Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Sekundär form av MS

Hur går det med medicin för sekundär form av MS?

Svar:

Se gärna svaret på föregående fråga. Således finns det studier som visar positiv effekt vid progressiv MS (de flesta inklusive mig skiljer inte på primärt progressiv och sekundärt progressiv MS) men genomgående är att den effekten man ser är tydligt kopplad till om patienterna även har sk ”aktiv sjukdom” i form av nyligen skov i sjukdomen eller aktiva förändringar på MR (läcker kontrast). I avsaknad av detta är effekten av alla de läkemedel vi har idag mycket begränsad vid progressiv MS, enligt mitt tycke överväger inte nyttan över riskerna i så fall. Effekt i stora studier vid progressiv MS har visats med Ocrevus, Mayzent samt högdos interferon (Rebif och Betaferon). En tidigare studie med Mabthera visade också effekt i undergruppen med ”aktiv inflammation”. Mest sannolikt har övriga högaktiva läkemedel motsvarande effekt vid progressiv MS om man är i en fas med risk för aktiv inflammation.

En tumregel är att åldern spelar stor roll. Under ca 45 år är det sannolikt värt att behandla med högaktiva läkemedel även vid progressiv MS medan över denna ålder skall man göra en noggrannare värdering. Jag vill betona att detta inte är en strikt vetenskapligt baserad värdering utan sammanvägning av flera olika faktorer. Det skall alltid göras individuella avvägningar förstås.


Netdoktors fakta om orsaken till MS »

Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Neurologen svarar på frågor om multipel skleros, MS. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

Sekundär form av MS

2021-06-2 | 10:01

av Anders Svenningsson

De mest lovande nya behandlingsmetoderna

2021-06-2 | 09:24

av Anders Svenningsson

MS- menopaus forskning

2021-06-1 | 23:38

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Ms diagnos efter 12 år

2021-05-28 | 12:57

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson

Få skov...

2021-05-26 | 20:10

av Anders Svenningsson

Känner mig fumlig och klumpig

2021-05-26 | 13:23

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.