Cancer i magsäcken

Cancer i magsäcken är resultatet av cellförändringar i magsäckens slemhinna. Det kan botas om botas med kirurgi om den upptäcks i tid. Under de senaste 50 åren har magsäckscancer blivit allt mer ovanligt i Sverige, men är fortsatt mycket vanlig i många andra länder.


Backlund Magnus foto Gunilla Sonnebring
Publicerad den: 2018-05-07
Författare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Förekomsten av cancer i magsäcken, också kallat ventrikelcancer, varierar mycket mellan olika länder. Globalt är det en av de vanligaste cancerformerna, särskilt bland männen för vilka bara lungcancer är vanligare. I Sverige har antalet fall minskat konstant. Den största minskningen ses bland kvinnorna.

Magsäckscancer är mycket ovanligt före 50 års ålder. De flesta är över 65 år vid diagnos. De sista åren har cirka 500 män och drygt 300 kvinnor fått magsäckscancer årligen i Sverige och 2010 dog 662 svenskar av det.

Orsaker

Orsakerna till magsäckscancer är delvis kända. En del sjukdomar i magsäcken kan föregå utvecklingen av cancern, till exempel långvarig (kronisk) magkatarr eller magsår. Magsårsbakterier, helicobakter, kan påverka utvecklingen av vissa former av magsäckscancer. Viss ärftlighet finns också, i upp till 10 procent av fallen finns en ärftlig komponent.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Våra levnadsvanor har också betydelse. Kostfaktorer, som lågt intag av A- och C-vitaminer och högt intag av salt och nitrat ökar risken.

Samtidigt finns det faktorer man inte är säker på. Detta blir tydligt av vetskapen att, trots kraftig minskning av det totala antalet fall sedan många år, har en fördubbling av antal fall av cancer i den del av magsäcken som är närmast den övre magmunnen skett.

Annons
Annons

Symtom

Vanligaste orsaken till att patienten söker sjukvård är smärta eller annat obehag från övre delen av buken. Symtomen kommer dock ofta smygande och kan likna mycket besvären vid magkatarr, varför det kan dröja för både patient och sjukvård innan det tas på riktigt allvar. Med tiden kan blodiga kräkningar, svartfärgning av avföringen, matleda, viktminskning och trötthet uppkomma.

Sådana symtom hos individer över 40 år bör undersökas med misstanke om cancer i magsäcken.

Diagnos

Vid misstanke om magsäckscancer är ofta den första undersökningen att föra ned ett gastroskop, via munnen. Ett gastroskop är en böjlig slang med en liten kamera med belysning i änden och med samtidig möjlighet att ta vävnadsprover från misstänkta områden, för undersökning i mikroskop. Ett avföringsprov för test av förekomst av spår av blod, liksom enklare blodprover, såsom kontroll av blodvärdet, Hb, görs också.

Utredningen kan sedan behöva kompletteras med datortomografi- eller magnetkamera-undersökning.

Annons
Annons

Behandling

Om tumören, efter utredning om eventuell spridning, bedöms vara åtkomlig med kirurgi är det den vanligaste och viktigaste behandlingen. Bara en del av de patienter som får diagnosen har en operabel sjukdom och även bland dem som opereras är chansen till bot begränsad. Vid operationen tas oftast hela eller delar av magsäcken bort och nya kopplingar får göras så att maten kan passera. I de allra flesta fall går det att göra utan att patienten behöver ”påse på magen”, stomi.

Vid sidan av cytostatika (”cellgifter”) som kan förlänga överlevnaden har nyare, så kallade målstyrda behandlingar börjat komma för magsäckscancer. Läkemedlen kan också ha lindrande effekter vid avancerad sjukdom. Vid palliativt (lindrande) syfte är det dock viktigt att göra noga avvägningar mellan möjlig nytta och risk för biverkningar eller komplikationer.

Prognos

Eftersom cancer i magsäcken ofta upptäcks sent, är det än idag tämligen få som botas helt och dödligheten är tyvärr fortsatt hög. Vad gäller utvecklingen framåt förväntas behandlingar med de så kallade målstyrda behandlingar komma att kunna användas med ännu större framgång i framtiden.