Fakta | Mage & tarm

Utfyllnad i buken, patientrådgivning

En utfyllnad i buken kan uppstå på grund av exempelvis för mycket luft, fett eller avföring men också andra anledningar kan ge upphov till detta.

Uppdaterad den: 2019-07-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är utfyllnad i buken?

 • En utfyllnad/förändring/knöl i buken som upptäcks av patienten eller läkare.
 • Vad begreppet buken innebär:
  • Det som man till vardags kallar magen heter buken på fackspråk
  • Buken är en mer exakt beskrivning eftersom magen oftast syftar till magsäcken som bara är ett organ i av många i buken
  • Andra organ i buken är tarmar, bukspottskörteln, levern, mjälten, njurar, gallblåsan, olika kärl, körtlar och gångar med mera

Bedömning av utfyllnad i buken

 • Ofarliga förklaringar som mycket luft, fett, avföring är de vanligaste anledningarna. 
 • Andra generella förklaringar:
  • Förstorad lever
  • Förstorad mjälte
  • Cancer
  • Cysta, till exempel från äggstocken

Vad kan vara orsaken till utfyllnad i buken?

 • Allmänt utspänd och stor buk på grund av mycket luft, fett, vätska, avföring eller foster.
 • Ascites:
  • Normal ansamling av vätska i bukhålan utanför tarmarna
  • Kronisk leversjukdom och cancer som spridit sig till bukhålan är de dominerande orsakerna

Höger överdel av buken

 • Luft i tjocktarmen.
 • Förstorad lever (hepatomegali).
 • Levertumör eller cysta.
 • Cancer i övre högra delen av tjocktarmen.
 • Sjukdomar i gallblåsan.
 • Tumör eller cysta i höger njure.

Övre mellersta buken

 • Luft i magen eller tjocktarmen.
 • Tumör eller annan sjukdom av vänster lob i levern, gallblåsan, magen, tvärgående delen av tjocktarmen eller bukspottskörteln.
 • Utbuktning av aorta (aorta aneurysm).

Vänster överdel av buken

 • Luft i tjocktarmen.
 • Förstorad mjälte (splenomegali).
 • Cancer eller annan sjukdom i övre vänstra delen av tjocktarmen, magen eller bukspottkörteln.
 • Tumör eller cysta i njuren.

Centralt i bukhålan

 • Tumörer i den bakre bukväggen.
 • Utbuktning av aorta (aorta aneurysm).
 • Cancer i den tvärgående delen av tjocktarmen.
 • Tumör eller cysta i bukspottskörteln.
 • Utbredd cancerspridning till bukhålan.

Höger nederdel av buken

 • Luft i tjocktarmen.
 • Cancer i högerdelen av tjocktarmen.
 • Crohns sjukdom i högerdelen av tjocktarmen.
 • Tumör eller cysta på äggstocken.
 • Muskelknutor (myom) i livmodern.
 • Förstorad livmoder, graviditet.

Över blygdbenet

 • Muskelknutor i livmodern.
 • Förstorad livmoder, graviditet.
 • Urineringsstopp, urinretention.

Vänster nederdel av buken

 • Luft i tjocktarmen.
 • Inflammation i utbuktning av tjocktarmen (divertikulit).
 • Cancer i den nedre delen av tjocktarmen.
 • Tumör eller cysta i äggstocken.
 • Muskelknutor i livmodern.
 • Förstorad livmoder, graviditet. 

När ska man söka vård?

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och framträdande symtom bör man kontakta läkare.

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Hur länge har du märkt svullnaden/utfyllnaden?
 • Är du generellt uppblåst i magen eller är utfyllnaden avgränsad?
 • Var i buken finns utfyllnaden?
 • Har du någon aning om orsaken?
 • Är tillståndet åtföljt av buksmärtor eller obehag?
 • Har du lagt märke till förändringar i avföringen?
 • Hur är ditt allmäntillstånd?
 • Har du sett blod i avföringen?
 • Har du gått ned i vikt?
 • Har du feber?

Läkarundersökningen

 • Läkaren brukar göra en grundlig undersökning av buken genom att inspektera, lyssna, trycka och klämma. Läkaren kommer att försöka avgöra lokalisering och vilket organ som är utgångspunkt för utfyllnaden.
 • Upptäcks en tumör kommer läkaren att bedöma dess läge, storlek, form, yta, rörelse, pulsering och konsistens.

Andra undersökningar

 • Som regel tas ett antal blodprover för att upptäcka eventuell bakomliggande sjukdom.
 • Bilddiagnostik krävs i regel, till exempel med ultraljud eller DT.

Remiss till specialist eller sjukhus

 • Alla utfyllnader vars orsak inte kan fastställas via undersökningar som görs inom primärvården remitteras vanligen till en annan specialist för ytterligare undersökning. Vilken specialist som väljs beror lite på vad misstanken är.

Annons
Annons
Annons