Fakta | Psoriasis

Olika typer av psoriasis


Uppdaterad den: 2013-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Olika typer av psoriasis

Det finns en rad olika undergrupper av psoriasis. Vissa patienter har bara en av formerna, medan många har en kombination av flera typer.

Plackpsoriasis

Psoriasis vulgaris

Detta är den vanligaste formen av psoriasis och den kallas också psoriasis vulgaris. Plackpsoriasis börjar vanligen som små fläckar. Fläckarna växer gradvis i storlek och får en silvervit, fjällande skorpa. Det är denna skorpa som kallas plack. Om ett plack lossnar eller rivs av från huden ses små, knappnålshuvudstora blödningar under (det är dock viktigt att du inte river av placken, eftersom detta kan förvärra tillståndet).

Placken ökar vanligen i storlek en tid, för att sedan bli mindre och efter hand försvinna. Ibland fortsätter de att växa tills många plackområden flyter ihop och täcker stora områden av kroppen.

Annons
Annons

Placken uppträder vanligen symmetriskt, det vill säga på samma ställen på båda kroppshalvorna. De vanligaste ställena är över extremiteternas sträcksidor, särskilt över armbågar och knän. Andra ställen är ryggen, hårbotten, knogarna, handflatorna, fotsulorna, underbenen och könsorganen.

De flesta patienter med denna typ av psoriasis har ett svängande sjukdomsförlopp. De kan vara bra i långa perioder, särskilt om de utför en bra egenbehandling. Andra perioder kan präglas av akut förvärring och besvärande symtom. Sådana dåliga perioder utlöses ofta av stress, infektioner, kallt klimat eller liknande.

Vill du öka kunskapen om psoriasis? Delta i projekt och dela med dig av dina erfarenheter »

Guttat psoriasis

Vid guttat psoriasis uppstår små, droppformade psoriasisfläckar. Fläckarna kommer snabbt och ofta är stora delar av kroppen angripna. Denna form av psoriasis uppträder oftast hos barn och ungdomar och är ofta det första som gör att man upptäcker sjukdomen. Tillståndet utlöses vanligen av infektioner med bakterier eller virus, särskilt i hals och lungor. Halsfluss med streptokocker är den vanligaste utlösande faktorn. Behandling med kortikosteroider i tablettform kan också utlösa guttat psoriasis.

Annons
Annons

Guttat psoriasis har vanligen ett lindrigare förlopp än plackpsoriasis. De flesta patienterna blir av med utslaget efter kortvarig behandling eller utan någon behandling alls. Det kan dock komma tillbaka senare, men vanligen i lätta former.

Invers psoriasis

Invers psoriasis uppträder i hudveck, till exempel i armhålorna, under brösten eller i ljumsken. Vid denna typ av psoriasis är det vanligtvis ingen fjällning; tillståndet visar sig istället som röda, glatta och inflammerade fläckar.

Seborroisk psoriasis

Seborroisk psoriasis uppträder i form av röda, fjällande fläckar. Vanligtvis uppträder denna form av psoriasis i hårbotten, bakom öronen, över skulderbladen, i armhålorna eller i ljumsken. Seborroisk psoriasis kan även förekomma i ansiktet.

Nagelpsoriasis

Nagelpsoriasis

Mer än hälften av psoriasispatienterna har nagelförändringar. Både finger- och tånaglar kan vara påverkade. Det vanligaste tecknet på nagelförändringar är pyttesmå, vita hål eller gropar i naglarna. Hålen kan sitta i små grupper och alla naglarna behöver inte vara drabbade. Nagelpsoriasis kan också visa sig genom uppsplittring av naglarna, genom längsgående eller tvärgående ränder eller som gula fläckar. Ibland lossnar huden på undersidan av nageln.

Vid psoriasis är det särskilt viktigt att inte ta bort eller skrapa i nagelbanden eftersom detta ökar risken för nagelpsoriasis.

Pustulös psoriasis

Vid pustulös psoriasis bildas var- eller vätskefyllda blåsor i huden. Blåsorna blir efter hand brunaktiga och torra. Denna variant av psoriasis uppträder oftast på händerna och fötterna och är vanligen utlöst av infektioner, graviditet eller vissa mediciner. Om blåsorna uppträder i handflatorna och på fotsulorna kallas tillståndet pustulosis palmoplantaris.

Generaliserad erytroderm psoriasis

Detta är den allvarligaste formen av psoriasis och den är lyckligtvis ovanlig. Erytroderm psoriasis (kallas också exfoliativ psoriasis) omfattar stora delar av kroppen. Huden blir röd, inflammerad och fjällande. Vanligtvis är detta tillstånd utlöst av mediciner, särskilt malariamediciner (klorokin/klorokinfosfat) eller kortikosteroidtabletter. Generaliserad erytroderm psoriasis kan vara ett mycket allvarligt tillstånd som kräver inläggning på hudavdelning.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en speciell variant av psoriasis. Tillståndet angriper inte huden utan istället kroppens leder och det betraktas också som en reumatisk sjukdom. Symtomen är stela, smärtande leder som blir svullna och inflammerade. Vanligtvis är det bara några få leder som angrips, oftast i fingrar eller tår. Ryggen är ofta angripen, men också knän, höfter och armbågar kan drabbas.

Psoriasisartrit uppstår oftast hos personer som samtidig är svårt drabbade av hudsymtomen, och de allra flesta har samtidigt nagelpsoriasis.


Annons
Annons
Annons