Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Underlivsinflammation

Bakterier och andra mikroorganismer kan söka sig upp igenom slidan och livmoderhalsen till de inre underlivsorganen: livmodern, äggledare och äggstockar. Underlivsinflammation är en infektion i dessa organ och deras omgivningar. Tidigare kallade man infektionen för äggledarinflammation, men eftersom flera organ kan angripas är det bättre att säga underlivsinflammation.

Annons

Hur känns sjukdomen?

Infektionen ger upphov till ömhet och smärtor i den ena eller i båda sidorna i nedre delen av buken. Man har feber och påverkat allmäntillstånd. Infektionen ger även flytningar och ibland även blödningar. Vanligast är att infektionen är lokaliserad till äggledarna.

Hur ställer läkaren diagnosen?

Om läkaren vid den gynekologiska undersökningen finner en avvikande flytning och konstaterar avgränsad eller mera generell smärta och kanske svullnad över äggledarna, rör det sig sannolikt om underlivsinflammation. Förhöjd sänka (CRP) och odlingsprov som visar tecken på infektion kan stödja diagnosen.

Trots dessa symptom och tecken är det ibland svårt att fastslå att en kvinna har underlivsinflammation. För säker diagnos krävs att man gör en bedömning med titthålskirurgi (laparoskopi). Under senare år har den här beskrivna typen av underlivsinflammation blivit mer ovanlig. Det är framför allt fortfarande gonorré som ger upphov till svår infektion. Klamydia ger mer diffusa sjukdomssymtom.

Annons
Annons

Hur behandlas underlivsinflammation?

Läkaren ordinerar antibiotika samt sjukskrivning och vila. Inläggning på sjukhus är sällsynt idag. I de flesta fall försvinner underlivsinflammationen efter en vecka eller två, men smärtorna och ömheten kan hålla i sig lång tid efteråt. Detta kan missförstås så att det är lätt att tro att infektionen inte är utläkt eller att den har kommit tillbaka.

Prognos

Tidigare var de allvarligaste fallen av underlivsinflammation en följd av gonorré, men de är mer sällsynta idag. Numera är det vanligare med klamydia som smittar från mannens könsorgan, och urinvägar till kvinnans livmoderhals. Därifrån, om infektionen är aggressiv och om kvinnans motståndskraft är nedsatt, kan bakterierna vandra upp i äggledarna. Klamydiainfektion ger mer diffusa sjukdomssymtom än gonorré. Om behandling mot klamydia sätts in tidigt i förloppet, är risken mycket liten för svår infektion i underlivet med bestående skador.

Även om underlivsinflammation ofta är en relativt harmlös om den behandlas snabbt, kan det efter upprepade infektioner uppstå skador i äggledarna så att ägg från äggstocken har svårare att passera. Därigenom får sädesceller och ägg svårt att mötas. Det kan betyda risk för nedsatt fruktsamhet eller risk för utomkvedshavandeskap.

Det är förståeligt att varje ung kvinna som vill ha barn blir förskräckt om hon drabbas av underlivsinflammation. Psyket kan i sig självt hålla smärtorna vid liv, och tron att man fortfarande har inflammation, eller har blivit infekterad på nytt, kan göra det hela ännu värre.

I denna situation är det klokt att gå till läkaren så att man kan återvinna sin tro på att man är frisk och utan men.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons