Fråga doktorn

Fråga   Cancer

De farligaste cancerformerna med de sämsta prognoserna

I min barndom innebar diagnosen "Kräfta" ett lidande med döden som befriare. Vilka cancersjukdomar är de farligaste med de sämsta prognoserna och har även behandlingsresultaten förbättrats för dessa.

Svar:

Hej!

Ja, lyckligtvis har mycket förbättrats i cancervården de senaste decennierna! Inte minst vad gäller prognos och behandlingsmöjligheter. I princip alla cancerformer behandlas effektivare idag jämfört med tidigare. Tyvärr finns några cancerformer där framgångarna inte varit så stora. Jag tänker på cancer i bukspottkörteln, akut leukemi hos äldre, primär levercancer, gallgångscancer och hjärntumören glioblastom. Överlevnaden för flertalet med dessa diagnoser är fortfarande relativt kort - men inte för alla! Och samtidigt måste nämnas att för glioblastom är det så att för de som kan opereras och få efterbehandling med strålbehandling och cytostatika har överlevnads-chanserna ökat väsentligt! Och positivt ändå att de typer jag nu räknade upp inte tillhör de vanligaste.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons