Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Schizofreni, symtom och tecken

Symtom på schizofreni är bland annat social tillbakadragenhet, vanföreställningar och hallucinationer. Illustrationsfoto: Colourbox


Uppdaterad den: 2020-03-31

Kvinna sitter på marken
Annons

Vad är schizofreni?

Schizofreni är en psykisk sjukdom. Den leder till vanföreställningar, hallucinationer, påverkat tanke- och känsloliv samt ofta även avvikande beteende och nedsatt funktionsnivå.

Sjukdomen ska inte förväxlas med så kallad multipel personlighet, att man upplever sig ha olika personer inom sig, trots att den bilden ibland ges i skönlitteratur eller massmedia. Tillståndet verkar hos många utveckla sig gradvis över tid, och i början kan symtomen vara otydliga, vilket gör det svårt att ställa en säker diagnos tidigt i sjukdomsförloppet.

Det finns ganska stränga krav (kriterier) för att diagnosen schizofreni ska kunna ställas. Dessa berör sådana förhållanden som när tillståndet startat, varaktighet av symtom och hur dessa ser ut och ter sig.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Vanligtvis finns märkbara förändringar i personens beteende. Dessa ändringar kan vara social tillbakadragenhet, förlorad kontakt med verkligheten, bristande hygien, vanföreställningar och hallucinationer – vanligtvis i form av att den berörda hör saker som inte finns där och/eller en känsla av att bli kontrollerad av krafter utanför sig själv.

Man brukar tala om två sorters symtom vid psykos. Positiva respektive negativa symtom. De positiva symtomen innebär att egenskaper läggs till och är utöver vad en frisk människa kan uppleva (till exempel hallucinationer). De negativa symtomen innebär det motsatta, nämligen en förlust av egenskaper som fanns före sjukdomsgenombrottet (till exempel intresse och engagemang).

Det kan vara svårt att se att en person har schizofreni. Men i vissa fall är det uppenbart. Människor med schizofreni har ett mycket varierat beteende då de kämpar med en sjukdom som i många delar är utanför deras kontroll. De kan börja med att tala i ologiska meningar eller oförståeliga ord, de kan mista kontrollen och utöva våld mot ett upplevt hot. De kan också vara passiva och tillbakadragna.

Viktiga begrepp

Psykotisk eller psykos

Är ett sinnestillstånd präglat av vanföreställningar eller hallucinationer. Personen själv ser inte det onormala i de här upplevelserna. Med andra ord så finns dessa tankar i den schizofrenas huvud utan att andra i omgivningen märker detsamma. Psykos är ett framträdande drag vid schizofreni men kan periodvis vara frånvarande, speciellt om personen medicinerar med antipsykotiska läkemedel.

Schizotypal

Denna beteckning används för att beskriva en personlighetsstörning med symtom som till viss del liknar schizofreni.

Hallucinationer

En person som hallucinerar upplever sinnesintryck som inte har någon förankring i verkligheten, som att se, höra eller känna saker som inte finns.

Vanföreställning

En person med en vanföreställning feltolkar verkligheten, han eller hon kanske upplever sig vara förföljd, att någon vill dem illa, eller att man styrs av ett datachip eller liknande.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.