Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vad är orsaken till multipel skleros?

Vid multipel skleros (MS) angrips myelinet runt nervcellerna av kroppens egna immunförsvar.


Uppdaterad den: 2022-02-22

Annons

Orsak

Den vanligaste teorin när det gäller utvecklingen av multipel skleros (MS) är att en kombination av arvsanlag (genetisk predisposition) och faktorer i miljön (virus, tobak, brist på vitamin D) lurar kroppens immunförsvar att angripa myelinet i hjärncellerna. Myelin är det fodral som omger och skyddar nervtrådarna, ungefär som den vita isoleringen runt en elektrisk ledning. En sjukdom där immunförsvaret angriper kroppens egen vävnad kallas en autoimmun sjukdom.

Annons
Annons

Immunförsvarets roll vid MS

Immunförsvarets funktion är att hålla kroppen fri från bakterier, virus och andra skadliga ämnen, samt att reparera skador. När en infektion eller skada uppstår skickas stora mängder vita blodkroppar till platsen för att försöka hålla kroppen frisk. De vita blodkropparna dödar och äter bakterier och virus, samt producerar antikroppar som skadar de främmande inkräktarna. Dessutom produceras små ämnen som kallas cytokiner, som förstärker inflammationen och drar till sig ännu fler vita blodkroppar.

Området där de vita blodkropparna samlas blir rött, svullet, ömt och varmt. Man brukar säga att det har uppstått en inflammation.

Normalt är inflammationen begränsad och går tillbaka när skadan är reparerad, eller inkräktarna är borta. Vid autoimmuna sjukdomar fortsätter immunförsvaret att vara aktivt och angripa olika vävnader i kroppen. Man tror att det beror på ett missförstånd i immunförsvaret, och immunförsvaret upplever att kroppens egna celler är främmande inkräktare som måste avlägsnas. Vid MS är det myelinet runt nervcellerna som angrips. Andra exempel på autoimmuna sjukdomar är reumatoid artrit och vissa tarmsjukdomar.

Varför angriper immunförsvaret myelin vid MS?

Forskarna antar att autoimmuna sjukdomar uppstår för att immunförsvaret tror att kroppens egna celler är främmande inkräktare som måste avlägsnas. Det här missförståndet uppstår sannolikt efter en infektion med virus eller bakterier som kemiskt sett liknar kroppens egen vävnad. När den främmande inkräktaren är avlägsnad går immunförsvaret loss på själva kroppen i stället.

Många experter tror att en virusinfektion kan starta den här reaktionen vid MS, men ingen vet säkert vilket virus det rör sig om. Det virus man misstänker främst är Epstein-Barr-viruset (orsaken till körtelfeber), men även andra virus har varit misstänkta. Många av dessa är vanliga virus, som många av oss har varit smittade av utan att få MS. Forskarna tror att de som får MS har bestämda gener som gör dem särskilt utsatta för att utveckla MS när de har blivit smittade med det aktuella viruset. Det rör sig sannolikt om en kombination av flera gener och man tror att generna HLA-DR15 och HLA-DQ6 är centrala.

Teorin om att en kombination av genetik och virusinfektion är orsaken till MS kan också förklara varför sjukdomen är vanligare i vissa områden i världen och i vissa folkgrupper. I områden med mycket MS, till exempel Skandinavien, Skottland och USA, är sannolikt förekomsten hög av de aktuella virusarterna, samtidigt som många människor har genetisk predisposition för MS. Man kan också tänka sig att de folkgrupper som har lite MS, även om de lever i områden med hög förekomst av sjukdomen, till exempel samer, har gener som fungerar som ett skydd.

Sambandet mellan genetik och MS bekräftas också av att det finns en viss ärftlighet för sjukdomen. Barn till föräldrar med MS löper högre risk för att utveckla sjukdomen än andra barn. Men MS är sällsynt och även om risken för att få ett barn med MS är förhöjd, är risken ändå liten.

Annons
Annons

Rökning

Det finns vissa belägg för att rökning kan öka risken för att utveckla MS. Det är inte känt varför detta sker, men det kan tänkas att tobaksanvändningen kan påverka immunförsvaret och eventuellt bidra till att förstärka eller utlösa den autoimmuna process som beskrivs ovan.

Vitamin D

Vitamin D produceras i stora mängder i huden vid solexponering. Man har upptäckt att MS är vanligare i områden med liten solbelastning och vid låga nivåer av vitamin D i kroppen. Man har också funnit indikationer på att höga nivåer av vitamin D kan ha en skyddande effekt vid utveckling av MS. Det slutgiltiga sambandet är inte klarlagt, men sannolikt kommer det med tiden ytterligare kunskap inom området. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.