Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Patienträttigheter

Patientnämnd och patientombudsman


Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

I varje landsting finns en patientnämnd, som är fristående från hälso-och sjukvården. Nämnden bistår patienter och anhöriga när de inte lyckas lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården.

Patientnämnden utreder alla klagomål och hjälper dig att förmedla kontakt med rätt myndighet eller instans om du vill driva ditt ärende vidare. Medarbetarna i Patientnämnden har tystnadsplikt. All kontakt med Patientnämnden är kostnadsfri.

Annons
Annons

Patientnämndens arbetsområde omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen, tandvård som landstingen ansvarar för enligt tandvårdslagen samt förordnande av stödpersoner för de patienter som intagits för sluten psykiatrisk vård mot sin vilja.

Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter utan arbetar som en rådgivande instans. Nämnden har inte heller egen medicinsk kompetens och kan inte göra egna medicinska bedömningar.
&nbsp
Patientombudsmannens uppgift är att bistå patienterna med information och hjälp vid eventuella klagomål på sjukvården.

&nbsp

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons