Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Många som lever med multipel skleros känner inte till patientlagen

Har du dålig koll på vad patientlagen innebär? Du är i så fall inte ensam. I en enkätundersökning bland personer som lever med multipel skleros (MS), genomförd av Netdoktor, uppgav 20 procent av deltagarna att de inte känner till patientlagen. Dubbelt så många uppgav att de hört talas om lagen men att de inte vet vad den innebär.


Publicerad den: 2021-04-26

Annons

 

Vet du när man som patient har möjlighet att välja fast läkarkontakt eller fast vårdkontakt? Hur länge man ska behöva vänta på ett vårdbesök? När man har rätt till en så kallad second opinion? Eller när man har rätt till vård i en annan region? Svaren på dessa frågor hittar du i patientlagen. 

Ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet

Syftet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning i vården och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. I lagen kan du läsa vad vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal har för skyldigheter gentemot dig som patient. 

Men många person som lever med multipel skleros, MS, känner inte till lagen, det visar en enkätundersökning från Netdoktor som gjorts på uppdrag Roche.

20 procent av de MS-patienter som deltagit i undersökningen (över 760 deltagare) uppger att de inte känner till patientlagen. 40 procent uppger att de hört talas om lagen men att de inte satt sig in i vad den innebär. 

– Patientlagen finns av en anledning, och därför anser vi att det är viktigt att såväl patienter som anhöriga får information om att lagen existerar och att de får ökad kunskap om vilka rättigheter de faktiskt har. Det tror och hoppas vi kan leda till ökad jämlikhet och en bättre vårdupplevelse, säger Besima Aho, publisher på Netdoktor, Bonnier Healthcare.  

Ett av syftena med patientlagen är att den ska stärka patienters möjlighet att vara delaktig och aktiv i sin egen vård, bland annat genom att man som patient ska få tillgång till lättbegriplig och korrekt information om sitt hälsotillstånd och sin behandling. Hälso- och sjukvården ska även ge patienten möjlighet att påverka utformningen av sin vård, och vården ska vara personcentrerad. 

Annons
Annons

”Bidra till att man känner att man har rätt att ställa krav på hälso- och sjukvården”

I Netdoktors enkät som riktar sig till personer med MS ställs frågan ”I vilken grad anser du att du är delaktig i din egen vård och behandling?”. På frågan svarar 44 procent  ”i viss grad”, 31 procent ”i hög grad”. Men 17 procent svarar ”i låg grad” på frågan och cirka 6 procent anser att de inte får vara delaktiga alls. Över en femtedel av de svarande MS-patienterna känner sig alltså inte tillräckligt delaktig i sin vård och behandling. 

73 procent av deltagarna svarar dock att de sammantaget känner sig mycket nöjda eller nöjda med den vård och behandling de får för sin MS. Samtidigt uppger 15 procent att de känner sig missnöjda eller mycket missnöjda.

– Att ha kännedom om sina rättigheter kan ge patienter ökad trygghetskänsla och bidra till att man känner att man har rätt att ställa krav på hälso- och sjukvården, säger Besima Aho och fortsätter: 

– Vi på Netdoktor vill hjälpa till att stärka Sveriges patienter och underlätta för dem genom att erbjuda en informativ och lättbegriplig utbildning om patientlagen. Vi hoppas att den ska kunna så ett frö av nyfikenhet och samtidigt ge varje enskild individ en stabil grund att stå på inför framtida möten med vården, säger hon. 

Klicka här för att starta utbildningen!

Kort fakta om enkätundersökningen om multipelt skleros (MS):

  • Cirka 760 personer som uppgett att de lever med multipelt skleros har genomfört hela enkätundersökningen. 

  • Över hälften av de svarande har levt med sin MS-diagnos i över 10 år. En fjärdedel har levt med diagnosen i fyra till nio år, en fjärdedel har levt med diagnosen i tre år eller kortare. 

  • Mer än dubbelt så många kvinnor drabbas av MS jämfört med män. Majoriteten av de som svarat att de hade MS var också kvinnor, 85 procent. 

  • Vanlig ålder för symtomdebut vid MS är 20–45 år. Så här såg åldersfördelningen ut i enkätundersökningen:

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Resultaten i MS-undersökningen samlades in mellan september–oktober 2020. Enkäten genomfördes av Netdoktor på uppdrag av Roche.

Läs fler texter om multipel skleros, MS:

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.