Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Självmordsförsök bland barn och ungdomar, information till föräldrar

Ett självmordsförsök kan vara ett uttryck för en verklig önskan att dö, men är oftare ett uttryck för en desperat önskan om hjälp och förändring av en outhärdlig livssituation.

Uppdaterad den: 2013-02-21

Annons

Hur vanligt är det?

Varje år är det dessvärre många pojkar och flickor som hamnar i en så förtvivlad situation att de försöker ta sitt eget liv. Bland flickor 0–19 år sker cirka 1 300 självmordsförsök som kräver sjukhusvård per år. Motsvarande siffra för pojkar är 500. Nästan en tredjedel av alla barn och ungdomar säger att de haft självmordstankar någon gång. En av tio ungdomar har försökt att skada sig själv, och ofta är det ingen annan som vet om det.

Annons
Annons

Orsak

Det kan finnas många orsaker till att barn och ungdomar försöker ta livet av sig, och ibland går det inte att hitta någon särskild orsak. Nedan finns en lista över några av de faktorer som anses kunna öka risken för självmordsförsök bland barn och ungdomar:

 • Svåra konflikter med föräldrar eller andra familjemedlemmar.
 • Psykisk sjukdom hos förälder/föräldrar.
 • Psykisk sjukdom hos barnet/ungdomen.
 • Att förlora någon man är fäst vid. Det kan vara att någon i familjen eller en nära vän dör, men man kan också uppleva att man förlorar någon när mamma och pappa skiljer sig.
 • Att sakna nära och goda vänner kan kännas mycket tungt. Många barn och ungdomar känner sig ensamma och utestängda från "gänget".
 • Att vara nedstämd och känna sig deprimerad, särskilt under en längre tid, kan leda till känslan av att självmord är den enda utvägen. De flesta vill fortfarande leva, men det kan vara svårt att be om hjälp och då blir i stället självmordsförsöket ett rop på hjälp.
 • Alkohol- och narkotikamissbruk.
 • Långvarig eller livslång sjukdom kan få en person att överväga självmord.
 • En del försöker att ta sitt liv efter att någon de ser upp till har begått självmord. Sådana förebilder kan vara någon i familjen eller en vän, men det kan också vara en artist eller annan mediekändis med stort inflytande.
 • Tillgång till vapen.
 • Tidigare självmordsförsök.

Det är lätt att tro att självmord och självmordsförsök bara drabbar barn med en olycklig barndom. Men föräldrar som har gett sina barn en barndom som alla tycker varit bra kan ändå vara med om att deras barn vill skada sig själv eller begå självmord. Barnens liv är så mycket mer än det föräldrarna kan styra över. All psykosocial belastning ökar risken för självmord och självmordsförsök. Trots få psykosociala riskfaktorer kan självmord ske.

Vad kan utlösa självmordsförsök?

När det har gått så långt att någon faktiskt försöker att ta sitt liv har personen i regel gått och tänkt på det en längre tid. Det är dock vanligt att självmordsprocessen är kortare hos barn och ungdomar än hos vuxna. Det egentliga självmordsförsöket är ofta en impulshandling och kan utlösas av flera faktorer:

 • Nyligen genomgången kris (till exempel dödsfall i familjen).
 • Problem med närstående (föräldrar, pojk-/flickvän, vänner).
 • Problem i skolan eller med polisen (dåliga betyg, relegerad från skolan, arrestering).
 • Att bli förödmjukad inför andra (till exempel mobbning).
 • Att uppleva en stor besvikelse eller känsla av nederlag.
Annons
Annons

Hur går det för dem som försöker att begå självmord?

Ytterst få av dem som försöker att begå självmord kommer senare att dö på grund av självmord. Det finns alltså hopp om att situationen ska lösa sig, även om varje självmordsförsök är en allvarlig sak. En person som har försökt att ta livet av sig behöver hjälp att ta sig ur den svåra situation som hon eller han har hamnat i. Och sådan hjälp finns.

