Expert

Per Larsson

  • överläkare i Reumatologi, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Disputerade 1989 på en avhandling om experimentell artrit och betydelsen av immunförsvaret vid experimentell ledinflammation. Docent i Reumatologi vid Karolinska Institutet 2004. Överläkare i Reumatologi 2006 vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Besvarade frågor

  1. 2009-04-07
  2. 2009-03-24
  3. 2009-02-26
  4. 2009-02-18
  5. 2008-12-18
  6. 2009-01-09
  7. 2009-01-09