Generaliserat ångestsyndrom, symtom och tecken

Generaliserat ångestsyndrom (även kallat GAD från engelskans generalized anxiety disorder) kan göra att du känner dig konstant trött och ger ofta en rad fysiska symtom. Många med GAD tror att de har en kroppslig sjukdom.

Publicerad den: 2013-05-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ångest

Ångest är något som alla har då och då. Men om ångesten upptar det mesta av din tid och du inte kan leva ditt liv som du vill, är det en sjukdom som måste behandlas. Generaliserat ångestsyndrom utmärks av en uttalad oro kring vardagliga saker och fruktade framtida katastrofer, de flesta dagar under minst sex månaders tid. Ångesten och oron finns där i det närmaste hela tiden och är svår att kontrollera. Vanliga teman för oro är egen och anhörigas hälsa, arbete och ekonomi enligt tankeschemat "allt som kan gå fel kommer att gå fel".

Om du lider av GAD kan du inte sluta oroa dig även om du försöker. Oron och anspänningen gör att du ständigt känner dig trött. Kroppsliga symtom är vanliga, som huvudvärk, nack-, skulder- och ryggsmärtor, orolig mage, muntorrhet och hjärtklappning.

Många som lider av GAD tror att de har en kroppslig sjukdom och att oron är en del av deras personlighet.

Annons
Annons

Vid läkarbesök leder symtombilden oftast till att undersökningarna inriktas på att utesluta kroppslig sjukdom. På grund av de framträdande kroppsliga symtomen kan diagnosen GAD lätt missas. Personer med GAD uppsöker ofta många olika läkare och genomgår en mängd olika undersökningar utan att några fel eller avvikelser hittas.

Om du är konstant orolig, om du känner att ångesten har tagit kontrollen över ditt liv och om ångestbesvären hindrar dig från att utföra dina dagliga sysslor, kan det vara så att du har GAD.

När oron blir en sjukdom

Alla bekymrar sig ibland för ekonomi, familj eller jobb. Oron blir en sjukdom när den är så stark att den hindrar dig att leva ditt liv som du vill.

Annons
Annons

GAD och kroppsliga besvär

Ihållande oro gör att kroppen hela tiden är i beredskap och aldrig slappnar av. Detta leder till muskelspänningar, ökad trötthet, och darrningar. Det ger också ofta symtom som svettningar, andfåddhet, hjärtklappning, torr mun, kalla händer, yrsel och obehag i magen. Oron gör att du ständigt är på din vakt, är på helspänn, är lättskrämd, har nedsatt koncentrationsförmåga och är lättirriterad.

GAD och andra psykiska problem

Personer med GAD har ökad risk för att samtidigt utveckla depression. Omkring nio av tio personer med ångestsyndrom har andra psykiska problem vid något tillfälle i livet, framförallt depression. GAD ökar även risken för alkoholmissbruk eller läkemedelsmissbruk.

Kontakta läkare/psykolog

Det kan vara svårt att be om hjälp. Du upplever kanske inte att du har en sjukdom, eller är rädd för att berätta om din ständiga oro. Kom ihåg att GAD är en sjukdom som kan behandlas. Din oro är inte bara ett karaktärsdrag eller tecken på dålig självkontroll. Om du har GAD kan du få hjälp, det finns bra behandlingar. En tendens att oroa sig mer än andra kan finnas kvar även efter en behandling men med behandling kan du leva ditt liv som du vill istället för att ångesten styr ditt liv.


Annons
Annons
Annons