Vilka varningstecken kan finnas?

Det finns en rad varningssignaler som du som förälder bör vara uppmärksam på:

 • Tidigare självmordsförsök ökar risken för nya försök.
 • Muntliga hot om självmord bör alltid tas på allvar.
 • Om ditt barn gör sig av med eller ger bort föremål som är värdefulla för honom eller henne, kan det vara ett tecken på att barnet planerar ett självmord.
 • Insamling av information om metoder för att begå självmord.
 • Mycket prat och samtal kring självmord och självmordstekniker.
 • Att barnet uttrycker hopplöshet och hjälplöshet.
 • Ilska riktad mot sig själv, mot dig eller mot världen i allmänhet.
 • Om dystra teman som kretsar kring döden återkommer i samtal, uppsatser, teckningar och liknande kan det vara en orsak att misstänka att barnet har självmordstankar.
 • Nylig förlust av vän eller familjemedlem som vid dödsfall (även husdjur) eller skilsmässor.
 • Plötsliga personlighetsförändringar (aggressivitet, social isolering, humörsvängningar, högriskaktiviteter).
 • Plötsliga förändringar i skolresultat (både förbättringar och försämringar).
 • Ändrade matvanor.
 • Sömnlöshet.
 • Ökat sömnbehov.
 • Ständig huvudvärk eller magont.
 • Menstruationsrubbningar.
 • Ointresserat uppträdande (ingenting är roligt längre).
 • Användning eller förändrad användning av alkohol eller narkotika.

Generellt kan sägas: Var uppmärksam vid plötsliga beteendeförändringar som håller i sig över en längre tid, och som berör och påverkar de flesta områdena i barnets/ungdomens liv.

Vad kan du som förälder göra?

 • Uppmuntra barnet att prata om sina problem med dig eller med någon annan som barnet har förtroende för.
 • Lyssna på vad barnet berättar. Lyssna och försök att förstå barnets situation innan du presenterar enkla lösningar. Försök tillsammans med barnet att komma fram till hur ni ska göra för att det ska bli bättre. Försök att föreställa dig hur du skulle ha känt i barnets situation. Visa att du bryr dig.
 • Var ärlig. Om barnets berättelse eller uppförande skrämmer dig, säg det till barnet och visa samtidigt att det finns hjälp att få. Om du är rädd och bekymrad och inte vet vad du ska göra, säg det. Skämta inte bort situationen.
 • Alla känner sig ledsna och nedstämda emellanåt och det vet du mer om än ditt barn gör. Dela därför med dig av dina egna känslor till barnet, berätta att barnet inte är ensamt om att ha det svårt ibland.
 • Ett självmordsförsök är ofta en impulshandling som inte är noggrant planerad, och därför är det viktigt att se till att mediciner och skjutvapen inte är tillgängliga, särskilt när någon har pratat om att skada sig själv.
 • Det är helt avgörande att söka professionell hjälp om du tror att ett självmordförsök är nära förestående.
 • Sök alltid hjälp om ett barn har skadat sig själv. Även om handlingen inte verkar så allvarlig, är ett självmordsförsök alltid en sorts rop på hjälp.
 • Är du orolig för ditt barn, sök hjälp. Det är nästan alltid bättre att agera än att vänta och se, även om barnet inte vill att du ska berätta för någon om att han eller hon har självmordstankar.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vilken slags hjälp finns att få?

Ofta behöver både barnet, föräldrarna och eventuella syskon hjälp. Nyckelordet när det gäller att förebygga självmord är samtal. Hela familjen bör erbjudas hjälp av kvalificerade psykologer eller psykiatrer. Även om det finns goda, stödjande vänner är det oftast en bra hjälp att prata med någon utomstående, som är utbildad för det. Ibland kan också mediciner vara till hjälp, därför är det viktigt att komma i kontakt med en psykiater.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons