Råd till den alkoholberoendes partner

Skydda dig själv – följ dessa råd om din partner har ett missbruksproblem.

Uppdaterad den: 2013-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons
  • Ta inte ansvar för det som den alkoholberoende gör, det måste han/hon stå för själv.
  • Låt dig inte misshandlas fysiskt eller mentalt. Säg ifrån om du finner uppförandet oacceptabelt. Om den alkoholberoende inte ändrar sig och inte heller söker hjälp, bör du överväga att avsluta förhållandet.
  • Se till att du har ett eget socialt nätverk.
  • Ta hand om din egen psykiska och fysiska hälsa.
  • Ta avstånd från det oförnuftiga och ansvarslösa beteende som den alkoholberoende ofta uppvisar.
  • Drick inte tillsammans med den alkoholberoende.
  • Försök att prata med din partner på ett jämbördigt sätt, utan att fördöma. Försök ta upp problem och känslor, samt motivera till behandling.
  • Försök att undvika känslor av bitterhet och hat. Det hjälper inte att gömma alkoholen eller tömma den i vasken.

Annons
Annons
Annons