Fakta | Diabetes typ 2

Insulinbehandling, typ 2-diabetes

Insulinbehandling kan bli nödvändig vid typ 2-diabetes. Behandlingen sker i samråd med läkaren och det är viktigt att kontrollera sina blodsockervärden regelbundet.

Uppdaterad den: 2019-01-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är insulin?

Insulin är ett hormon som reglerar kroppens blodsockernivå. Insulin produceras i bukspottkörteln och kommer ut i blodet. Om blodsockernivån stiger, ökar bukspottkörtelns utsöndring av insulin. När blodsockernivån sjunker, minskar produktionen av insulin.

Insulinet fungerar på två sätt:

 • För det första stimulerar det cellerna att ta upp socker (glukos) från blodet.
  • I cellen används glukosen som "bränsle" för cellernas många uppgifter
  • Om inte glukosen behövs på en gång, kan det lagras genom att det ombildas till glykogen
 • För det andra påverkar insulinet leverns produktion av glukos.
  • När blodsockret är högt och mängden insulin i blodet stiger bromsar insulinet leverns utsöndring av glukos
  • Är blodsockret lågt och insulinmängden sjunker ökar leverns utsöndring av glukos

Vem använder insulin?

Vid typ 2-diabetes används insulin när man inte uppnår behandlingsmålen med:

Annons
Annons
 • Kost
 • Motion
 • Diabetesläkemedel 

I synnerhet yngre patienter med typ 2-diabetes måste förr eller senare börja med insulinbehandling.

God kontroll av blodsockernivån förhindrar okontrollerade och farliga blodsockerstigningar och minskar risken för skador på hjärta, blodkärl, njurar, nerver och ögon.

Insulinbehandling

Insulin ges som subkutan injektion, det vill säga en spruta direkt under huden. Många är rädda för insulinbehandling på grund av injektionsnålen men i själva verket är injektionen nästan smärtfri.

Annons
Annons

Injektionen ges oftast i:

 • Låret
 • Skinkan
 • Magen

Det är viktigt att injicera insulinet på olika ställen för att förebygga lokala biverkningar.

Läkare och patient sätter tillsammans upp ett mål för behandlingen. För att minska risken för komplikationer på längre sikt siktar man på att långtidsblodsockret HbA1c ska vara lägre än 52 mmol/mol. Nivån på fasteblodsocker ska då vara mellan 4,4 och 7,2 mmol/L.

Efter en tid måste läkaren och patienten tillsammans bedöma om behandlingsmålet har nåtts. Har behandlingsmålet för HbA1c uppnåtts? Hos vissa är det nödvändigt med tillägg av snabbverkande insulin, vanligtvis före frukost och före middag. Det finns även ultralångverkande insulin för patienter som får besvär med låga blodsockervärden och så finns det blandningar av insulin. Läkaren eller sjuksköterskan kan berätta mer om de olika insulinsorterna. 

Om man använder insulin är det viktigt att kontrollera sina blodsockervärden regelbundet.

Använder man insulin ska man alltid:

 • Ha en blodsockermätare med rätt utrustning tillgänglig.
 • Vid tecken på lågt blodsocker är det viktigt att mäta sockret så att man kan minska insulindosen nästa gång.
 • Insulindosen ska i regel ökas vid febersjukdom och annan allvarlig akut sjukdom utan feber. 

Insulinbehandlingen kan på olika sätt kombineras med fortsatt tablettbehandling. En vanlig kombination är metformintabletter tillsammans med långtidsverkande insulin en gång per dag.