Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blödning i slutet av graviditeten

Blödning under graviditeten kräver alltid undersökning hos läkare eller barnmorska. Blödning kan orsakas av ganska harmlösa åkommor lokaliserade till livmodermunnen eller livmoderhalsen. Det kan också röra sig om den blödning som uppstår omedelbart innan förlossningen startar.

 


Uppdaterad den: 2023-02-23

Annons

Men blödningen kan också vara orsakas av en av två allvarliga åkommor eller komplikationer under den senare delen av graviditeten. Påbörjad avlossning av moderkakan kan orsaka blödning. Smärtor och spänningar eller öm livmoder är andra tecken på detta. En annan möjlighet är blödning från en lågt sittande moderkaka, som direkt eller delvis kan blockera utgången.

Vad ska du göra om du får en blödning i slutet av graviditeten?

  • Vid sparsam blödning, kontakta förlossningsavdelningen för rådgivning. Du kan även kontakta din mödravårdsbarnmorska.
  • Vid kraftig blödning, åk omedelbart till förlossningsavdelningen, helst i ambulans. Om möjligt kontakta förlossningsavdelningen.

Vad kan läkarna göra?

Beroende på symtomens karaktär och tillståndets vidare utveckling, undersöks och övervakas du på förlossningsavdelningen. Om du befinner dig nära förväntad födsel, tar man ställning till om det skulle vara bäst för dig och barnet med en omedelbar förlossning. Moderns och barnets tillstånd avgör om man kan invänta naturlig förlossning eller om ett akut kejsarsnitt måste utföras.

Är symtomen mindre uttalade eller om det är lång tid till beräknad födsel, försöker man stoppa blödningen, så att graviditeten och därmed barnets utveckling kan fortsätta en tid framöver.

Blödning är en varningssignal som inte bör ignoreras. Kontakta i osäkra fall förlossningsavdelningen på närmaste sjukhus.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.