Symtom och tecken vid depression

Depressionssymtom är inte alltid uppenbara för varken den drabbade eller människorna runt omkring. Brist på intresse och glädje, trötthet och försämrad koncentrationsförmåga är några av de vanligaste tecknen. Allra viktigast att förmedla till den drabbade är att tillståndet går att behandla.

Uppdaterad den: 2018-02-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Depression uppfattas inte alltid som en sjukdom, varken av den deprimerade, av människorna runt omkring eller av läkaren. Symtomen är inte alltid uppenbara och den deprimerade kan ofta dölja sin sjukdom istället för att söka hjälp. Att känna sig nere då och då kan många göra till mans, men en depression är något långt mer.

En depression karakteriseras av sänkt stämningsläge, brist på intresse och glädje samt ökad trötthet. Andra symtom på depression kan vara:

 • Förstoppning, smärtor och viktnedgång är vanliga kroppsliga besvär. 
 • Sömnstörningar som störd dygnsrytm, tidigt eller sent uppvaknande, minskad sömnmängd och sämre sömnkvalitet är vanliga symtom. Ett mer ovanligt symtom är ökad sömn.
 • Aptitstörningar handlar oftast om minskad aptit och viktförlust, men ökad aptit och viktökning förekommer också.
 • Försämrad uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, med minskad förmåga att läsa eller hålla tråden i ett samtal.
 • Initiativlöshet präglar tillståndet, många blir passiva och förlorar intresse och känslor för sina närmaste.
 • Ångest och oro.
 • Negativa och pessimistiska tankar om framtiden.
 • Sänkt självkänsla och självförtroende.
 • Tankarna kretsar ofta kring egen skuld och skam, den deprimerade känner sig liten och mindervärdig och vissa känner att de inte har rätt att leva.
 • Självmordstankar är centrala och risken för självmord stiger med ökande grad av depression.
 • Bristande sexlust är vanligt.

Hur känner sig den deprimerade?

Många kan känna sig irriterade, ha svårt att sova, ha nedsatt aptit, vara utmattade och inte klara av att fatta beslut. Att känna sig misslyckad, skyldig, hopplös, hjälplös och ha ständig lust att gråta är också vanligt. Vid en depression hopar sig dessa känslor och allra värst är att den deprimerade inte klarar av att komma ur tillståndet på egen hand. De tankarna och känslorna kan finnas kvar under veckor eller månader och påverka personliga förhållanden, jobbet, skolarbetet, hobbyn, sex, sömn och matlust. 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Varje år tar cirka 1 500 personer sina liv i Sverige och en stor del av dessa lider av depression. Depression är inte bara ett sinnestillstånd eller något som kan "viftas bort". Allra viktigast är att den deprimerade accepterar sin sjukdom och söker professionell hjälp. 

Vissa människor med depression kan ha symtom som inte är så typiska och exempelvis vara oroliga eller lättirriterade. Hos äldre kan minnet eller koncentrationsförmågan plötsligt försvinna. Depression kan även uppträda tillsammans med andra sjukdomar som diabetes, cancer, hjärtinfarkt och stroke samt komma som följd av tablett- eller alkoholmissbruk. 

Den drabbade kan hjälpas av att anförtro sig till människor som hen litar på och att delta i aktiviteter hellre än att dra sig undan. Särskilt män riskerar att gå obehandlade. De ser inte att ilska och misströstan är delar av depressionen. Män berättar mer sällan än kvinnor för andra att de är deprimerade. Också läkarna är mindre uppmärksamma på att en man kan vara deprimerad jämfört med en kvinna och mäns depressioner maskeras ofta av alkohol eller droger eller en massa övertid på jobbet.

Annons
Annons

 

Animation om depression

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »