växla mellan aktiva och lugnare perioder
  • Tillståndet kan se olika ut, men präglas av oblodig diarré, kolikartad smärta och lokala inflammationer runt ändtarmen
 • Cancer i tjocktarm (kolon) eller ändtarm (rektum):
  • 5–6 % får denna form av cancer en gång i livet – där risken ökar med åldern
  • Tillståndet är symtomfritt en längre tid. De vanligaste symtomen är plötslig förstoppning eller förändring i avföringen efter 45 års ålder, samt blod i avföringen
 • Fickbildning i tjocktarmen (divertikelsjukdom):
  • Vanligast förekommande hos äldre personer
  • Tillståndet är vanligtvis symtomfritt, men det kan finnas förändring i avföringen och gasbesvär, eventuellt också blod i avföringen

Sällsynta orsaker

 • Cancer i analkanalen, analcancer:
  • Sällsynt cancerform
  • Tillståndet präglas av lokala symtom och tecken i form av sår, blödningar samt utväxter i och runt ändtarmen
 • Minskad blodförsörjning till tarmen (ischemisk kolit):
  • Förhållandevis sällsynt tillstånd som förekommer hos äldre personer och ofta personer med känd, utbredd åderförfettning
  • Tillståndet är kopplat till episoder med krampliknande smärta i nedre delen av magen, lätt och ofta blodig diarré
 • Pseudomembranös kolit:
  • Vanligtvis en komplikation vid antibiotikabehandling
  • Symtomen varierar från lätt till svår inflammation i tjocktarmen. Ger vattnig, slemmig och ibland blodig diarré, magkramper långt ned i magen och feber
 • Åderbråck i matstrupen (esofagusvaricer):
  • Orsakas som regel av leversjukdom och förekommer oftast bland alkoholmissbrukare
  • Utbuktningar på blodkärl precis under slemhinnan i nedre delen av matstrupen. Åderbråcken kan spricka och orsaka blödning

Vad kan man göra själv?

 • Hemorrojder behandlas med fiberrik kost och sunda toalettvanor.
 • Sprickor i ändtarmsöppningen läker normalt ihop av sig själva, men även här är det viktigt att avföringen är mjuk så att man inte behöver använda mycket kraft för att trycka ut den.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Vid osäkerhet om diagnosen bör man söka vård.
 • Allt som blöder i ändtarmen är inte hemorrojder, upprepade blödningar ska kontrolleras.
 • Ny blödning efter 40 års ålder bör alltid bedömas.
 • Om tarmen blöder och man känner sig sjuk ska man kontakta vården snarast.
 • Vid akuta, kraftiga blödningar krävs omedelbar hjälp.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du sett blod i avföringen?
 • Har du haft liknande smärta tidigare?
 • Sprutar det ut över insidan av toalettskålen?
 • Har du blödning och smärta runt ändtarmen?
 • Har din avföring förändrats på senare tid?
 • Har du diarré?
 • Har du gått ned i vikt?
 • Är ditt allmäntillstånd bra i övrigt?
 • Har du nyligen behandlats med antibiotika?
 • Har ni mag-tarmsjukdom i familjen?

Undersökningar

 • Undersökaren bedömer magen och känner i ändtarmen med ett finger för att bedöma om det finns kännbara strukturer som blöder.
 • Hemoglobinhalten i blodet kontrolleras. Vid större eller långvarig tarmblödning sjunker hemoglobinhalten i blodet vilket kan leda till lågt blodvärde (anemi).
 • Undersökaren kan titta in i ändtarmen med rektoskop (eller proktoskop, en kortare stav) och skicka en remiss för koloskopi.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.