Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Generaliserat ångestsyndrom, symtom och tecken

Generaliserat ångestsyndrom (även kallat GAD från engelskans generalized anxiety disorder) kan göra att man känner sig konstant trött och ger ofta en rad fysiska symtom. Många med GAD tror att de har en kroppslig sjukdom.


Uppdaterad den: 2020-01-27

Annons

Ångest

Ångest är något som alla har då och då. Men om ångesten upptar det mesta av ens tid och man inte kan leva sitt liv som man vill, är det en sjukdom som måste behandlas. Generaliserat ångestsyndrom utmärks av en uttalad oro kring vardagliga saker och fruktade framtida katastrofer, de flesta dagar under flera månaders tid. Ångesten och oron finns där i det närmaste hela tiden och är svår att kontrollera. Vanliga teman för oro är egen och anhörigas hälsa, arbete och ekonomi enligt tankeschemat "allt som kan gå fel kommer att gå fel".

Om man lider av GAD kan man inte sluta oroa sig även om man försöker. Oron och anspänningen gör att man ständigt känner sig trött. Kroppsliga symtom är vanliga, som huvudvärk, nack-, skulder- och ryggsmärtor, orolig mage, muntorrhet och hjärtklappning.

Många som lider av GAD tror att de har en kroppslig sjukdom och att oron är en del av deras personlighet.

Vid läkarbesök leder symtombilden oftast till att undersökningarna inriktas på att utesluta kroppslig sjukdom. På grund av de framträdande kroppsliga symtomen kan diagnosen GAD lätt missas. Personer med GAD uppsöker ofta många olika läkare och genomgår en mängd olika undersökningar utan att några fel eller avvikelser hittas.

Om man är konstant orolig, om man känner att ångesten har tagit kontrollen över sitt liv och om ångestbesvären hindrar en från att utföra sina dagliga sysslor, kan det vara så att man har GAD.

Annons
Annons

När oron blir en sjukdom

Alla bekymrar sig ibland för ekonomi, familj eller jobb. Oron blir en sjukdom när den är så stark att den hindrar en från att leva det liv som man vill.

GAD och kroppsliga besvär

Ihållande oro gör att kroppen hela tiden är i beredskap och aldrig slappnar av. Detta leder till muskelspänningar, ökad trötthet, och darrningar. Det ger också ofta symtom som svettningar, andfåddhet, hjärtklappning, torr mun, kalla händer, yrsel och obehag i magen. Oron gör att man ständigt är på sin vakt, är på helspänn, är lättskrämd, har nedsatt koncentrationsförmåga och är lättirriterad.

Annons
Annons

GAD och andra psykiska problem

Personer med GAD har ökad risk för att samtidigt utveckla depression. Omkring nio av tio personer med ångestsyndrom har andra psykiska problem vid något tillfälle i livet, framförallt depression. GAD ökar även risken för alkoholmissbruk eller läkemedelsmissbruk.

Kontakta läkare/psykolog

Det kan vara svårt att be om hjälp. Man upplever kanske inte att man har en sjukdom, eller är rädd för att berätta om sin ständiga oro. Kom ihåg att GAD är en sjukdom som kan behandlas. Oron är inte bara ett karaktärsdrag eller tecken på dålig självkontroll. Om man har GAD kan man få hjälp, det finns bra behandlingar. En tendens att oroa sig mer än andra kan finnas kvar även efter behandling, men med behandling kan man leva det liv som man vill istället för att ångesten styr ens liv.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.