Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Psoriasis

Samband mellan psoriasis och andra sjukdomar

Länge har man känt till sambandet mellan hudsjukdomen psoriasis och uppkomsten av ledbesvär, psoriasisartrit. Men det finns även andra sjukdomar som är vanliga i samband med psoriasis. I den här texten listar vi några av dem. 


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2006-02-03 Uppdaterad den: 2021-02-28

Samband mellan psoriasis och andra sjukdomar
Annons

Man räknar med att cirka fyra procent av Sveriges befolkning kommer få hudsjukdomen psoriasis under sin livstid. Att samtidigt drabbas av helt andra sjukdomar kommer naturligtvis att inträffa, men för vissa sjukdomar är detta vanligare än bara av slumpen – man pratar om ett samband, en association eller en samsjuklighet. Man har oavsett bakomliggande orsaker sett en samsjuklighet mellan psoriasis och nedanstående sjukdomar.

Ledbesvär och psoriasis

Det som är känt sedan länge är sambandet mellan psoriasis och uppkomsten av ledbesvär – det som benämns psoriasisartrit (Pso-A). Artriten debuterar vanligen cirka tio år efter debuten av hudsjukdomen, och upp till 40 procent av psoriatrikerna utvecklar psoriasisartrit.

Inflammatoriska tarmsjukdomar och psoriasis

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös colit och morbus Crohn är två sjukdomar som förekommer i högre utsträckning hos personer med psoriasis. Uppskattningsvis tio procent av psoriatikerna har någon av dessa sjukdomar.

Glutenintolerans (Celiaki) och psoriasis

Celiaki (glutenintolerans) är en allergisk tarminflammation utlöst av proteinet gluten, som finns framför allt i vanliga sädesslag som vete, korn och råg. Möjligen finns ett samband mellan celiaki och psoriasis, och man har sett att personer med psoriasis blivit bättre när de uteslutit gluten ur kosten.

Ögonproblem vid psoriasis

Personer med psoriasis har en ökar risk för konjunktivit (bindhinneinflammation), keratit (hornhinneinflammation) och iris (regnbågsinflammation). Detta samband ser man även bland vissa reumatiska sjukdomar.

Hjärt-kärlsjukdom vid psoriasis

Psoriatiker uppskattas ha en fördubblad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Troligen ger svårare former av psoriasis ett ökat samband. Detta kan bero på att personer med svår psoriasis har en högre förekomst av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, som rökning, höga blodfetter, högt blodtryck, diabetes, övervikt och depression. Orsakerna till sambanden beror troligen på en kombination av flera faktorer, exempelvis ärftlighet, ökad inflammatorisk aktivitet och en ogynnsammare livsstil.

Men det är svårt att generalisera, självklart gäller inte ovanståendesamband för alla med psoriasis. Det man istället kan ta fasta på är att det är viktigt att gå in för livsstilsvanor som bra mat, regelbunden motion och mindre stress för att förebygga vällevnadssjukdomar, såväl för psoriatiker som för alla andra.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om psoriasis på NetdoktorPro »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.