Fakta | Schizofreni

Schizofreni, symtom och tecken

Symtomen på schizofreni är bland annat socialt tillbakadragande, att personen mister kontakten med verkligheten, vanföreställningar, hallucinationer, minskad funktionsnivå socialt eller professionellt och att hygienen inte sköts.

Uppdaterad den: 2013-02-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är schizofreni?

Schizofreni är en psykisk sjukdom. Den leder till vanföreställningar, hallucinationer, påverkat tanke- och känsloliv samt ofta även talrubbningar och avvikande beteende.

Sjukdomen ska inte förväxlas med så kallad multipel personlighet, att man upplever sig ha olika personer inom sig, trots att den bilden ibland ges i skönlitteratur eller massmedia. Tillståndet verkar hos många utveckla sig gradvis över tid, och i början kan symtomen vara otydliga, vilket gör det svårt att ställa en säker diagnos tidigt i sjukdomsförloppet.

Det finns ganska stränga krav (kriterier) för att diagnosen schizofreni ska kunna ställas. Dessa berör sådana förhållanden som när tillståndet startat, varaktighet av symtom och hur dessa ser ut och ter sig.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Vanligtvis finns märkbara förändringar i personens beteende. Dessa ändringar kan vara socialt tillbakadragande, förlorad kontakt med verkligheten, förlorad matlust, bristande hygien, vanföreställningar och hallucinationer – vanligtvis i form av att den berörda hör saker som inte finns där och/eller en känsla av att bli kontrollerad av krafter utanför sig själv.

Man brukar tala om två sorters symtom vid psykos. Positiva respektive negativa symtom. De positiva symtomen innebär att egenskaper läggs till och är utöver vad en frisk människa kan uppleva (till exempel hallucinationer). De negativa symtomen innebär det motsatta, nämligen en förlust av egenskaper som fanns före sjukdomsgenombrottet (till exempel intresse och engagemang).

Det kan vara svårt att se att en person har schizofreni. Men i vissa fall är det uppenbart. Människor med schizofreni har ett mycket varierat beteende då de kämpar med en sjukdom som i många delar är utanför deras kontroll. De kan börja med att tala i ologiska meningar eller oförståeliga ord, de kan mista kontrollen och utöva våld mot ett upplevt hot. De kan också vara passiva, utan rörelser eller känslor. De kan svänga mellan dessa extrema uttrycksformerna. Deras beteende är ofta inte förutsägbart.

Annons
Annons

Viktiga begrepp

Psykotisk eller psykos

Är ett sinnestillstånd präglat av vanföreställningar eller framträdande hallucinationer. Personen själv ser inte det onormala i de här tankarna. Med andra ord så finns dessa tankar i den schizofrenas huvud utan att andra i omgivningen märker detsamma. Psykos är ett framträdande drag vid schizofreni men kan periodvis vara frånvarande, speciellt om personen medicinerar med antipsykotiska läkemedel.

Schizoid

Denna beteckning används för att beskriva en personlighetsstörning med symtom som till viss del liknar schizofreni.

Hallucinationer

En person som hallucinerar upplever sinnesintryck som inte har någon förankring i verkligheten, som att se, höra eller känna saker som inte finns.

Vanföreställning

En person med en vanföreställning feltolkar verkligheten på ett omfattande och allvarligt sätt, han eller hon kanske upplever sig vara förföljd, att någon vill dem illa, eller att man styrs av ett datachip eller liknande.

Illusion

En illusion är en missförstådd upplevelse av ett faktiskt yttre stimulus. Den sjuka ser något verkligt, men uppfattar det som något helt annat än det en frisk person gör. Exempelvis kan en patient på sjukhus tro att det är en flygvärdinna som kommer med maten när det i själva verket är sjuksköterskan som kommer med medicinen.

Olika försök till subindelning av schizofreni baserat på symtomatologi har gjorts genom åren men ingen sådan indelning har befunnits vara valid, patienterna tenderar glida ut och in genom de olika subgrupperna över åren.


Annons
Annons
Annons