Expert

Karin Strandberg

  • Specialist lung och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
  • Medlem sedan: 2014-03-14

Jag är specialist i lung- och allergisjukdomar och arbetar på
Lung-allergikliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge där
jag huvudsakligen tjänstgör på vår öppenvårdsmottagning för astma-
och allergipatienter. Mitt huvudintresse är svårbehandlad astma. Vår
ungdomsmottagning för astmatiker och allergiker ligger mig extra
varmt om hjärtat! Jag disputerade 2009 på en avhandling om
astmamediciners effekt på luftvägsinflammation och bronkiell
reaktivitet

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons