Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psoriasis

Olika typer av psoriasis

Det finns flera undergrupper av psoriasis. En del patienter har bara en av formerna, medan många har en kombination av olika typer.


Uppdaterad den: 2020-06-01

Annons

Olika typer av psoriasis

Det finns flera undergrupper av psoriasis. Vissa patienter har bara en av formerna, medan många har en kombination av flera typer.

Annons
Annons

Plackpsoriasis

Psoriasis vulgaris

Detta är den vanligaste formen av psoriasis och den kallas också psoriasis vulgaris. Plackpsoriasis börjar vanligen som små fläckar. Fläckarna växer gradvis i storlek och får en silvervit, fjällande skorpa. Det är denna skorpa som kallas plack. Om ett plack lossnar eller rivs av från huden ses små, knappnålshuvudstora blödningar under.

Placken ökar vanligen i storlek en tid, för att sedan bli mindre och efter hand försvinna. Ibland fortsätter de att växa tills många plackområden flyter ihop och täcker stora områden av kroppen.

Placken uppträder vanligen symmetriskt, det vill säga på samma ställen på båda kroppshalvorna. De vanligaste ställena är över extremiteternas sträcksidor, särskilt över armbågar och knän. Andra ställen är ryggen, hårbotten, knogarna, handflatorna, fotsulorna, underbenen och könsorganen.

De flesta med denna typ av psoriasis har ett svängande sjukdomsförlopp. De kan vara bra i långa perioder, särskilt om de har en bra egenbehandling. Andra perioder kan präglas av akut försämring och besvärande symtom. Sådana dåliga perioder utlöses ofta av stress, infektioner, kallt klimat eller liknande.

Guttat psoriasis

Guttat psoriasis

Vid guttat psoriasis uppstår små, droppformade psoriasisfläckar. Fläckarna kommer snabbt och ofta är stora delar av kroppen angripna. Denna form av psoriasis uppträder oftast hos barn och ungdomar och är ofta det första som gör att man upptäcker sjukdomen. Tillståndet utlöses vanligen av infektioner med bakterier eller virus, särskilt i hals och lungor. Halsfluss med streptokocker är den vanligaste utlösande faktorn. 

Guttat psoriasis har vanligen ett lindrigare förlopp än plackpsoriasis. De flesta patienterna blir av med utslaget efter kortvarig behandling eller utan någon behandling alls. Det kan dock komma tillbaka senare, men vanligen i lätta former.

Annons
Annons

Invers psoriasis

Invers psoriasis uppträder i hudveck, till exempel i armhålorna, under brösten eller i ljumsken. Vid denna typ av psoriasis är det vanligtvis ingen fjällning – tillståndet visar sig istället som röda, glatta och inflammerade fläckar. I ansiktet kan sådan psoriasis finnas runt näsa, läppar, i ögonbryn och nära hårfästet i pannan. 

Psoriasis i hårbotten

Psoriasis i hårbotten med engagemang av örat och yttre hörselgången

Tjock och fjällande psoriasis i hårbotten kan sträcka sig ett par centimeter utanför hårfäste och ibland gå ner över öronen. 

Nagelpsoriasis

Nagelpsoriasis

Mer än hälften av patienter med psoriasis har nagelförändringar. Både finger- och tånaglar kan vara påverkade. Det vanligaste tecknet på nagelförändringar är pyttesmå, vita hål eller gropar i naglarna. Hålen kan sitta i små grupper och alla naglarna behöver inte vara drabbade. Nagelpsoriasis kan också visa sig genom uppsplittring av naglarna, genom längsgående eller tvärgående ränder eller som gula fläckar. Ibland lossnar huden på undersidan av nageln.

Vid psoriasis är det särskilt viktigt att inte ta bort eller skrapa i nagelbanden eftersom detta ökar risken för nagelpsoriasis.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Pustulosis palmoplantaris

Vid pustulosis palmoplantaris finns var- eller vätskefyllda blåsor i huden. Blåsorna blir efter hand brunaktiga och torra. Denna variant av psoriasis uppträder oftast på händerna och fötterna och är vanligen utlöst av infektioner, rökning eller vissa mediciner. 

Erytroderm psoriasis

Erytroderm psoriasis är en ovanlig form av psoriasis som oftast uppstår hos personer som redan har plackpsoriasis. Tillståndet omfattar stora delar av hudytan, mer än 75 procent. Huden blir röd, inflammerad och fjällande. Hela kroppen påverkas och den drabbade får symtom som feber, frossa, värk och trötthet. Flera faktorer har visat sig kunna utlösa erytroderm psoriasis, bland annat solskada, vissa mediciner (som malariamedicinen klorokin/klorokinfosfat) och om man abrupt slutar med en starkare kortisonbehandling. Erytroderm psoriasis kan vara ett mycket allvarligt tillstånd som kräver inläggning på sjukhus.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en speciell variant av psoriasis. Tillståndet angriper inte huden utan istället kroppens leder och det betraktas också som en reumatisk sjukdom. Symtomen är stela, smärtande leder som blir svullna och inflammerade. Vanligtvis är det bara några få leder som angrips, oftast i fingrar eller tår. Ryggen är ofta angripen, men också knän, höfter och armbågar kan drabbas.

Psoriasisartrit uppstår oftast hos personer som samtidig är svårt drabbade av hudsymtomen, och de allra flesta har samtidigt nagelpsoriasis.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons