Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: De mest lovande nya behandlingsmetoderna

Vilka är de idag mest lovande nya behandlingsmetoderna? Biverkningar?
Finns det hopp om att framöver med mediciner permanent kunna stoppa den fortlöpande sjukdomsutvecklingen vid MS?

Svar:

Väldigt intressant fråga!

Det finns olika typer av lovande strategier där en av dom är det vi redan håller på med i form av att ge kortare kurer av högaktiva läkemedel som ”tar bort” sjuka celler och när det sedan kommer nya finns förutsättningar att de inte innehåller lika mycket autoimmuna celler. Den allra effektivaste behandlingen stamcellstransplantation fungerar så och botar i princip de flesta som får behandlingen i rätt skede. ”Lättare” varianter av detta är Lemtrada, Mavencald och eventuellt även rituximab (Mabthera m fl). Vårt problem är att vi inte vet hur många kurer som behövs innan vi kan betrakta en patient som ”botad” eller åtminstone med mycket låg risk att få tillbaka sjukdomen. Vi gör studier för att hitta sådana markörer.

En i framtiden mycket intressant princip är att hitta behandlingar som ”neutraliserar” kroppens autoimmunitet. Ett sätt är att ta ut en individs vita blodkroppar och sedan i vävnadsodling stimulera ett ”motsvar” mot de celler som driver sjukdomen. Då skulle man kunna skapa en balans igen där autoimmuntiteten försvinner. 

Ett tredje intressant alternativ är att jobba med tekniker som liknar vaccination. De nya RNA-vaccinerna framtagna mot COVID-19 skulle kunna vara verktyg i detta. Även här skulle man kunna få fram ett immunsvar mot det avvikande immunsvaret så att man liksom ”vaccinerar” sig mot sin egen sjukdom.

De två senare alternativen ligger dock nog 5 - 10 år bort inna klinisk användning. 


Netdoktors fakta om orsaken till MS »

Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Neurologen svarar på frågor om multipel skleros, MS. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

Sekundär form av MS

2021-06-2 | 10:01

av Anders Svenningsson

De mest lovande nya behandlingsmetoderna

2021-06-2 | 09:24

av Anders Svenningsson

MS- menopaus forskning

2021-06-1 | 23:38

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Ms diagnos efter 12 år

2021-05-28 | 12:57

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson

Få skov...

2021-05-26 | 20:10

av Anders Svenningsson

Känner mig fumlig och klumpig

2021-05-26 | 13:23

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.