Magsäckscancer

Magsäckscancer är resultatet av cellförändringar i magsäckens slemhinna. Under de senaste 40 åren har magsäckscancer blivit allt mer ovanligt.

Uppdaterad den: 2003-10-30
Uppdaterare: Håkan Mellstedt, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Annons

Antalet fall av magsäckscancer har minskat med två tredjedelar. Den största minskningen finns bland kvinnor.

Varför får man magsäckscancer?

Orsakerna till magsäckscancer diskuteras fortfarande. En del sjukdomar i magsäcken kan föregå utvecklingen av cancern, till exempel långvarig (kronisk) magkatarr eller magsår. Magsårsbakterier, heliobacter, påverkar utvecklingen av vissa former av magsäckscancer. En viss ärftlighet verkar också spela in.

Slutligen finns det knappast några tvivel om att miljöfaktorer - framför allt rökning samt det vi äter och dricker - har en viktig funktion. Man tror att mjölk, färska grönsaker, C-vitaminer och djupfryst mat minskar risken, medan saltad fisk, saltat kött och marinerade grönsaker verkar i motsatt riktning.

Annons
Annons

Hur känns sjukdomen?

En tumör i magsäcken ger till att börja med inga symptom i sig själv, men det gör de komplikationer som följer i sjukdomens kölvatten. Det kan röra sig om blödningar, som visar sig som blodiga kräkningar eller som blod i avföringen. Det kan vara kräkningar, eftersom maten inte har fri passage till tarmsystemet, eller smärtor orsakade av att tumören växer ut genom magsäckens vägg. Precis som vid cancer i matstrupen går det tyvärr ofta lång tid, upp till ett halvår, från det att symptomen börjar komma till dess att man tar kontakt med en läkare och blir undersökt. Det kan vara ödesdigert.

Har du minsta misstanke om, eller känningar av, de symptom som nämnts ovan, bör du snarast uppsöka läkare för att bli undersökt.

Hur ställer läkaren diagnosen cancer i magsäcken?

Undersökningen för magsäckscancer omfattar röntgenundersökning, men först och främst gastroskopi, då läkaren tittar ner i magsäcken och tar prover från tumören för att titta på dem i mikroskop.?

Annons
Annons

Hur behandlas magsäckscancer?

Behandlingen av magsäckscancer består av operation och ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto större är chanserna att bli återställd. Tyvärr söker många hjälp hos läkare ganska sent och det påverkar i högsta grad möjligheterna att bli botad.

Gastroskopi erbjuds en viss grupp av människor med en känd, ökad risk för att utveckla magsäckscancer.


Annons
Annons