Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Ont eller obehag i övre delen av magen, symtomguide

Ont eller obehag i övre delen av magen är vanligt och ofta ofarligt. Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och vid framträdande symtom bör man kontakta vården.


Uppdaterad den: 2021-10-04

Annons

Vad är ont eller obehag i övre delen av buken?

 • I medicinsk terminologi används termen dyspepsi:
  • Ihållande eller återkommande smärta eller obehag, lokaliserat till övre delen av magen
  • Obehaget kan innebära tidig mätthetskänsla, uppkördhet och/eller illamående
 • Om sura uppstötningar och halsbränna är de viktigaste symtomen anses tillståndet bero på reflux

Förekomst

 • Dyspepsi förekommer i perioder hos 20–40 % av den vuxna befolkningen. Många av dessa söker aldrig vård för besvären.
 • Finns i alla åldrar. 
 • Bland dem som gastroskoperas (en slang med kamera förs ner i magsäcken) för sådana besvär har man sett att:
  • 15 procent har magsår
  • 10–15 procent har inflammation i matstrupen
  • 1 procent har cancer i magsäcken
  • 50–70 procent har inga synliga tecken på någon sjukdom

Bedömning av obehag i övre delen av buken

 • Dyspepsi är ett symtomkomplex med tillstånd av överlappande symtom, vilket gör det svårt att göra en definitiv diagnos baserad på endast medicinsk historia.

Vanliga orsaker:

 • Funktionell dyspepsi:
  • Dyspepsi där man inte hittar någon kroppslig orsak till symtomen
  • Hos en majoritet av patienterna med funktionell dyspepsi tror man att tillståndet orsakas av en ökad aktivitet eller ökad stress i matsmältningssystemet, i kombination med överkänslighet och ökad reaktion på nervsignaler från området.
  • Funktionell dyspepsi och magproblem förvärras ibland om man mår psykiskt dåligt
 • Magsår:
  • Framförallt hos äldre personer och bland användare av läkemedel mot inflammation (NSAID) och salicylater.
 • Gastroesofageal refluxsjukdom:
  • Typiska symtom är halsbränna, sura uppstötningar och ibland en brännande smärta i mellangärdet
  • Förekommer främst hos medelålders och äldre. Är vanligare bland överviktiga, och under graviditet
  • Tillståndet kan variera från enstaka och måttliga till svåra besvär
 • Biverkning av medicinering:
 • Gallsten:
  • Förekommer både hos unga, medelålders och äldre – hos kvinnor tre gånger så ofta som hos män
  • Episoder av ihållande smärta i flera timmar med anfall av intensiva kolikartade smärtor i flera minuter, vanligtvis under revbenen på höger sida, eventuellt också med utstrålande smärta bakåt ryggen eller mot höger skuldra
  • Små eller ingen andra symtom utöver anfallen
 • Hög alkoholkonsumtion:
  • Missbruk av alkohol
  • Obehag i övre buken i form av smärta, illamående, kräkningar, sura uppstötningar

Sällsynta orsaker

 • Cancer i magsäcken (ventrikelcancer):
  • Förekommer hos äldre
  • Ofta ospecifika symtom som tidig mättnadskänsla och övermättnad efter måltid, minskad aptit, trötthet, sjukdomskänsla, viktnedgång, kräkningar
 • Hjärtsjukdom:
  • Förvärras av ansträngning, tecken på kärlkramp
  • Om det även finns andningssvårigheter och svullnad i benen är detta tecken på hjärtsvikt
Annons
Annons

Vad kan man göra själv?

 • Det beror på vilka symtom man har och hur intensiva de är.
 • Vid måttliga besvär kan man testa om det finns särskilda typer av livsmedel som man reagerar på och undvika dessa under perioder med magbesvär.
 • Regelbunden livsstil och hälsosam kost kan ibland hjälpa.

När ska man söka vård?

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och vid framträdande symtom bör man kontakta läkare.
 • Om man är orolig för att symtomen beror på en allvarlig sjukdom bör man söka vård.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har besvären funnits?
 • Är symtomen konstanta eller uppträder de periodvis?
 • Lindras symtomen av mat, dryck eller antacida?
 • Har du besvär på natten?
 • Använder du läkemedel?
  •  salicylater, NSAID eller kortison?
 • Har du mycket besvär med halsbränna och sura uppstötningar?
 • Upplever du mycket stress?
 • Besväras du av muskelsvärk?
 • Har du sämre matlust? Har du gått ned i vikt?
 • Är du orolig för allvarlig sjukdom?

Undersökningar

 • Ofta tas blodprover.
 • Ibland tas avföringsprov eller utandningsprov för att bedöma om "magsårsbakterien" Helicobacter pylori finns.
 • Gastroskopi, där en slang med kamera förs ner i magsäcken, görs framförallt hos personer med dyspepsi som är över 50 år.
 • Ibland kan det vara relevant med andra undersökningar som ultraljud eller datortomografiundersökning.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons