Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Allergi

Allergen immunterapi (AIT)

Behandling med allergen immunterapi (AIT) kan ges om symtomlindrande behandling mot allergi och undvikande av allergenet inte hjälper. Man kan antingen få en tablett under tungan (sublingualt), vilket kallas för sublingual immunterapi (SLIT), eller spruta strax under huden (subkutant), vilket kallas för subkutan immunterapi (SCIT).


Uppdaterad den: 2024-03-14

Vaccin mot allergi
Annons

Vad är allergen immunterapi (AIT)?

Allergen immunterapi (AIT) kallas ibland allergenspecifik immunterapi (ASIT), hyposensibilisering eller allergivaccination. Vid AIT ges behandling med det ämne som man är allergisk mot (allergen) så att kroppen långsamt vänjer sig vid allergenet. På så sätt minskar allergibesvären.

Man kan antingen får allergenet under tungan (sublingualt) i tablettform, vilket kallas för sublingual immunterapi (SLIT), eller som en spruta strax under huden (subkutant), vilket kallas för subkutan immunterapi (SCIT). 

Annons
Annons

Vem kan behandlas med AIT?

AIT kan hjälpa personer som har allergier mot olika träd- och gräspollen, och där man inte uppnår tillräcklig symtomlindring genom att undvika allergenerna eller genom allergihämmande behandling. Sådana tillstånd är:

  • Kliande, rinnande eller täppt näsa (allergisk rinit).
  • Kliande, vattniga eller röda ögon (allergisk konjunktivit).
  • Astma.

Även vid allergisk rinit, konjunktivit eller astma hos patienter med hund-, katt- och kvalsterallergi kan det vara aktuellt med AIT. AIT mot pälsdjur ges bara vid svåra besvär, exempelvis om man får allergiska besvär när man träffar andra som har varit i kontakt djur. Man kan alltså inte behandlas med AIT för att själv kunna ha ett pälsdjur hemma.

En annan indikation för AIT är om man har upplevt kraftiga eller livshotande reaktioner på insektsstick (bi eller geting).

AIT ges inte till patienter med dåligt kontrollerad astma, patienter som inte kan följa behandlingsupplägget, patienter med andra allvarliga underliggande sjukdomar och barn under fem år.

Behandling

Trädpollen-, gräspollen- och husdammskvalsterallergi kan behandlas med antingen SLIT eller SCIT, men SLIT är ofta förstahandsval. Bi-, geting, hund- och kattallergi kan enbart behandlas med SCIT.

Vid SLIT ska man börja med behandlingen minst 4 månader innan pollensäsongen förväntas börja. Den första dosen ges på en allergimottagning eller av en behörig läkare under medicinsk övervakning i 30 minuter. Därefter sker den dagliga behandlingen i hemmet. Behandlingen pågår i minst tre år.

SCIT ges i gradvis ökande veckodoser och därefter underhållsdoser på sex till åtta veckors intervall under tre till fem år. Sprutorna ges vanligen på en allergimottagning.

Annons
Annons

Biverkningar

Vanliga biverkningar vid SLIT är klåda i munnen och ögonen, nysningar och trötthet. Biverkningar vid SCIT kan vara lokal rodnad och svullnad på stället där sprutan getts, trötthet under injektionsdagen eller förhårdnader (knölar) på stickställena. Förhårdnaderna beror vanligen på överkänslighet mot aluminium som finns i extrakten som sprutas in.

Livshotande reaktioner är mycket sällsynta. Detta är tecken på en allvarlig reaktion:

  • Snabbt insättande klåda i näsan, ögonen, halsen, öronen eller huden.
  • Andfåddhet och väsande andning.
  • Trånghetskänsla i bröstet.
  • Nässelfeber och klåda i handflatorna.

Allvarliga reaktioner uppstår nästan alltid inom 30 minuter efter att man har tagit sprutan. Därför måste man alltid vänta i 30 minuter innan man lämnar kliniken. Om man märker av något av ovannämnda symtom måste man säga till med en gång. De här reaktionerna kan behandlas på mottagningen. Behandlingen består av en spruta med adrenalin och ett antihistamin. Endast i undantagsfall krävs ytterligare behandling med vätske- och syrgastillförsel.

Vilka är fördelarna med allergivaccinering?

AIT är den enda behandlingsformen vid allergi som påverkar själva sjukdomsprocessen och som i enstaka fall också leder till att man blir helt besvärsfri. För de flesta innebär det lindring och ett mindre behov av läkemedel. Det finns också stöd för att AIT hos barn kan förhindra utveckling av nya allergier och eventuellt förebygga utveckling av astma hos vissa barn med allergi.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.