Fakta | Svamp

Nagelsvamp (tinea unguium)

Nagelsvamp är ett kroniskt och vanligt förekommande tillstånd som sällan ger allvarliga symtom. Tillståndet är vanligare hos äldre, idrottare, personer med trånga skor och patienter med försvagat immunsystem.

Uppdaterad den: 2014-08-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är nagelsvamp?

Nagelsvamp (onykomykos, tinea unguium) är svampinfektion under naglarna. Det är först och främst tånaglarna som blir säte för svampinfektion, men i vissa fall kan även fingernaglarna angripas.

Nagelsvamp förekommer hos cirka 2–8 % av befolkningen. Tillståndet blir vanligare med ökande ålder och förekommer oftare hos idrottare, personer med trånga skor och som ofta är fuktiga om fötterna och hos patienter med försvagat immunsystem.

Hur uppstår nagelsvamp?

Det är först och främst nagelplattan som angrips. Svamp bryter ner nagelns beståndsdelar. Infektionen startar ofta längst ut på eller på sidan av nageln och breder ut sig inåt. Nageln blir gul och missfärgad. I början är nagelytan glatt och jämn. Efter hand blir nagelns främre del förtjockad och lossnar från underlaget. Med tiden kan hela nageln förstöras. I vissa fall kan infektionen starta längst in på nageln, under nagelbandet, och breda ut sig därifrån. Huden runt nagelroten är då ofta inflammerad. Om tillståndet är obehandlat under längre tid sprider det sig gärna till flera naglar. I vissa fall finns det samtidigt svampinfektion i huden mellan tårna, runt naglarna eller i fotsulorna. Nagelsvamp smittar inte vid direkt kontakt med andra personer!

Annons
Annons

Diagnos

Uttalat fall av nagelsvamp.

Diagnosen ställs oftast på grund av det typiska utseendet, men förväxling kan ske med andra nagelsjukdomar. Nagelförändringar orsakade av psoriasis, eksem med inflammation i nagelroten eller störd nagelväxt kan likna svampinfektioner till förväxling. Provtagning på nageln rekommenderas därför i de flesta fall. Med hjälp av odling kan man bekräfta att det faktiskt är frågan om en svampinfektion, om man överväger att behandla nagelsvampen. Om du har använt ett medel mot svamp måste det gå fyra veckor innan läkaren kan ta ett nagelprov för svampodling.

Behandling

Tånagelförändringarna är oftast bara kosmetiska och behandling är inte nödvändig. Under senare år har det tagits fram en rad nya preparat mot svamp, både i salv- och tablettform. Svampsjukdomar i hud och naglar har därför blivit något lättare att behandla. Behandlingen är trots detta långvarig och det finns risk för återfall.

Lokalbehandling

Är bara effektiv vid infektion i den yttre hälften av enstaka naglar. Det medel som föredras är amorolfinhydroklorid nagellack, 5 %, som påförs en till två gånger i veckan. Den svampdödande beståndsdelen i preparatet tränger igenom nagelplattan. Fingernaglar bör behandlas i sex månader, tånaglar i tolv månader. Läkning kan förväntas bara där infektionen sitter längst ut och helt ytligt i nageln, det vill säga i de fall då nagelroten är inte angripen.

Annons
Annons

Behandlingen är både långvarig och tidskrävande och förutsätter god efterlevnad och behandlingsmotivation.

Tablettbehandling

Tablettbehandling rekommenderas vid angrepp på minst halva nageln eller flera naglar samtidigt om sex månaders lokal behandling varit verkningslös. Det rekommenderas som regel att ta odling för att påvisa svamp innan tablettbehandling påbörjas.

Behandlingen är långvarig och dyr och hos cirka 20 % av patienterna får den inte avsedd effekt. Nageln normaliseras först under månaderna efter avslutad behandling, och det slutliga behandlingsresultatet kan därför inte bedömas förrän det har gått ett år.

Det mest använda medlet är terbinafin 250 mg, 1 tablett dagligen i sex veckor (för fingernaglar) eller tolv veckor (tånaglar). Flera studier visar att denna behandling i cirka 80 % botar svampinfektioner ett till två år efter avslutad behandling.

Tänk på att tablettbehandling kan ge biverkningar. De vanligaste är obehag från magen, utslag och påverkad leverfunktion. Intag av andra läkemedel, som syraneutraliserande medel, kan minska upptaget av antisvampmedlen. Om du använder warfarin kan antisvamptabletterna eventuellt minska effekten av warfarin.

Kirurgi

Kirurgisk borttagning av svampinfekterad nagel, med eller utan samtidig tablettbehandling, har inte visat sig effektiv och rekommenderas inte.

Prognos

Efter lyckad behandling av nagelsvamp finns det risk för återfall och ny infektion. Efter behandling med terbinafin räknar man med att omkring fyra av fem som får behandling blir av med besvären, men efter tre år har cirka 20 % fått återfall.

Om man väljer att inte behandla, är det troligt att besvären håller i sig länge. Det finns inga säkra siffror på hur många som blir bra utan behandling, men erfarenhetsmässigt är det sällan detta sker.


Annons
Annons
Annons