Nyhet | Kvinnlig hälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland läkare

Den psykiska ohälsan ökar särskilt bland yngre läkare och kvinnliga läkare. Det visar nya siffror som Läkartidningen nyligen presenterade efter att ha gjort en undersökning. Men undersökningen visar också att läkarna själva ofta skattar den egna hälsan som god eller mycket god.
Annons

Det är inte bara bland den generella befolkningen som antalet sjukskrivningar ökar – också bland läkare finns en trend med stigande sjuktal. Siffror som Läkartidningen tagit del av genom att studera uppgifter från AFA Försäkring visar att läkares långtidssjukskrivningar ökade med knappt 40 procent mellan åren 2009 – 2014.

En djupdykning bland siffrorna visar att det är de psykiatriska diagnoserna som står för hela ökningen. Det är enbart bland kvinnliga läkare som man hittills sett en uppgång. Bland kvinnorna har det sedan 2009 skett mer än en fördubbling av antalet långtidssjukskrivningar med koppling till psykiatrisk diagnos.

Kvinnor drabbas oftare av arbetsrelaterad ohälsa

Ann Fridner, som är docent i psykologi vid Stockholms universitet och forskar om läkares hälsa, säger till Läkartidningen att anledningen till att kvinnliga läkare mår sämre beror på att kvinnor oftare än män drabbas av arbetsrelaterad ohälsa.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

– Det är alldeles klart att de kvinnliga läkarna drabbas av utmattning i väldigt hög utsträckning. Det finns studier från Karolinska institutet som bekräftar det, och även internationella studier, säger Ann Fridner till Läkartidningen.

Sjuka läkare går till jobbet

Läkare är en yrkesgrupp som inte sjukskriver sig i första taget. I sin forskning som baseras på data mellan åren 2005 - 2013 har Ann Fridner sett att under 2013 var det fyra av tio läkare, både på universitetsjukhus och inom öppenvården, som gick till jobbet fast de var sjuka. Det är siffror som Ann Fridner tycker är oroväckande.

– Tidigare studier visar att sjuknärvaro är kopplad till sämre allmän hälsa, depression, utbrändhet, framtida sjukfrånvaro och sämre produktivitet, säger Ann Fridner till Läkartidningen.

Annons
Annons

Läkare mår mycket bra överlag

Men det är inte alla siffror som är dystra. Läkartidningen lät beställa en specialkörning av Folkhälsomyndighetens årliga folkhälsoenkät som visar att läkare överlag mår mycket bra – i alla fall enligt dem själva. Svar som studerats från 2013 och 2014 och som slagits ihop visar att nio av tio läkare skattade den egna hälsan som god eller mycket god.

Undersökningen visar också att läkare mår bättre än många andra yrkesgrupper och att de lever sundare än många andra. Läkare snusar och röker mindre än högre tjänstemän och befolkningen i stort. Men siffrorna visar också att 10 procent av läkarna har en riskabel alkoholkonsumtion och att 18 procent besväras av övervikt.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu