Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Ny behandling för hälsoångest (hypokondri)

De flesta av oss har någon gång oroat oss för vår hälsa. Kanske har vi känt något i vår kropp som avvikit från det normala, eller läst något som skrämde oss för stunden. Stark yrsel, plötslig bröstsmärta eller en annan kroppslig avvikelse fick oss, åtminstone för ett ögonblick, ur balans. Erland Axelsson, legitimerad psykolog och doktorand, skriver om hälsoångest (tidigare hypokondri) och internetterapi med KBT i en specialskriven text för Netdoktor.

Annons

Att då och då vara rädd för sjukdomar är helt normalt, och oftast något positivt, i och med att det får oss att uppmärksamma och utvärdera hälsorisker. Exempelvis kan rädslan få oss att leva sundare och därmed förebygga framtida sjukdom. Kanske söker vi också vård innan det är för sent. Men om oron för sjukdom återkommer över längre tid, och börjar ta sig orimliga proportioner, kan den gå från att vara hjälpsam till att inverka negativt på vår hälsa och vårt välmående. Det är detta som kallas hälsoångest.

Hälsoångest vanligt och ofta problematiskt 

Hälsoångest (tidigare kallat hypokondri) är vanligt. Utifrån utländska studier tror man att cirka en till fem procent av befolkningen kan vara drabbad. Oron gäller ofta cancer, hjärtfel eller neurologiska sjukdomar. För vissa kommer den starka oron för sjukdom i perioder, till exempel när man upptäckt ett nytt och oväntat symtom i kroppen. Andra är oroliga större delen av tiden, och beskriver det som att deras uppmärksamhet ständigt är riktad mot sjukdomsinformation och kroppsliga förändringar.

Hälsoångest medför ofta sänkt livskvalitet, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och passivitet. Inte sällan går oron för sjukdom också ut över nära relationer. Många drabbade söker ofta sjukvård, men detta kan skilja från person till person. Vissa med hälsoångest undviker snarare att söka vård, på grund av rädslan för att få ett illavarslande besked eller skamkänslor inför att bli stämplade som ”hypokondriker”.

Annons
Annons

Ett vanligt missförstånd är att personer med hälsoångest skulle sakna insikt om att deras sjukdomsrädsla är överdriven. Detta förekommer visserligen, men är ovanligt. Däremot är det vanligt att känna en allt större osäkerhet inför när det är ”OK” att söka vård, och vilka symtom man bör ta på allvar.

Orsakerna till hälsoångest är flera

Det kan finnas många anledningar till att man utvecklar hälsoångest. Precis som vid alla sorters oro och ångest spelar ärftliga faktorer en viss roll. I vissa fall går det även att peka på specifika livserfarenheter som till exempel att man varit med om en traumatisk vårdupplevelse, någon gång blivit allvarlig sjuk eller sett en anhörig drabbas av sjukdom. I många fall är det emellertid svårt att peka på någon avgränsad händelse eller särskild livserfarenhet som kan förklara orons uppkomst. Istället har rädslan utvecklats gradvis.

Kognitiv beteendeterapi är effektivt

Kognitiv beteendeterapi (KBT), som är en vanlig behandling för oro och rädsla, har sedan mitten av åttiotalet utvecklats för att passa även hälsoångest och hypokondri. Behandlingen går främst ut på att lära sig se mönster i sin hälsoångest, och sedan närma sig sådant som väcker oro och rädsla för att lättare hantera risken för sjukdom i framtiden. En viktig del i detta är att träna sig själv i att avstå från vanor som minskar oron i stunden, men samtidigt riskerar att späda på hälsoångesten över tid. Vanliga exempel är vanan att kontrollera sina symtom upprepade gånger, vanan att söka lugnande försäkran från anhöriga och vanan att söka information om symtom eller sjukdomar på internet. Ett flertal studier har visat att KBT för hälsoångest och hypokondri minskar både oron för sjukdom i sig och den nedstämdhet som är vanlig när man ofta skräms av tanken på att vara sjuk.

