Hjärtklaffsfel

Hjärtat har två halvor: höger och vänster. Varje halva har två kammare: förmaket och hjärtkammaren. Mellan förmaket och hjärtkammaren finns hjärtats klaffar. De fungerar som en ventil så att blodet bara kan passera genom hjärtat i en riktning.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Steen Jensen, kardiolog och överläkare, Blekingesjukhuset, Karlskrona

Annons

Hjärtklaffar finns också mellan hjärtkammare och de stora kärlen som leder från hjärtat, där de har samma funktion.

Om vänster hjärthalvas klaffar,aorta och mitralklaffen, inte fungerar som de ska kan man utveckla vänstersidig hjärtsvikt (hjärtinsufficiens) som yttrar sig som en vätskeansamling i lungorna.

Sjukdomar i klaffarna i höger hjärthalva, pulmonal- och trikuspidalklaffen, är ovanliga men kan vara medfödda eller komma som resultat av en långvarig vänstersidig hjärtsvikt. Sjukdomen medför högersidig hjärtsvikt med vätskeanhopningar i kroppen, till exempel i benen eller i levern.

Annons
Annons

Felet på hjärtklaffarna kan antingen vara att de är för trånga, eller att de är otäta.

Varför får man fel på hjärtklaffarna?

Hjärtklaffsfel kan ha olika orsaker:

 • De kan vara medfödda.
 • De kan ha uppstått på grund av kraftig åderförkalkning.
 • De kan ha uppstått på grund av en blodpropp i hjärtat som förstört en del av hjärtmuskulaturen.
 • De kan ha uppstått på grund av ett förstorat hjärta. Även om hjärtmuskulaturen kan växa i vissa situationer kan klaffarna inte växa därför kan de få svårt att stängas ordentligt.
 • Klaffarna kan vara angripna av bakterier.
 • Klaffarna kan förstöras av ledgångsfeber (reumatisk feber).
 • I många fall är orsaken okänd.

Hur känns hjärtklaffsfel?

Mindre hjärtklaffsfel behöver inte ha någon betydelse och ger inga symptom. Större hjärtklaffsfel kan också förekomma utan att de ger några symptom men på längre sikt belastar de hjärtat. Vid ökad belastning kan man efter en tid utveckla hjärtsvikt. En för trång aortaklaff kan göra att man känner sig yr och svimmar när man anstränger sig, men det kan också leda till kärlkramp och plötslig död.

Annons
Annons

Hur ställer läkaren diagnosen?

Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistorien. Utöver det kan läkaren, genom att lyssna på hjärtat i stetoskop, höra om det finns några missljud från klaffarna.

För att avgöra om klaffelen har någon betydelse för hälsan kan läkaren hänvisa till en specialist som gör ytterligare undersökningar, till exempel ekokardiografi och hjärtkateterisation.

Vid&nbspekokardiografi, ultraljudsundersökning av hjärtat, kan man se hur de trånga eller otäta klaffarna ser ut, och om de har betydelse för hjärtats pumpfunktion.

Vid hjärtkateterisation mäter man tryckskillnader mellan kamrar och förmak med hjälp av kateter. Genom att injicera kontrastvätska kan läkaren bedöma hur otäta klaffarna är.

Hur behandlar man hjärtklaffsfel?

Ett obehandlat, betydande klaffel kan med tiden utveckla sig till hjärtsvikt.

Betydande fel på klaffarna kan behandlas kirurgiskt, antingen genom att man opererar in en konstgjord hjärtklaff, eller genom att man reparerar den sjuka. Efter operationen måste man ta blodförtunnande mediciner, kanske hela livet, beroende på vilken typ av klaff som opererats in.

Om man inte erbjuds operation kan man lindra symptomen på begynnande hjärtsvikt med medicinsk behandling.

Vad kan läkaren göra?

Försöka hitta den utlösande orsaken till klaffelet, till exempel bakteriell infektion. Hänvisa till sjukhus för ytterligare undersökningar och eventuell behandling.

Vilken medicin kan bli nödvändig?

I samband med tandbehandlingar eller andra kirurgiska ingrepp rekommenderas antibiotika för att förebygga infektion av de konstgjorda klaffarna.

Vattendrivande preparat, diuretika, hjälper kroppen att göra sig av med överflödigt vatten och salt. Det finns olika sorter:

 • Thiazid-diuretika
 • Thiazid-diuretika i kombination med kaliumklorid
 • Diuretika med verkan som thiaziderna
 • Diuretika med verkan som thiaziderna i kombination med kaliumklorid
 • Loop-diuretika, med kraftig och snabb verkan
 • Kaliumsparande diuretika
 • Kombination av natriuretiska och kaliumbesparande dieuretika

Preparat mot dålig hjärtfunktion gör att hjärtat arbetar mer effektivt.

ACE-hämmare hämmar bildandet av ett hormon som får blodkärlen att dra ihop sig. Hjärtat avlastas genom att det pumpar ut blodet med mindre tryck än tidigare.

Angiotensin II-receptorantagonister hämmar ett annat hormon som får blodkärlen att dra ihop sig. Mindre motstånd i kärlen resulterar i att hjärtat avlastas.

Betablockerare blockerar verkningen av hormonet adrenalin som har en skadlig inverkan på hjärtmuskeln vid hjärtsvikt.

ASA-preparat är blodförtunnande.

Vitamin K-antagonister (Waran) är också blodförtunnande.

Nitrat-preparat får blodkärlen att utvidga sig. De finns både med snabb- och långtidsverkande effekt.


Annons
Annons
Annons