Fakta | Mage & tarm

Provtagning och behandling – test and treat vid magsårssymtom


Uppdaterad den: 2016-08-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Magsår i magsäcken och tolvfingertarmen

 

Smärta och obehag i övre delen av buken är relativt vanligt. Var fjärde person drabbas någon gång i livet av sådana besvär. Det kallas för dyspepsi. De vanligaste förklaringarna till sådana problem är känslig mage (funktionell dyspepsi) och magsår. Magsår finns dels i själva magsäcken och dels alldeles i början av tolvfingertarmen, efter nedre magmunnen. Det är inte möjligt att skilja mellan funktionell dyspepsi och magsår enbart baserat på symtom och sjukdomshistoria.

Funktionell dyspepsi förekommer i alla åldrar. Magsår i tolvfingertarmen är vanligare hos yngre och medelålders, medan magsår i magsäcken är vanligare hos äldre. 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

För att säkert kunna skilja mellan magsår och funktionell dyspepsi krävs en gastroskopi. Detta är en undersökning där man tittar ner i magsäcken och tolvfingertarmen med hjälp av en fingertjock, flexibel slang med en ljuskälla i änden. Om gastroskopin visar normala förhållanden finns det inget magsår, utan problemet är då istället funktionell dyspepsi.

Magsårsbakterien – Helicobacter pylori

Fram till cirka 1990 ansågs magsår vara en sjukdom som enbart berodde på för mycket magsyra. Tillståndet behandlades med syrahämmande medel, så kallade H2-blockerare (måttligt syrahämmande) och protonpumpshämmare (PPI, starkt syrahämmande). Men redan 1982 upptäcktes att magsår i de flesta fall berodde på en bakteriell infektion. Vid sår i magsäcken kunde bakterien påvisas i 75 % av fallen och vid sår i tolvfingertarmen hos 95 %. Bakterien heter Helicobacter pylori. Ganska snart fann forskarna att bakterien kunde tas bort med läkemedel, genom en så kallad trippelkur. Detta innebär att patienten måste ta tre olika läkemedel samtidigt under 7–14 dagar. En protonpumpshämmare ingår alltid i behandlingen tillsammans med två olika antibiotika. Det finns flera olika sammansättningar av trippelkurer.

Upptäckten att magsår i de flesta fall var en infektion, innebar en revolution. Tidigare kunde ett akut magsår läka med H2-blockerare eller PPI, men i cirka 75 % av fallen fick patienterna ett nytt magsår inom ett år efter att behandlingen avslutats. Med en korrekt utförd trippelbehandling mot Helicobacter pylori får endast ett fåtal återfall av sjukdomen. 

Annons
Annons

Funktionell dyspepsi och Helicobacter pylori

Trots att symtomen vid funktionell dyspepsi liknar dem vid magsår, är bevisen svaga för att funktionell dyspepsi skulle orsakas av infektion med Helicobacter pylori. Infektionen är inte vanligare hos personer med funktionell dyspepsi jämfört med personer utan dessa besvär. Bland personer med funktionell dyspepsi som är infekterade med Helicobacter Pylori, blir mindre än 10 % hjälpta av att infektionen botas.

I Sverige är idag ungefär 25 % av befolkningen infekterade med Helicobacter Pylori, mer sällan hos yngre, och oftare hos äldre. Att ha en sådan infektion är inte detsamma som att ha magsår. Det uppskattas att 20 % av alla med Helicobacter Pylori-infektion får magsår någon gång i livet.

Hur påvisas Helicobacter pylori?

Det finns flera sätt att upptäcka en infektion med Helicobacter pylori. Det kan exempelvis ske genom vävnadsprovtagning av magslemhinnan via ett gastroskop. Lyckligtvis kan bakterien upptäckas även med enklare metoder som utandningstest, avföringsprov (antigentest) och blodprov (serologi).

Dessa enkla tester fångar upp minst 95 % av fallen med infektion. Utandningstest och avföringsprov visar normalt resultat i över 95 % av fallen utan infektion, medan blodprovet är betydligt sämre på att utesluta infektion. Utandningstest eller avföringsprov är därför att föredra.

Gastroskopi utförs i de flesta fall på sjukhus och det krävs ingen inläggning.

Provtagning och behandling

Avföringsprov eller utandningsprov rekommenderas för att avgöra om det finns en Helicobacter pylori-infektion. Om provtagningen bekräftar att det finns en Helicobacter pylori-infektion rekommenderas en trippelkur, även om diagnosen inte är fastställd till magsår. Forskning har visat att det är bättre att behandla utan diagnos än att vänta till dess att gastroskopi kan utföras. Denna inställning gäller patienter under 50 år. För patienter över 50 år rekommenderas fortfarande alltid gastroskopi.

För- och nackdelar vid metoden med provtagning och behandling

Fördelen med provtagnings- och trippelkurmetoden är att patienten behandlas omedelbart. Risken för långt skridna magsår som kan leda till komplikationer och sjukskrivningar försvinner. Det uppskattas att 20 % av alla med Helicobacter pylori-infektion får magsår någon gång i livet. Dessutom sparas kostnader för gastroskopi och resurser på sjukhuset frigörs till andra uppgifter.

Magsår – en utdöende sjukdom

Oavsett alla medicinska framsteg så har förekomsten av magsår minskat stadigt under de senaste 50–60 åren. Detta tror man beror på bättre hygien och sanitära förhållanden. Långt färre människor idag blir infekterade med Helicobacter pylori än för till exempel hundra år sedan. Vi vet också att förekomsten av denna bakterie är betydligt högre i länder med klart sämre hygien än i Sverige.

Det innebär att förekomsten av personer med magsår och personer med Helicobacter pylori-infektion fortsätter att sjunka i Sverige. Metoden med provtagning och behandling kommer i framtiden att vara en lämplig behandling för allt färre patienter.