Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Förlossningsdepression (postnatal depression)

De första dagarna, veckorna och månaderna efter en förlossning är en tid av fysisk och psykisk stress både för modern och för fadern. Nära hälften av alla mödrar upplever en kort period av sorgsenhet eller dåligt humör ett par dagar efter förlossningen.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Depression är en psykisk sjukdom. När den uppstår under veckorna eller månaderna efter en förlossning kallas den för förlossningsdepression (postnatal depression).

10 till 15 procent av alla nyförlösta kvinnor får någon form av depression som varar mer än två veckor. Av dessa kvinnor utvecklar ungefär hälften en depression där behandling är nödvändig. De flesta allvarliga depressioner uppstår under den första månaden efter förlossningen. Utan behandling kan depressionen vara i månader. Förlossningsdepression är dock inte samma sak som ledsenhet efter förlossningen.

Fysisk och psykisk stress

De första dagarna, veckorna och månaderna efter en förlossning är en tid av fysisk och psykisk stress både för modern och fadern. Modern känner oftast av det mest. Nära hälften av alla mödrar upplever en kort period av sorgsenhet eller dåligt humör ett par dagar efter förlossningen. Detta är fullständigt normalt. När man sitter med det nyfödda barnet i sina armar är det antagligen ett av de lyckligaste ögonblicken i en människas liv. Lättnaden är stor efter många månaders väntan. För en stund glömmer man den påfrestande graviditeten och den kanske smärtsamma förlossningen. Men de flesta kvinnor upplever en period då de känner sig osäkra, sårbara, sorgsna eller ängsliga. Ansvaret, att plötsligt ha ett nyfött barn att ta hand om, kan få en nybliven mor att känna sig rädd och otillräcklig.

Det är vanligt med kraftiga humörsvängningar. Man kan känna sig upprymd i den ena stunden och gråtfärdig, trött eller irriterad i nästa. Det kan kännas skrämmande att inte veta varför man får de här känslorna. Modern kan till sin egen förvåning upptäcka att hon gråter utan egentlig anledning. Detta kan hända när som helst under den första veckan efter förlossningen, och går oftast över på några dagar om modern har fått vila. Det är viktigt att skilja denna normala ledsenhet från förlossningsdepression.

Orsakerna till en förlossningsdepression kan vara olika:

  • Psykologiska och sociala faktorer, såsom de krav, plikter och ansvar som följer med moderskapet. En nybliven mor kan vara rädd att vara otillräcklig och inte kunna leva upp till sina egna och/eller andras förväntningar.
  • Familjefaktorer är också viktiga, till exempel det förhållande modern har till barnets far, och det stöd hon får från andra människor.
  • Biologiska faktorer kan också ha betydelse, till exempel de hormonförändringar som uppträder efter en förlossning.
Annons
Annons

Graviditetspsykos (postpartumpsykos)

Postpartumpsykos är en allvarlig psykisk sjukdom, som uppträder efter cirka 1 på 500 förlossningar. Den drabbade kan ha psykotisk sjukdom i släkten, eller själva tidigare ha haft en psykotisk sjukdom. I de flesta fall visar den sig under de första två veckorna efter födseln. Symptomen brukar vara ett akut förvirringstillstånd, humörsvängningar, irrationella tankar och beteende samt andra psykotiska symptom som hallucinationer och vanföreställningar. Vanföreställningarna tar sig ofta uttryck i irrationell och bisarr oro för det nyfödda barnet. I vissa fall kan barnet komma till skada på grund av moderns sjukdom och en medicinsk behandling blir oftast nödvändig. Postpartumpsykos behandlas med antipsykotiska läkemedel. Ibland används elbehandling vid svåra förvirringstillstånd.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.