Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Symtom och diagnostik vid multipel skleros

MS kan yttra sig med ett stort antal varierande symtom. Olika patienter upplever sjukdomen på olika sätt, och samma patient har olika symtom vid olika tidpunkter.


Uppdaterad den: 2022-02-24

Annons

Vilka är symtomen på MS?

Ett vanligt symtom i början av sjukdomen är något som kallas optikusneurit (synnervsinflammation). Det är ett tillstånd som angriper synnerven och ger suddig syn, oftast på ett öga. Smärta kan också förekomma. Optikusneurit är ett tidigt symtom på MS, och det kan gå många år innan det tillkommer fler symtom. Hos många går ögonbesvären över av sig själv, och en del har glömt dem när övriga symtom utvecklas flera år senare.

Andra vanliga symtom tidigt i sjukdomsförloppet är domningar, uttröttbarhet och svaghet i muskler, yrsel och trötthet. Ett annat symtom kallas Lhermittes tecken och består av en elektriskt utstrålande känsla från nacken ned över ryggen när man böjer nacken framåt.

Efterhand som sjukdomen utvecklar sig kan det bland annat uppstå förlamningar, stelhet, dålig balans, skakningar, problem att hålla urinen, förstoppning, problem med sexualfunktion, yrsel, ansiktssmärtor, minnes- och koncentrationssvårigheter.

Annons
Annons

Hur konstateras MS?

MS är en sjukdom som utvecklar sig gradvis och symtomen kan skilja sig från person till person. Detta gör att det ofta är svårt att ställa diagnosen MS tidigt i förloppet. Det finns också en rad andra sjukdomar som kan ge liknande symtom, till exempel stroke, tumör, borreliainfektion och mer ovanliga inflammatoriska tillstånd. Ofta måste man göra undersökningar för att utesluta att det är något av dessa tillstånd som förorsakar symtomen.

Det finns inget enkelt test som kan påvisa MS. En kombination av sjukdomshistoria, symtom, blodprover, ryggmärgsvätskeprover och magnetkameraundersökning av hjärnan är ofta nödvändigt.

Magnetkameraundersökning, ryggmärgsvätskeanalyser och visuellt framkallade responser (analys av ögonsvar vid stimulering av syn) kan ge information och ha betydelse när sjukdomsbilden inte ensam ger en säker grund för att ställa diagnosen, samt för att utesluta andra sjukdomar.

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.