Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Kronisk diarré, symtomguide


Uppdaterad den: 2019-01-03
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Vad är kronisk diarré?

 • Diarré definieras som ändring i avföringen avseende:
  • Frekvens: ≥3 dagliga avföringar
  • Konsistens: lös eller vattnig
  • Mängd:>200 g/dygn eller >200 ml/dygn
 • Vid kronisk diarré är varaktigheten >4 veckor.
 • Diarré beror på minskat upptag eller ökad utsöndring av vätska från tarmen, eller snabbare tarmpassage.

Förekomst

 • Befolkningsstudier visar att cirka 3–5 % av befolkningen har ständig eller ibland förekommande kronisk diarré.

Bedömning av kronisk diarré

 • Bland yngre misstänker man först och främst att det kan röra sig om IBS (lättretbar eller överkänslig tarm), eller kronisk inflammatorisk tarmsjukdom.
 • Hos äldre kan det röra sig om mikroskopisk kolit, men man måste också vara uppmärksam på cancer i tjocktarmen.
 • Bland de äldsta är förklaringen ofta förstoppning där endast den lösa avföringen kan passera det "förstoppade" partiet i tarmen, så kallad sterkoral diarré.
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker som kan kräva behandling:

 • Tarminfektion:
  • Feber, andra tecken på infektion, ofta efter utlandsresa
 • Laktosintolerans:
  • Vanligt hos människor från sydligare breddgrader. Orsakas av brist på enzymet laktas i tunntarmens slemhinna och ger känslighet mot mjölk och mjölkprodukter
  • Kan inträffa tillfälligt efter maginfektioner och vid obehandlad celiaki (glutenintolerans)
  • Symtomen är orolig mage med uppblåsthet och gaser, vattnig diarré
 • Förstoppning som orsak till diarré:
  • Förekommer hos barn och äldre
  • Endast den flytande avföringen kan passera det "förstoppade" partiet i tarmen
 • Ulcerös kolit:
  • Förekommer oftast bland ungdomar och yngre vuxna. Är en kronisk inflammation i tjocktarmen – involverar nästan alltid ändtarmen (rektum), men inflammationen kan också finnas i delar av, eller i hela tjocktarmen.
  • Ger mycket frekvent tarmtömning (5–15 gånger per dag) med blod, var och slem i avföringen, ofta krampaktiga smärtor i ändtarmen.
 • Crohns sjukdom:
  • Förekommer oftast bland ungdomar och yngre vuxna. Är en ojämn (segmentell) inflammation i tarmväggen – 25 % har bara inflammation i tjocktarmen, 50 % har inflammation i både tjocktarmen och tunntarmen och 25 % har bara inflammation i tunntarmen
  • Symtomen är varierande, men kännetecknas av oblodig diarré, buksmärtor och bildning av anal abscess (böld) och fistlar runt ändtarmen
 • Mikroskopisk kolit:
  • Förekommer framförallt hos personer över 60 år
  • Tillståndet kännetecknas av långvarig, vattnig och oblodig diarré
 • Födoämnesallergi och födoämnesintolerans:
  • Förekommer hos både barn och vuxna, ofta hos personer med kända allergier
  • Det är en onormal reaktion på mat. I samband med måltid uppstår symtom i ögon, näsa, lungor, hud och tarm. De vanligaste symtomen är diarré, buksmärtor, uppblåsthet, illamående, kräkningar och sjukdomskänsla
 • Glutenintolerans (celiaki):
  • Förekommer hos både barn och vuxna. Tunntarmen reagerar på gluten i olika spannmål
  • Typiska symtom är kraftig, illaluktande, fetglänsande avföring, uppblåsthet, problem med gaser, hos vissa barn även tillväxthämning och tecken på näringsbrist
 • Gallsaltsmalabsorption (gallsaltsdiarré):
  • Vissa har för hög koncentration av gallsalter i tjocktarmen, vilket leder till diarré
  • De vanligaste symtomen är kronisk diarré, trängningar till avföring och magont
  • Diagnosen kan ställas med provbehandling med kolestyramin, ett läkemedel som binder gallsyra
 • Cancer i tjocktarm eller rektum:
  • Cirka 6 000 nya fall i Sverige årligen
  • Tillståndet är ofta symtomfritt en längre tid. De vanligaste symtomen är nytillkommen förstoppning eller förändring i avföringen efter 45 års ålder
 • Hög ämnesomsättning, hypertyreos:
  • Ett tillstånd som uppkommer oftare bland kvinnor än män
  • Typiska symtom är skakningar, viktminskning trots god aptit, diarré, svettningar och värmeintolerans, hjärtklappning, rastlöshet, irritabilitet
 • Biverkningar av läkemedel:

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • IBS (Irritable bowel syndrom):
  • Ger återkommande problem i form av växlande avföringsmönster, knipsmärta i nedre delen av magen, besvär med gaser. Symtomen kan normalt lindras genom att släppa gaser eller avföring.
 • Missbruk av laxermedel:
  • Används av vissa som "bantningsmedel"
  • Symtomen kan omfatta muskelsvaghet, törst, buksmärtor, viktnedgång, ökad mängd vätska i kroppen, bensmärta och diarré

Sällsynta orsaker

 • Kronisk inflammation i bukspottkörteln, kronisk pankreatit:
  • Den dominerande orsaken är alkoholmissbruk
  • Ger kronisk, fettglänsande diarré och återkommande anfall av svår buksmärta, viktminskning och avmagring, en del får diabetes
 • Carcinoid tumör:
  • Kan orsaka anfall med rödflammighet och svettning ("flush"), diarré, buksmärtor

Vad kan man göra själv?

 • Loperamid (läkemedel mot diarré) har bra effekt, men undvik regelbunden användning innan diagnosen är klar. Loperamid ska inte användas av barn under 12 år.
 • Minska intag av mjölkprodukter om du misstänker laktosintolerans.
 • Fiberrik kost kan vara aktuellt vid IBS och förstoppning, men sådan behandling är dåligt motiverad som behandling när problemet är diarré.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Kronisk diarré bör alltid bedömas.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har tillståndet varat?
 • Har liknande smärta förekommit tidigare?
 • Finns allmänna symtom?
  • Viktminskning, feber, illamående, kräkningar, sjukdomskänsla?
 • Har diarré förekommit på natten?
 • Är avföringen grynig och riklig, ljus och illaluktande?
 • Flyter avföringen i toaletten?
 • Finns det blod och slem i avföringen?
 • Växlar avföringen mellan att vara fast och lös?
 • Inträffade förstoppning före diarrén?
 • Nyligen varit utomlands?
 • Magsmärtor?
 • Symtom från andra organsystem?
 • Finns misstanke om reaktion på mjölk?
 • Regelbundet intag av läkemedel?

Undersökningar

 • Vid kronisk diarré, kommer man att göra en grundlig undersökning och leta efter tecken på sjukdom både i magen och andra organ.
 • Utredning av kronisk diarré kan omfatta blodprov, avföringstester, bilddiagnostik och endoskopi (undersökning av tarmen).

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons