Fakta | Psoriasis

Psoriasis, en översikt


Uppdaterad den: 2014-10-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är psoriasis?

Psoriasis är en sjukdom med inflammation i huden som kan ge utslag över stora delar av kroppen. Sjukdomen varierar kraftigt från person till person, både när det gäller var på kroppen man får utslag, hur utslaget ser ut, hur ofta man får utbrott och hur länge varje utbrott varar.

Psoriasisplack

Typiskt är röda utslag som är täckta av vitaktiga, fjällande skorpor. På vissa hudområden kan man ha ett mer eksemliknande utslag utan skorpor. I vissa fall kan utslaget innehålla vätskefyllda blåsor. Utslaget kan förekomma som stora, sammanhängande områden, som myntstora fläckar eller som små, utspridda "knottror". De flesta har bara lindrig klåda, men 10–20 % upplever kraftig klåda.

Utslaget kan finnas överallt på huden, inklusive i hårbotten, på naglar, öron och könsorgan. Oftast angrips extremiternas sträcksidor. Vanliga ställen är armbågar och knän. Psoriasis i ansiktet är ganska ovanligt. Sjukdomens intensitet växlar och man kan ha sjukdomsfria perioder som varar från veckor till år, men risken för nya utbrott finns kvar hela livet. Cirka 30 % av alla personer med psoriasis får ledinflammation, så kallad psoriasisartrit.

Annons
Annons

Psoriasis förekommer hos cirka 2 % av befolkningen och kan börja i alla åldersgrupper, men är vanligast mellan 15 och 30 års ålder. 50 % av de drabbade har fått sin psoriasis innan de fyller 30 år. Tillståndet är lika vanligt hos män som hos kvinnor.

Psoriasis är till viss grad ärftlig, och hos 35 % finns sjukdomen i den närmaste familjen.

Orsaken

Orsaken till den hudinflammation som ger psoriasis är okänd, men man vet att den kan utlösas av påfrestningar på kroppen. Därför kan man få utbrott av sjukdomen efter till exempel stress, infektioner, alkoholintag, användning av vissa mediciner och irritation utifrån av huden.

Annons
Annons

Det föreligger också en klart ärftlig tendens att få psoriasis. Om ett par föräldrar där båda har psoriasis får barn, är det cirka 40–50 % risk att barnet får psoriasis.

Diagnos

Ofta kan läkaren ställa diagnosen från sjukdomshistorien och utslagets typiska utseende. Ett vävnadsprov kan ibland tas om diagnosen är osäker.

Behandling

Det går att göra mycket själv för att lindra tillståndet. Genom att undvika stress, alkohol eller andra påfrestningar på kroppen kan man bidra till att begränsa utbrotten. Sol och salta bad, till exempel genom vistelse i sydliga länder, hjälper ofta.

När det gäller läkemedelsbehandling är insmörjning med salvor och krämer viktigast. Genom att täcka över det insmorda området med plastfilm och liknande uppnås en starkare effekt.

Psoriasis i hårbotten behandlas med särskilda läkemedel för avfjällning eller med kortison och D-vitamin.

När ovanstående behandling inte ger tillräckligt god effekt kan man som tillägg ge UVB-strålning (ultraviolett strålning). Detta görs i särskilda solarier. För att uppnå särskilt stark effekt kan man ta en speciell medicin innan man får denna solariebehandling. Vid längre tids UVB-behandling finns risk för hudcancer och antalet behandlingar bör därför vara begränsade över tid.

I särskilt svåra fall kan det bli tal om behandling med cellgifter. Dessa har stark och bra effekt, men ger en del oönskade biverkningar. De sista åren har helt nya mediciner blivit tillgängliga, så kallade biologiska läkemedel som ges som injektion eller i dropp. Eftersom de är så effektiva har de, trots att de är så dyra, börjat användas i bred omfattning vid uttalad psoriasis. Det bör dock sägas att långtidssäkerheten med biologiska läkemedel mot psoriasis ännu inte tillräckligt känd.

Prognos

Psoriasis är en sjukdom av kronisk karaktär. Även om den som har sjukdomen kan ha långa sjukdomsfria perioder, finns risken för nya utbrott alltid kvar.

Mycket hänger på att man tar ansvar för sin egen sjukdom och är noga med att följa upp behandlingen med regelbundna insmörjningar, undviker stress och så vidare. Att investera i vistelser i sydliga nejder med mycket sol och salta bad hjälper ofta. Man måste ställa sig på att tillbringa en hel del tid på att hålla sjukdomen i schack, men detta ger utdelning i form av bättre funktion, välbefinnande och livskvalitet i vardagen.

Vid allvarliga fall kan psoriasis vara en invalidiserande sjukdom som medför täta sjukhusinläggningar och biverkningar av kraftig medicinering. För dessa personer är psykiskt stöd både från närstående personer och sjukvårdspersonalen ovärderligt.

Kontakt med stödgrupper för psoriasispatienter kan hjälpa psykiskt och dessutom bidra till ökad kunskap om och förståelse av sjukdomen.


Annons
Annons
Annons