Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Provtagning och behandling – test and treat vid magsårssymtom

Magsår orsakas i de allra flesta fall av bakterien Helicobacter pylori.  Om man är yngre än 50 år och har symtom på magsår, men inga symtom som talar för cancer rekommenderas så kallad "test and treat".


Uppdaterad den: 2022-04-14

Annons
Magsår i magsäcken och tolvfingertarmen

Smärta och obehag i övre delen av magen är vanligt. Var fjärde person drabbas någon gång i livet av sådana besvär. Det kallas för dyspepsi. De vanligaste förklaringarna till sådana problem är känslig mage (funktionell dyspepsi) och magsår. Magsår finns dels i själva magsäcken och dels alldeles i början av tolvfingertarmen, efter nedre magmunnen. Det är inte möjligt att skilja mellan funktionell dyspepsi och magsår enbart baserat på symtom och sjukdomshistoria.

Funktionell dyspepsi förekommer i alla åldrar. Magsår i tolvfingertarmen är vanligare hos yngre och medelålders, medan magsår i magsäcken är vanligare hos äldre. 

För att säkert kunna skilja mellan magsår och funktionell dyspepsi krävs en gastroskopi. Detta är en undersökning där man tittar ner i magsäcken och tolvfingertarmen med hjälp av en fingertjock, flexibel slang med en ljuskälla i änden. Om gastroskopin visar normala förhållanden finns det inget magsår, utan problemet är då istället funktionell dyspepsi.

Magsårsbakterien – Helicobacter pylori

Magsår beror i de flesta fall på en bakteriell infektion. Bakterien som orsakar magsår heter Helicobacter pylori och kan tas bort med en så kallad trippelbehandling. Detta innebär att man tar tre olika läkemedel samtidigt under 7–14 dagar. En protonpumpshämmare (syrahämmande medel) ingår alltid i behandlingen tillsammans med två olika antibiotika. Det finns flera olika sammansättningar av trippelkurer. Med en korrekt utförd trippelbehandling mot Helicobacter pylori får endast ett fåtal återfall av magsår. 

Annons
Annons

Funktionell dyspepsi och Helicobacter pylori

Trots att symtomen vid funktionell dyspepsi liknar dem vid magsår, är bevisen svaga för att funktionell dyspepsi skulle orsakas av infektion med Helicobacter pylori. Infektionen är inte vanligare hos personer med funktionell dyspepsi jämfört med personer utan dessa besvär. Bland personer med funktionell dyspepsi som är infekterade med Helicobacter Pylori, blir mindre än 10 procent hjälpta av att infektionen botas.

I Sverige är idag ungefär 25 procent av befolkningen infekterade med Helicobacter Pylori, mer sällan hos yngre, och oftare hos äldre. Att ha en sådan infektion är inte detsamma som att ha magsår. Det uppskattas att 20 procent av alla med Helicobacter Pylori-infektion får magsår någon gång i livet.

Hur påvisas Helicobacter pylori?

Det finns flera sätt att upptäcka en infektion med Helicobacter pylori. Det kan exempelvis ske genom vävnadsprovtagning av magslemhinnan via ett gastroskop. Lyckligtvis kan bakterien upptäckas även med enklare metoder som utandningstest, avföringsprov (antigentest) och blodprov (serologi).

Annons
Annons

Provtagning och behandling

Avföringsprov eller utandningsprov rekommenderas för att avgöra om det finns en Helicobacter pylori-infektion. Om provtagningen bekräftar att det finns en Helicobacter pylori-infektion rekommenderas trippelbehandling, även om diagnosen inte är fastställd till magsår. Forskning har visat att det är bättre att behandla utan diagnos än att vänta till dess att gastroskopi kan utföras. Denna inställning gäller personer som är under 50 år. För personer som är över 50 år eller som har symtom där cancer kan misstänkas, exempelvis anemi, ofrivillig viktnedgång eller sväljbesvär rekommenderas fortfarande alltid gastroskopi.

För- och nackdelar vid metoden med provtagning och behandling

Fördelen med provtagning och trippelbehandling ("test and treat)" är att behandling kan påbörjas snabbt. Risken för långt framskridna magsår som kan leda till komplikationer och sjukskrivningar försvinner. Dessutom sparas kostnader för gastroskopi och resurser på sjukhuset frigörs till andra uppgifter.

Magsår – en utdöende sjukdom

Förekomsten av magsår har minskat stadigt under de senaste 50–60 åren. Detta tror man beror på bättre hygien och sanitära förhållanden. Långt färre människor idag blir infekterade med Helicobacter pylori än för till exempel hundra år sedan. 

Det innebär att förekomsten av personer med magsår och personer med Helicobacter pylori-infektion fortsätter att sjunka i Sverige. 

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.