Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes typ 2

Kontroll av typ 2-diabetes

Att kontrollera sin typ 2-diabetes är viktigt för att undvika akuta och långsiktiga komplikationer. Man skiljer mellan egenkontroll och kontroller på läkarmottagningen.


Uppdaterad den: 2019-01-17

Annons

Varför ska typ 2-diabetes kontrolleras?

 

Diabetes är ett livslångt tillstånd med ökad risk för komplikationer både på kort och lång sikt.

All behandling av typ 2-diabetes syftar till att hålla blodsockernivån på rätt – lagom låg nivå.

För att se om behandlingen har effekt är det nödvändigt med uppföljning och regelbundna kontroller. Man skiljer mellan egenkontroll och kontroller på läkarmottagningen.

Annons
Annons

Egenkontroll

Alla patienter med diabetes behöver kunna mäta sin blodsockernivå själv.

Tillsammans med en av de ansvariga för diabeteskontrollen, till exempel läkare eller diabetessjuksköterska, bör man få sin mätteknik och blodsockermätarens noggrannhet kontrollerad med jämna mellanrum.

Patienter med diabetes kan också behöva föra en diabetesdagbok. Behovet av egenkontroll varierar, beroende på hur högt eller instabilt blodsockret är.

Kontroller i sjukvården

När man nyligen fått diagnosen typ 2-diabetes bör man bli kontrollerad ofta för att se att blodsockervärdet är normalt. Oftast blir kontrollerna därefter glesare med besök ungefär två gånger per år. Kontrollerna utförs ofta av en sjuksköterska eller läkare. 

Vid dessa kontroller bedöms bland annat:

 • Exponering för tobak
 • Graden av fysisk aktivitet
 • Kostvanor
 • Egenmätningar av blodsockernivåerna
 • Längd och vikt
 • Blodtrycket
 • Långtidsblodsocker (HbA1c, se nedan)
 • Känsel och genomblödning i fötterna 
 • Njurfunktionen (blodprov och urinprov)
 • Risken för (farligt) låga blodsockernivåer
 • Eventuella biverkningar av läkemedelsbehandling

I samråd med läkaren eller sköterskan bör man sätta upp mål för behandlingen, till exempel när det gäller:

 • Motion
 • Vikt
 • Eventuellt rökstopp
 • Blodtryck
 • Fasteblodsocker och HbA1c
 • Blodfettsvärden

Gör gärna en gemensam plan för hur dessa mål ska uppnås.

Kontroll hos ögonläkare för att bedöma näthinnan rekommenderas vart tredje år så länge det inte finns tecken på ögonskador.

Annons
Annons

Vad är HbA1c?

HbA1c är en förkortning för glykolyserat hemoglobin A1. Hemoglobin är ett protein som finns inuti de röda blodkropparna och som transporterar syre. En liten andel av hemoglobinet har glukos, blodsocker, bundet till sig. Den andelen stiger om blodsockret är högt under flera veckor.

HbA1c är därför ett bra mått på hur bra blodsockerregleringen har varit under en längre period – ungefär åtta veckor.

Behandlingsmål

Man har sett att vissa värden på blodsockret och HbA1c är bättre än andra för att förebygga sjukdomar på kort och lång sikt. Här nedan finns behandlingsmål för personer med typ 2-diabetes:

 • Målvärden för HbA1c:
  • Allmänt rekommenderas att värdet på HbA1c hålls under 52 mmol/mol 
  • Om man har kort förväntad livslängd, ofta har perioder med mycket låga sockervärden eller vid vissa andra sjukdomar kan man vara något mindre strikt vad gäller värdet (HbA1c upp till 70 mmol/mol)
  • Om man nyligen fått diagnosen typ 2-diabetes kan det vara bra att eftersträva att HbA1c hålls under 48 mmol/mol
 • Målvärden för fastande blodsocker (efter 8 timmars fasta):
  • Hos de flesta patienter: 4,4–7,2 mmol/L
  • Hos äldre: 7,8–8,3 mmol/L
  • Hos äldre med kort förväntad livslängd eller vissa andra sjukdomar kan man acceptera värden upp till 11 mmol/L
 • Värden efter maten:
  • Hos de flesta patienter under 10 mmol/L
  • Hos äldre kan man vara något mindre strikt – tillåta något högre värde

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons