Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kronisk diarré, symtomguide


Uppdaterad den: 2019-01-03

Annons

Vad är kronisk diarré?

 • Diarré definieras som ändring i avföringen avseende:
  • Frekvens: ≥3 dagliga avföringar
  • Konsistens: lös eller vattnig
  • Mängd:>200 g/dygn eller >200 ml/dygn
 • Vid kronisk diarré är varaktigheten >4 veckor.
 • Diarré beror på minskat upptag eller ökad utsöndring av vätska från tarmen, eller snabbare tarmpassage.

Förekomst

 • Befolkningsstudier visar att cirka 3–5 % av befolkningen har ständig eller ibland förekommande kronisk diarré.

Bedömning av kronisk diarré

 • Bland yngre misstänker man först och främst att det kan röra sig om IBS (lättretbar eller överkänslig tarm), eller kronisk inflammatorisk tarmsjukdom.
 • Hos äldre kan det röra sig om mikroskopisk kolit, men man måste också vara uppmärksam på cancer i tjocktarmen.
 • Bland de äldsta är förklaringen ofta förstoppning där endast den lösa avföringen kan passera det "förstoppade" partiet i tarmen, så kallad sterkoral diarré.
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker som kan kräva behandling:

 • Tarminfektion:
  • Feber, andra tecken på infektion, ofta efter utlandsresa
 • Laktosintolerans:
  • Vanligt hos människor från sydligare breddgrader. Orsakas av brist på enzymet laktas i tunntarmens slemhinna och ger känslighet mot mjölk och mjölkprodukter
  • Kan inträffa tillfälligt efter maginfektioner och vid obehandlad celiaki (glutenintolerans)
  • Symtomen är orolig mage med uppblåsthet och gaser, vattnig diarré
 • Förstoppning som orsak till diarré:
  • Förekommer hos barn och äldre
  • Endast den flytande avföringen kan passera det "förstoppade" partiet i tarmen
 • Ulcerös kolit:
  • Förekommer oftast bland ungdomar och yngre vuxna. Är en kronisk inflammation i tjocktarmen – involverar nästan alltid ändtarmen (rektum), men inflammationen kan också finnas i delar av, eller i hela tjocktarmen.
  • Ger mycket frekvent tarmtömning (5–15 gånger per dag) med blod, var och slem i avföringen, ofta krampaktiga smärtor i ändtarmen.
 • Crohns sjukdom:
  • Förekommer oftast bland ungdomar och yngre vuxna. Är en ojämn (segmentell) inflammation i tarmväggen – 25 % har bara inflammation i tjocktarmen, 50 % har inflammation i både tjocktarmen och tunntarmen och 25 % har bara inflammation i tunntarmen
  • Symtomen är varierande, men kännetecknas av oblodig diarré, buksmärtor och bildning av anal abscess (böld) och fistlar runt ändtarmen
 • Mikroskopisk kolit:
  • Förekommer framförallt hos personer över 60 år
  • Tillståndet kännetecknas av långvarig, vattnig och oblodig diarré
 • Födoämnesallergi och födoämnesintolerans:
  • Förekommer hos både barn och vuxna, ofta hos personer med kända allergier
  • Det är en onormal reaktion på mat. I samband med måltid uppstår symtom i ögon, näsa, lungor, hud och tarm. De vanligaste symtomen är diarré, buksmärtor, uppblåsthet, illamående, kräkningar och sjukdomskänsla
 • Glutenintolerans (celiaki):
  • Förekommer hos både barn och vuxna. Tunntarmen reagerar på gluten i olika spannmål
  • Typiska symtom är kraftig, illaluktande, fetglänsande avföring, uppblåsthet, problem med gaser, hos vissa barn även tillväxthämning och tecken på näringsbrist
 • Gallsaltsmalabsorption (gallsaltsdiarré):
  • Vissa har för hög koncentration av gallsalter i tjocktarmen, vilket leder till diarré
  • De vanligaste symtomen är kronisk diarré, trängningar till avföring och magont
  • Diagnosen kan ställas med provbehandling med kolestyramin, ett läkemedel som binder gallsyra
 • Cancer i tjocktarm eller rektum:
  • Cirka 6 000 nya fall i Sverige årligen
  • Tillståndet är ofta symtomfritt en längre tid. De vanligaste symtomen är nytillkommen förstoppning eller förändring i avföringen efter 45 års ålder
 • Hög ämnesomsättning, hypertyreos:
  • Ett tillstånd som uppkommer oftare bland kvinnor än män
  • Typiska symtom är skakningar, viktminskning trots god aptit, diarré, svettningar och värmeintolerans, hjärtklappning, rastlöshet, irritabilitet
 • Biverkningar av läkemedel:

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • IBS (Irritable bowel syndrom):
  • Ger återkommande problem i form av växlande avföringsmönster, knipsmärta i nedre delen av magen, besvär med gaser. Symtomen kan normalt lindras genom att släppa gaser eller avföring.
 • Missbruk av laxermedel:
  • Används av vissa som "bantningsmedel"
  • Symtomen kan omfatta muskelsvaghet, törst, buksmärtor, viktnedgång, ökad mängd vätska i kroppen, bensmärta och diarré

Sällsynta orsaker

 • Kronisk inflammation i bukspottkörteln, kronisk pankreatit:
  • Den dominerande orsaken är alkoholmissbruk
  • Ger kronisk, fettglänsande diarré och återkommande anfall av svår buksmärta, viktminskning och avmagring, en del får diabetes
 • Carcinoid tumör:
  • Kan orsaka anfall med rödflammighet och svettning ("flush"), diarré, buksmärtor

Vad kan man göra själv?

 • Loperamid (läkemedel mot diarré) har bra effekt, men undvik regelbunden användning innan diagnosen är klar. Loperamid ska inte användas av barn under 12 år.
 • Minska intag av mjölkprodukter om du misstänker laktosintolerans.
 • Fiberrik kost kan vara aktuellt vid IBS och förstoppning, men sådan behandling är dåligt motiverad som behandling när problemet är diarré.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Kronisk diarré bör alltid bedömas.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har tillståndet varat?
 • Har liknande smärta förekommit tidigare?
 • Finns allmänna symtom?
  • Viktminskning, feber, illamående, kräkningar, sjukdomskänsla?
 • Har diarré förekommit på natten?
 • Är avföringen grynig och riklig, ljus och illaluktande?
 • Flyter avföringen i toaletten?
 • Finns det blod och slem i avföringen?
 • Växlar avföringen mellan att vara fast och lös?
 • Inträffade förstoppning före diarrén?
 • Nyligen varit utomlands?
 • Magsmärtor?
 • Symtom från andra organsystem?
 • Finns misstanke om reaktion på mjölk?
 • Regelbundet intag av läkemedel?

Undersökningar

 • Vid kronisk diarré, kommer man att göra en grundlig undersökning och leta efter tecken på sjukdom både i magen och andra organ.
 • Utredning av kronisk diarré kan omfatta blodprov, avföringstester, bilddiagnostik och endoskopi (undersökning av tarmen).

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.