Symtom och diagnostik vid multipel skleros


Publicerad den: 2014-02-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vilka är symtomen på MS?

MS kan yttra sig med ett stort antal symtom. Olika patienter upplever sjukdomen på olika sätt, och samma patient har olika symtom vid olika tidpunkter.

Ett vanligt symtom i början av sjukdomen är något som kallas optikusneurit (synnervsinflammation). Det är ett tillstånd som angriper synnerven och ger suddig syn, oftast på ett öga. Smärta kan också förekomma. Optikusneurit är ett tidigt symtom på MS, och det kan gå många år innan det tillkommer fler symtom. Hos många går ögonbesvären över av sig själv, och en del har glömt dem när övriga symtom utvecklas flera år senare.

Andra vanliga symtom tidigt i sjukdomsförloppet är domningar, uttröttbarhet och svaghet i muskler, yrsel och trötthet. Ett annat symtom kallas Lhermittes tecken och består av en elektriskt utstrålande känsla från nacken ned över ryggen när man böjer nacken framåt.

Annons
Annons

Efter hand som sjukdomen utvecklar sig kan det bland annat uppstå förlamningar, stelhet, dålig balans, skakningar, vattenkastningsproblem (inkontinens), förstoppning, problem med sexualfunktion, yrsel, ansiktssmärtor, glömska och koncentrationssvårigheter.

Hur konstateras MS?

Multipel skleros är en sjukdom som utvecklar sig gradvis och symtomen kan skilja sig från patient till patient. Detta gör att det ofta är svårt att ställa diagnosen MS. Det finns också en rad andra sjukdomar som kan ge liknande symtom, till exempel stroke, tumör, borreliainfektion och mer ovanliga inflammatoriska tillstånd. Ofta måste man göra undersökningar för att utesluta att det är något av dessa tillstånd som förorsakar symtomen.

Det finns inget enkelt test som kan påvisa multipel skleros. En kombination av anamnes, symtom, blodprover, ryggmärgsvätskeprover och magnetkameraundersökning av hjärnan är ofta nödvändigt.

Annons
Annons

Magnetkameraundersökning, ryggmärgsvätskeanalyser och visuellt framkallade responser (analys av ögonsvar vid stimulering av syn) kan ge information och ha betydelse när sjukdomsbilden inte ensam ger en säker grund för att ställa diagnosen, samt för att utesluta andra aktuella differentialdiagnoser.


Annons
Annons
Annons