KBT via internet mycket lovande

I stora delar av Sverige är det tyvärr ännu svårt att få tillgång till KBT. För att sprida effektiv behandling har forskare vid Karolinska Institutet, då främst psykologen Erik Hedman, utvecklat en form av KBT för hälsoångest och hypokondri som kan förmedlas via internet. Trots att många betraktat hälsoångest som svårbehandlat har detta självhjälpsprogram visat mycket lovande resultat i tre större studier. Studierna har tilldragit sig internationellt intresse då majoriteten av alla som genomgått behandling blivit tydligt hjälpta, trots mycket begränsad terapeutkontakt via sms. Vid behandling av hypokondri har cirka två tredjedelar gått ur diagnos vid avslut. Sex månader efter behandling har samma siffra varit så hög som 80 procent. Detta öppnar upp för att tillgången till god psykologisk behandling för hälsoångest kommer att förbättras betydligt inom de närmaste åren, särskilt i glesbygd.

Annons
Annons

KBT för hälsoångest gratis i Stockholm

En viktig fråga inför framtiden är emellertid hur pass väl internetbaserad KBT står sig mot vanlig KBT för hälsoångest och hypokondri. För att besvara denna fråga kommer en direkt jämförelse mellan terapiformerna att göras under de närmaste åren. Vuxna med hälsoångest som är bosatta i Stockholms län kan medverka i detta projekt och få kostnadsfri behandling för sina besvär. På lång sikt kan även de bosatta utanför Stockholm förvänta sig att KBT för hälsoångest sprids, särskilt i takt med att fler landsting erbjuder internetbaserad terapi. Vi som arbetar inom fältet är mycket entusiastiska inför denna utveckling.

Erland Axelsson
Leg. psykolog, doktorand
Gustavsbergs vårdcentral, Stockholms läns sjukvårdsområde
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Vill du medverka i ett aktuellt projekt om hälsoångest?

Besök då www.stressad.nu/ha/

eller internetpsykiatri.se

Personen på den översta bilden i artikeln har inget med artikelns innehåll att göra. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2020-03-2 11:19 (4 år sen)

  Jag har drabbats av hjärtinfarkt och sedan des s lider jag kraftigt av hälsoångest fast samtidigt så lider jag av anemi och högblodtryck vilka orsakar huvudvärk och annat och då tror jag att jag har tumör i järnan eller annat farligt

 • Avatar Tidigare användare 2019-10-12 20:21 (5 år sen)

  Såg flera som efterlyste alternativ utanför stockholm och även i malmö. För de som söker för hälsoångest i södra sverige kan vi assister med bedömning och kbt för hälsoångest. Finns här:
  Psykolog Malmö
  https://posts.gle/ig4Sx

 • Avatar Tidigare användare 2018-08-17 19:02 (6 år sen)

  Det är tufft att ibland bli behandlad för ångest nät.kag söket för nätverk o.ont när jag kissar. 3 pencelin kurer 10 månader senare vill jag ge upp.fär att jag lider med smärtor hela tiden liv rädd att få kronofogden. Smärtan o åmgrdten är värst på att inte ha pengar för dagen. Alla är vi värda välfärd oavsett utbildning o yrke. Har du utbildning o lång erfarenhet av livet.

 • Avatar Tidigare användare 2018-01-3 13:47 (6 år sen)

  Min fru har en längre tid mått illa vill inte äta för detta har fått ett flertal medeciner för detta inget hjälper vad finns det att göra orolig make ?

 • Avatar Tidigare användare 2017-12-2 21:38 (6 år sen)

  Att få reda på att det finns gratis hjälp i Stockholm gör mig ledsen. Jag bor i Malmö och behöver hjälp men vet ej vad ska jag vända mig till

 • Avatar Tidigare användare 2016-01-28 06:23 (8 år sen)

  Bara för dem i stockholm?

 • Avatar Tidigare användare 2016-01-28 06:48 (8 år sen)

  Bara för dem i stockholm?

 • Avatar Tidigare användare 2016-01-28 06:11 (8 år sen)

  Bara för dem i stockholm?

 • Avatar Tidigare användare 2016-01-28 06:46 (8 år sen)

  Bara för dem i stockholm?


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.