Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Svamp

Nagelsvamp (tinea unguium)

Nagelsvamp är ett kroniskt och vanligt förekommande tillstånd som sällan ger allvarliga symtom. Tillståndet är vanligare hos äldre, idrottare och personer med täta skor.

Uppdaterad den: 2019-11-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Nagelsvamp
Annons

Vad är nagelsvamp?

Nagelsvamp (onykomykos, tinea unguium) är svampinfektion under naglarna. Det är först och främst tånaglarna som angrips, men i vissa fall kan även fingernaglarna angripas.

Nagelsvamp förekommer hos cirka 10 % av befolkningen. Tillståndet blir vanligare med ökande ålder och förekommer oftare hos idrottare, personer med täta skor och som ofta är fuktiga om fötterna och hos personer med försvagat immunsystem.

Symtom

Det är först och främst nagelplattan som angrips. Svamp bryter ner nagelns beståndsdelar. Infektionen startar ofta längst ut på eller på sidan av nageln och breder ut sig inåt. Nageln blir gul och missfärgad. I början är nagelytan glatt och jämn. Efter hand blir nagelns främre del förtjockad och lossnar från underlaget. Med tiden kan hela nageln förstöras. I vissa fall kan infektionen starta längst in på nageln, under nagelbandet, och breda ut sig därifrån. Om tillståndet är obehandlat under längre tid sprider det sig ofta till flera naglar. I vissa fall finns det samtidigt svampinfektion i huden mellan tårna, runt naglarna eller i fotsulorna. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Diagnos 

Nagelsvamp

Diagnosen ställs oftast på grund av det typiska utseendet, men förväxling kan ske med andra nagelsjukdomar. Nagelförändringar orsakade av psoriasis, eksem med inflammation i nagelroten eller störd nagelväxt kan likna svampinfektioner till förväxling. Provtagning på nageln rekommenderas därför om man överväger att behandla nagelsvampen. Med hjälp av mikroskopi, odling eller DNA-analys av svampen kan man bekräfta att det faktiskt är frågan om en svampinfektion. Om man har använt ett medel mot svamp måste det gå fyra veckor innan nagelprov för svampodling kan tas.

Behandling

Nagelsvamp på tår är oftast bara kosmetiskt störande och behandling är inte nödvändig. Läkemedelsbehandling måste ges under lång tid för att ha effekt och många får återfall efter avslutad behandling. Läkemedelsbehandling ges antingen som tabletter eller som nagellack. Effekten är bättre på fingernaglar än på tånaglar.

Lokalbehandling

Lokalbehandling med medicinskt nagellack mot svamp är bara effektivt vid infektion i den yttre hälften av enstaka naglar. Det medel som föredras är amorolfinhydroklorid nagellack, 5 %, som påförs en till två gånger i veckan. Den svampdödande beståndsdelen i preparatet tränger igenom nagelplattan. Fingernaglar bör behandlas i sex månader, tånaglar i tolv månader. Läkning kan förväntas bara där infektionen sitter längst ut och helt ytligt i nageln, det vill säga i de fall då nagelroten är inte angripen.

Annons
Annons

Behandlingen är både långvarig och tidskrävande och förutsätter god efterlevnad och behandlingsmotivation.

Tablettbehandling

Tablettbehandling rekommenderas vid angrepp på minst halva nageln eller flera naglar samtidigt eller om sex månaders lokal behandling varit verkningslös. 

Behandlingen är långvarig och dyr och hos cirka 20 % av patienterna får den inte avsedd effekt. Nageln normaliseras först under månaderna efter avslutad behandling, och det slutliga behandlingsresultatet kan därför inte bedömas förrän det har gått ett år.

Det mest använda medlet är terbinafin 250 mg, 1 tablett dagligen i sex veckor (för fingernaglar) eller tolv veckor (tånaglar). Flera studier visar att denna behandling i cirka 80 % botar svampinfektioner ett till två år efter avslutad behandling.

Tänk på att tablettbehandling kan ge biverkningar. De vanligaste är obehag från magen, utslag och påverkad leverfunktion. Intag av vissa andra läkemedel kan minska upptaget av antisvampmedlen. Om man använder warfarin kan antisvamptabletterna eventuellt minska effekten av warfarin.

Prognos

Efter lyckad behandling av nagelsvamp finns det risk för återfall. Efter behandling med terbinafin räknar man med att omkring fyra av fem som får behandling blir av med besvären, men efter tre år har cirka 20 % fått återfall.

Om man väljer att inte behandla, är det troligt att besvären håller i sig länge. Det finns inga säkra siffror på hur många som blir bra utan behandling, men erfarenhetsmässigt är det sällan detta sker.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Annons