Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Självmordsförsök bland barn och ungdomar

Ett självmordsförsök kan vara ett uttryck för en verklig önskan att dö, men är oftare ett uttryck för en desperat önskan om hjälp och förändring av en outhärdlig livssituation.

Uppdaterad den: 2013-02-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Hur vanligt är det med självmordsförsök?

Varje år är det dessvärre många pojkar och flickor som hamnar i en så förtvivlad situation att de försöker ta sitt eget liv. Bland flickor 0–19 år i Sverige sker 1 300 självmordsförsök per år som kräver sjukhusvård. Motsvarande siffra för pojkar är 500 per år. Nästan en tredjedel av alla barn och ungdomar säger att de har haft självmordstankar någon gång. En av tio ungdomar har försökt att skada sig själv, och ofta är det ingen annan som vet om det.

Annons
Annons

Orsak

Det kan finnas många orsaker till att barn och ungdomar försöker att ta livet av sig, och ibland går det inte att hitta någon särskild orsak. Nedan finns en lista över några av de faktorer som anses kunna öka risken för självmordsförsök:

 • Svåra konflikter med föräldrar eller andra familjemedlemmar.
 • Psykisk sjukdom hos förälder/föräldrar.
 • Att förlora någon man är fäst vid. Det kan vara att någon i familjen eller en nära vän dör, men det kan också upplevas som att man förlorar någon när mamma och pappa skiljer sig.
 • Att inte ha nära, goda vänner kan vara mycket svårt. Många barn och ungdomar känner sig ensamma och utestängda från "gänget".
 • Att vara nedstämd och känna sig deprimerad, särskilt under en längre tid, kan leda till att självmord upplevs som den enda utvägen. De flesta vill fortfarande leva, men det kan vara svårt att be om hjälp och då blir istället självmordsförsöket ett rop på hjälp.
 • Alkohol- och/eller narkotikamissbruk.
 • Långvarig eller livslång sjukdom kan få en person att överväga självmord.
 • En del försöker att ta sitt liv efter att någon de ser upp till har begått självmord. Sådana förebilder kan vara någon i familjen eller en vän, men det kan också vara en artist eller annan kändis med stort inflytande.
 • Tillgång till vapen.
 • Tidigare självmordsförsök.

Vad kan utlösa självmordsförsök?

När det har gått så långt att någon faktiskt försöker att ta sitt liv har personen vanligen gått och tänkt på det en längre tid. Självmordsprocessen är dock ofta kortare hos barn och ungdomar än hos vuxna. Själva självmordsförsöket är ofta en oplanerad impulshandling som kan utlösas av flera faktorer:

 • Nyligen genomgången kris (till exempel dödsfall i familjen).
 • Problem med närstående (föräldrar, pojk-/flickvän, vänner).
 • Problem i skolan eller med polisen (dåliga betyg, relegerad från skolan, arrestering).
 • Att bli förödmjukad inför andra (till exempel mobbning).
 • Att uppleva en stor besvikelse eller känsla av nederlag.
Annons
Annons

Hur går det för dem som försöker begå självmord?

En av de viktigaste sakerna att minnas är följande: Ytterst få av dem som försöker att ta sitt liv dör i självmord. Det finns alltså hopp om att situationen ska lösa sig, även om varje självmordsförsök är en allvarlig sak. En person som har försökt att ta livet av sig behöver hjälp att ta sig ur den svåra situation som hon eller han har hamnat i. Och sådan hjälp finns.

Vilken slags hjälp finns att få?

Hör du till dem som har försökt att ta ditt liv, så kan och bör du söka hjälp hos en legitimerad psykolog och/eller psykiater. Även om du har många goda vänner som stödjer dig, är det oftast en god hjälp att prata med någon utomstående som har kunskaper i området. Ofta gör skam och skuld inför situationen att du sluter dig och stänger känslorna inne. Det är mycket viktigt att du försöker att övervinna denna känsla av skam och söker hjälp. Vårdpersonalen finns där för att hjälpa dig, och du kommer att bli bemött med respekt och omsorg. Alla du pratar med har tystnadsplikt, du ska inte vara rädd för att något som du säger förs vidare till andra. Kanske känns det mindre skamfullt om du försöker att tänka på att du inte är den enda som har försökt att begå självmord. Det är inte skamfullt att söka hjälp, det är tvärtom mycket modigt. Att prata om det som har hänt med människor som är utbildade för ändamålet, är helt avgörande för att undvika att hamna i samma situation igen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons