Blodsockret bör inte pressas för lågt

Annons

Att pressa ned långtidsblodsockret för mycket kopplas till högre risk att död i förtid för typ 2-diabetiker. Redan för två år sedan publicerades Accord-studien som, tvärtemot vad man tidigare trott, visade att intensiv behandling av blodsockret HbA1c kan öka risken för förtidig död bland typ 2-diabetiker. Och nu stärks det resultatet i en stor retrospektiv befolkningsstudie där totalt 50 000 typ 2-diabetiker medverkat. Deltagarna delades in i två grupper där den ena hade fått intensifierad behandling, från att ha haft ett läkemedel började de med tablettbehandling med flera läkemedel, metformin samt sulfonylurea. Den andra gruppen hade övergått till behandling som inkluderade insulin.

Målet med studien var att undersöka dödligheten och forskarna korrigerade resultaten för bland annat rökning, kolesterolnivåer och risk för hjärt-kärlsjukdom. Studieresultaten visar att risken att dö var lägst för de patienter som hade ett HbA1c på 7,5 procent, vilket motsvarar 6,5 procent med det svenska sättet att mäta. Jämfört med dessa hade den tiondel av patienterna som hade högst HbA1c 79 procent högre risk att dö under uppföljningstiden. Men även för den tiondel som hade lägst HbA1c hade en ökad mortalitet, 52 procent högre än referensgruppen.

Annons
Annons

Enligt studien var dessutom risken att dö 49 procent högre i gruppen som behandlades med insulin, vilket förvisso kan kopplas till att dessa patienter var sjukare från början. Forskarna bakom studien menar att det finns skäl att se över dagens riktlinjer, och om ytterligare studier kan bekräfta resultaten bör ett minimivärde för HbA1c införas.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons