Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Knöl i bröstet

De flesta kvinnor som söker läkare på grund av knölar i bröstet gör det för att utreda om det kan röra sig om bröstcancer.


Uppdaterad den: 2020-07-29

Annons

Basfakta

Bröstkörtlarna består av mjölkkörtlar och mjölkgångar. Dessutom finns det gott om fettvävnad och bindvävnad mellan körtlarna. Tumörer och knölar kan finnas både i körtlar och körtelgångar samt i fettvävnaden och bindvävnaden. Dessutom kan även knölar eller klumpar i huden över bröstkörtlarna uppfattas som knölar i bröstet.

Av alla knölar som upptäcks är lyckligtvis de allra flesta knölar i bröstet godartade. 

Annons
Annons

Kontaktorsak

De flesta kvinnor som söker läkare på grund av knölar i bröstet gör det för att utreda om det kan röra sig om bröstcancer. För vissa leder stark oro för cancer till att de inte söker läkare förrän tumören har hunnit bli stor.

Det är ett faktum att var tionde svensk kvinna drabbas av bröstcancer. Det är därför en bra regel att knölar i bröstet ska utredas tills cancermisstanken kan bekräftas eller avfärdas.

I vissa fall kan läkaren lätt avgöra om detta är ofarligt eller inte, men vid minsta osäkerhet genomförs utökade undersökningar för att bekräfta eller avfärda eventuell misstanke.

Åldersförändringar

Bröstkörtlarna påverkas av hormoner och de förändras över tid. Det finns en del förändringar som är typiska för olika åldersgrupper. Bröstcancer blir vanligare med stigande ålder och förekommer i praktiken inte före 25 års ålder och tillståndet är sällsynt före 40 år.

  • Före 25 års ålder kan man hitta cystbildningar (vätskefyllda knölar) i mjölkgångarna, eventuellt bindvävnadsknölar eller förändringar i huden.
  • Fram till 35 års ålder är det vanligare med svullnad i mjölkkörtlar på grund av hormonpåverkan och mjölkansamling i körtlar. Knölar i samband med amning är också vanligt. Cancer är fortfarande sällsynt, men förekommer.
  • Fram till 50 års ålder kan man fortfarande hitta godartade knölar i både mjölkkörtlar och mjölkgångar. Bindvävnadsknölar är också vanliga. Men cancer är alltid en viktig diagnos att tänka på i den här åldersgruppen.
  • Efter 50 års ålder finns det alltid misstanke om cancer om det uppstår en ny knöl i ett bröst. Men även i den här åldersgruppen finns det benigna knölar.
Annons
Annons

Undersökning

Många kvinnor undersöker själva regelbundet sina bröst. Men många knölar upptäcks också mer slumpmässigt, exempelvis när man duschar.

Undersökning hos läkare sker genom att läkaren systematiskt känner igenom bröstet för att upptäcka en eventuell knöl och läkaren bedömer så långt som möjligt vad för slags knöl det rör sig om. Oftast kompletteras läkarens bedömning med mammografi eller ultraljud. Om det finns minsta misstanke om en elakartad knöl genomförs alltid fortsatta undersökningar med mammografi, ultraljud av bröstet och vävnadsprov/operation direkt. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.