Fakta | Psoriasis

Psoriasisartrit


Uppdaterad den: 2016-10-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är psoriasisartrit?

Akut ledinflammation (artrit)

Psoriasisartrit är ett tillstånd med reumatisk ledinflammation (artrit), en form av ledbesvär, som ses hos personer med hudsjukdomen psoriasis.

Psoriasisartrit börjar oftast smygande med svullnad, ömhet och nedsatt rörelseförmåga i de angripna lederna. De flesta som får psoriasisartrit (cirka 70 %) har redan diagnosen psoriasis. I 15–20 % av fallen kommer hudsjukdomen efter ledinflammationen. Hos resten uppstår hudsjukdomen och ledsjukdomen samtidigt. Bland dem som får hudsjukdomen först uppstår vanligen psoriasisartrit cirka tio år efter de första tecknen på psoriasis, men det kan gå ända till 20 år.

De flesta med psoriasisartrit har måttliga besvär, men bland dem med stora besvär kan sjukdomen innebära en betydligt försämrad livskvalitet.

Annons
Annons

Psoriasisartrit är lika vanlig hos kvinnor som hos män. Cirka 2 % av befolkningen har psoriasis och cirka 10 % av dessa får psoriasisartrit. Sjukdomen utvecklas oftast mellan 30 och 50 års ålder.

Orsak

Psoriasisartrit är en autoimmun sjukdom. Det antas att sjukdomen beror på både ärftliga (genetiska), miljömässiga och immunologiska faktorer. Tillståndet kan uppträda på olika sätt.

Hur påverkar din psoriasis ditt liv? Delta i projekt och dela med dig av dina erfarenheter »

Hur diagnostiseras tillståndet?

Psoriasisartrit utvecklas oftast över längre tid med ledsmärtor, svullnad, ömhet och rörelseinskränkning i de angripna lederna. Dessutom kan det uppstå smärtor vid senfästen och ledband, stelhet och slapphet. Tillståndet är vanligtvis skevt fördelat (asymmetriskt) mellan de två kroppssidorna – i motsats till reumatoid artrit – och de yttersta fingerlederna är ofta angripna. Grovt indelat har cirka 70 % av patienterna inflammationer i de yttersta lederna i händerna och fötterna (perifera leder), medan cirka 30 % har problem huvudsakligen i rygg- och bäckenleder. De flesta med psoriasisartrit har bara lindriga besvär, medan andra kan ha stora och handikappande besvär. Cirka 20 % utvecklar funktionsstörningar med nedsatt ledrörlighet. Ledinflammationernas allvarlighetsgrad behöver inte stå i proportion till hudsjukdomens omfattning. Vissa med lindrig hudsjukdom kan ha betydlig ledsjukdom. 

Annons
Annons

Andra symtom som förekommer vid psoriasisartrit är nagelförändringar och inflammation i senor eller senfästen.

Det finns inget specifikt diagnostiskt test för psoriasisartrit. Läkaren tittar vid undersökningen efter de typiska ledförändringsmönster som psoriasisartriten ger. Det är viktigt för läkaren att veta om man har eller har haft hudförändringar som kan vara psoriasis.

Sänka, CRP och blodvärde kan ge upplysningar om hur ilsken sjukdomen är.

Röntgenbilder av angripna leder kan visa typiska fynd, men förändringarna kan också vara ospecifika. Man kan inte alltid ställa en säker diagnos utifrån röntgenbilderna. Vid behov kan magnetkamerabilder eller ultraljud visa inflammationer i senfästen, men normalt krävs ingen sådan undersökning.

Behandling

Som regel finns det en viss koppling mellan hudsjukdomens och ledsjukdomens aktivitet och effektiv behandling av den ena kan ha en gynnsam effekt på den andra. Men detta sker inte alltid. Målet med behandlingen är att lindra smärtor och obehag, dämpa inflammationerna och förhindra ledskador som kan nedsätta funktionen.

Det är bra att leva så normalt som möjligt med en sund kosthållning och mycket fysisk aktivitet. Många har nytta av att varje år resa till varmare trakter, för att förbättra både hudsjukdomen och ledbesvären.

När det gäller mediciner är NSAID-preparat förstahandsvalet. De ger smärtlindring och dämpar inflammationen. NSAID-preparat kan ges inom primärvården. Om detta inte hjälper kan injektion av kortikoseroider i den drabbade leden prövas. Specialistbehandling och andra mediciner kan bli nödvändiga för patienter som är mycket besvärade av sjukdomen. Det råder stor forskningsaktivitet omkring sjukdomen och de senaste åren har biologiska läkemedel blivit aktuella för behandling av svår psoriasisartrit. 

Annan nyttig behandling kan vara fysioterapi och arbetsterapi. Ljusbehandling, PUVA, är effektiv mot hudsjukdomen och den kan också vara gynnsam för psoriasisartrit. I undantagsfall kan kirurgi behövas.

Prognos

Psoriasisartrit är ett livslångt, återkommande tillstånd. Allvarlighetsgraden kan variera över tiden. I de flesta fall är psoriasisartrit en lindrig sjukdom som inte medför stora förändringar i patientens arbete eller sociala liv. Ilsken artrit med kroniska besvär och ledskador  förekommer och kan i vissa fall medföra nedsatt livskvalitet och funktion.


Annons
Annons
Annons