Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Allergi

Intolerans mot födoämnen

Vissa personer reagerar negativt på vissa födoämnen. Ibland föreligger en intolerans, vilket innebär att överkänslighet mot vissa födoämnen utan att immunförsvaret är inblandat.


Publicerad den: 2019-07-01

Annons

Vad är intolerans mot födoämnen?

När man talar om födoämnen och besvär som man kan få av dem, finns många olika begrepp att hålla reda på. 

Överkänslighet

Överkänslighet, eller hypersensitivitet, är ett tillstånd där man får symtom och tecken när man utsätts för något som man inte bör reagera negativt på. Utan exponering ska symtom och tecken upphöra. Överkänslighet mot födoämnen delas in i intolerans eller icke-allergisk födoämnesöverkänslighet och födoämnesallergi. Var fjärde till femte person anger att de har någon typ av överkänslighet mot födoämnen.

Intolerans (icke-allergisk födoämnesöverkänslighet)

Vid intolerans leder intag av födoämnen till symtomen, men symtomen beror inte på reaktioner i immunsystemet. Ett exempel är laktosintolerans, där man får symtom av (högt) intag av laktos. Ett annat exempel är symtom som uppstår vid intag av biogena aminer som kan finnas i kosten. 

Födoämnesallergi

Vissa överkänslighetsreaktioner mot födoämnen beror på att immunförsvaret reagerar medan det inte bör reagera och man talar då om födoämnesallergi. 

Annons
Annons

Symtom

Symtomen kan vara mycket olika och kan till exempel vara flatulens/gaser, uppsvullen mage, smärtor i övre magen, kräkning, diarré och rapning. Hos barn är diarré, kräkningar, kolik, illamående, viktminskning och obehagskänslor vanliga tecken på födoämnesintolerans.

Till skillnad från födoämnesallergi är symtomen vid icke-allergisk födoämnesöverkänslighet inte farliga på samma sätt som vid födoämnesallergi. Det finns i regel en tydlig relation med mängden av födoämnet som man har fått i sig och graden av symtomen. Får man i sig små mängder av födoämnen som man har en intolerans mot får man inga eller lindriga symtom. Vid födoämnesallergi kan en allvarlig, livshotande allergisk reaktion uppstå vid intag av mycket små mängder av födoämnet man är allergisk mot.

Orsak

Intolerans kan uppträda vid en rad olika tillstånd. Det kan uppstå vid till exempel exponering av vissa ämnen som direkt ger symtom i kroppen (biogena aminer eller giftiga ämnen), brist på eller nedsatt aktivitet av vissa enzymer (till exempel laktosintolerans eller alkoholintolerans), läkemedelsbiverkningar och funktionella mag- och tarmstörningar.

Annons
Annons

Diagnos

När man misstänker en intolerans eller allergi mot ett visst födoämne är sjukdomshistorien viktigast. En kartläggning av vilket födoämne misstänks leda till symtomen och tidsförloppet är mycket viktigt, liksom tidigare reaktioner, mängden av födoämnet man fått i sig och om födoämnet var rått eller tillagat/kokt. Om det är oklart kan man föra en föra dagbok över kosthållning och besvär. Information om andra allergiska sjukdomar, ärftlighet och läkemedel kan vara viktiga att väga in vid bedömningen. Ofta kan information om symtomen när man slutade äta/dricka födoämnet och/eller symtomen vid återinsättning vara av värde. 

Övrig diagnostik vid misstänkt intolerans beror på vilken typ av intolerans man misstänker. Ofta räcker det med att sätta ut födoämnen för att senare testa om symtomen återkommer om kroppen utsätts för födoämnet igen. I vissa fall kan man göra specifika tester, men de har sällan något stort värde.

Behandling

Den bästa, och ofta enda möjliga, behandlingen är att undvika eller minska på de födoämnen som ger besvär. Ibland finns en specifik behandling. Det beror helt på typen av intoleransen. 

Prognos

En intolerans kan vara permanent eller tillfällig, beroende på orsaken. Ett exempel är laktosintolerans, som för många personer är ett permanent tillstånd, men hos vissa är det en följd av andra sjukdomar såsom celiaki. Behandlas den primära sjukdomen försvinner laktosintoleransen också. 

Även hos personer med en permanent födoämnesintolerans är prognosen god, eftersom utsättning och/eller minskning av födoämnen som ger besvär i regel gör att man blir besvärsfri. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vill du veta mer

  • Dagbok över kost och symtom
  • Skillnader mellan födoämnesintolerans och födoämnesallergi
  • Födoämnesallergi
  • Laktosintolerans
  • Födoämnesallergi och icke-allergisk födoämnesintolerans – för vårdpersonal

Kostråd


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.