Psoriasis på händer - koppling till andra sjukdomar
Fakta | Psoriasis

Samband med andra sjukdomar vid psoriasis

Man räknar med att ca 4 % av Sveriges befolkning under sin livstid kommer få hudsjukdomen psoriasis. Att samtidigt drabbas av helt andra sjukdomar kommer naturligtvis att inträffa, men för vissa sjukdomar är detta vanligare än bara av slumpen – man pratar om en association.

Annons

Ledbesvär och psoriasis

Det som är känt sedan länge är sambandet mellan psoriasis och uppkomsten av ledbesvär – det som många gånger benämns psoriasisartrit (Pso-A). I en svensk pågående studie med nydebuterade psoriatiker, hittar man ledbesvär hos 18% redan vid debuten. Annars räknar man med att ca 30%, eventuellt uppåt 40% av psoriatikerna kommer att utveckla varierande grad av ledbesvär.

Inflammatoriska tarmsjukdomar och psoriasis

Inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös colit och morbus Crohn är två sjukdomar med 5-7 nya fall/100 000 invånare/år i Sverige för vardera sjukdomen. Att ha både psoriasis och en av dessa sjukdomar samtidigt är 6-8 gånger vanligare än förväntat.

Glutenintolerans (Celiaki) och psoriasis

Celiaki (glutenintolerans) är en allergisk tarminflammation utlöst av proteinet gluten, som finns framför allt i våra vanliga sädesslag som vete, korn och råg. Detta är en sjukdom som sannolikt är mycket vanligare än man tidigare trott, då många vuxna med lindriga besvär är odiagnosticerade. Det finns fall med vuxna psoriatiker med nyupptäckt glutenallergi, som blivit mycket bättre i huden efter övergång till glutenfri diet. Om det verkligen rör sig om en äkta association mellan dessa två olika sjukdomar eller om det bara gäller ett fåtal fall diskuteras.

Annons
Annons

Ögonproblem vid psoriasis

Ögonbesvär förekommer inte alltför sällan hos psoriatiker, och man ser en ökad risk för konjunktivit (bindhinneinflammation), keratit (hornhinneinflammation) och irit (regnbågshinneinflammation). Detta samband ser man även bland vissa reumatiska sjukdomar.

Hjärt- kärlsjukdom vid psoriasis

Vad som nyligen visats är att psoriatiker har en fördubblad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Troligen ger svårare former av psoriasis ett ökat samband (inneliggande vård på sjukhus och stort antal vårdtillfällen har tolkats som ett mått på mer svårartad psoriasis). Denna riskökning ser man däremot inte hos psoriatiker som bara vårdats inom öppenvården.

Det finns teorier om att psoriatiker röker mer, dricker mer och är i större utsträckning överviktiga än befolkningen i övrigt. Det har visat sig i studier och det kan vara detta som förklarar den något ökade risken för uppkomst av diabetes och hjärt- kärlsjukdom bland psoriatiker. Det kan även vara detta som visar sig genom att psoriatiker har en ökad risk för vissa cancerformer, som även associeras med rökning och alkohol. Allt detta sammantaget har gjort att man bedömer att psoriatiker har en förkortad livslängd med 1,6 år jämfört med den ”normala” befolkningen.

Annons
Annons

Men det är svårt att generalisera, självklart gäller inte ovanstående teorier för alla med psoriasis. Det man istället kan ta fasta på är att det är viktigt att gå in för livsstilsvanor som bra mat, regelbunden motion och mindre stress för att förebygga vällevnadssjukdomar, såväl för psoriatiker som för alla andra.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om psoriasis på NetdoktorPro »