Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Generaliserat ångestsyndrom, prognos

Behandling kan hjälpa dig att få symtomen under kontroll.

Publicerad den: 2013-03-27

Annons

Sök hjälp

GAD går sällan över av sig självt. Det är vanligt att symtomen fluktuerar, kommer och går, så att det finns perioder när du mår bättre och perioder när du mår sämre. GAD försämrar din livskvalitet. Behandling kan förbättra livskvaliteten. Det finns bra behandlingar som kan hjälpa dig att få kontroll över din oro och ge dig möjlighet att leva ett bra liv. De behandlingar som oftast blir aktuella är läkemedelsbehandling och/eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Låt inte ångesten styra ditt liv. GAD kan dessutom leda till andra problem. Det är vanligt att den ständiga anspänningen på grund av den kroniska oron leder till huvudvärk, muskulära smärtor i nacke, axlar och rygg, tandagnisslan och orolig mage. En del försöker lindra ångesten och oron med alkohol eller droger.

Annons
Annons

Var kan jag få hjälp?

Börja med att kontakta din husläkare. I vissa fall kan du få din behandling vid husläkarmottagningen. Det blir allt vanligare att man där även har tillgång till KBT-terapi. Vid behov kan husläkaren remittera dig till en psykiatrisk mottagning för ytterligare bedömning. Det finns olika yrkesgrupper som har kompetens att behandla personer med GAD. Vanligast är husläkare, psykiater (läkare), psykologer eller psykoterapeuter med annan yrkesbakgrund.

Hur fungerar behandlingen?

Målet med behandlingen är inte att ta bort alla symtom. Ett visst mått av oro är en normal och nödvänding del av livet. Däremot ska oro och ångest inte styra ditt liv, målet med behandlingen är därför att du ska återfå din fulla funktionsförmåga och inte hindras i arbete, socialt liv eller familjeliv av din oro. Behandlingen lindrar också de kroppsliga besvär som du har till följd av GAD, muskelsmärtor med mera.

Effekten kommer inte omedelbart och varierar beroende på graden av GAD, eventuell samtidig depression och på om behandlingen sker med läkemedel eller psykoterapi. Läkemedel kan ta upp till 8–12 veckor för att uppnå full effekt och ge mindre oro. Det kan betyda att du börjar njuta mer av vardagen när du inte ständigt är upptagen av orostankar om allt som skulle kunna gå fel i framtiden. Du frigör energi som du kan använda på ett bättre sätt i ditt arbete och i umgänge med familj och vänner. Behandlingen gör att du får uppleva att du har kontroll över oron.

En samtidig depression eller andra psykiska sjukdomar som till exempel andra ångestsyndrom kan ibland göra att det tar längre tid innan du känner dig bättre. Om du har både GAD och depression så är det vanligtvis så att GAD föreligger först och att depressionen pålagras senare i förloppet. Det brukar benämnas sekundär depression. De läkemedel som används vid GAD behandling är ursprungligen utprovade för behandling av depression, de har alltså effekt både på depression och på GAD. Ibland inleder man behandling med ett läkemedel och när depressionen botats eller dämpats så kompletterar man med psykologisk behandling.

Om du avbryter behandlingen för tidigt så kan symtomen återkomma.

Annons
Annons

Hur länge behöver jag behandling?

Vid psykologisk behandling med KBT så kan det röra sig om 10–20 sessioner, vanligtvis en session i veckan. Beroende på svårighetsgrad och eventuell samtidig depression så kan det för vissa behövas fler sessioner än så. Vid läkemedelsbehandling rekommenderas minst 12 månaders behandling och långsam utsättning vid stabil symtomkontroll. GAD kan hos vissa vara utpräglat kroniskt och varje försök att sätta ut behandlingen kan resultera i återfall. I dess fall rekommenderas långtidsbehandling, ofta mångårig.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.