Fråga doktorn

Fråga   Manlig hälsa

Fråga: Skrumplever

Jag skriver detta under manlig hälsa för att de gäller en manlig bekant till mig!! Denne man har skrumplever!! Han har de inte fått de av alkoholmissbruk utan han har en sällsynt sjukdom man kan får i levern som skapar detta vet inte va de heter. Han har under ett års tid legat inne på sjukhuset pga att han har samlat på sig vätska i kroppen allrahelst i benen och buken som man på sjukhuset tappat ur honom. Nu ligger han inne igen och ska tappas på nytt. Min fråga är till er är hur han pga skrumplever samlar på sig så mycket vätska vad är de som händer i koroppen???

Svar:

Det finns många skäl till att man samlar på sig vätska vid leversvikt som följden av levercirros(skrumplever) blir. En frisk lever bildar bla proteiner, dessa i sin tur kan binda vätska och ser till att vätskan bibehålls i blodbanan och inte mellan cellerna i muskler, bindväv o dyl. En lever som pga allvarlig sjukdom inte klarar av att bilda proteiner får som följd att vätska samlas i buken och benen.

En annan orsak är att en stor del av blodet går via en stor ven som heter vena porta, om det föreligger ett hinder för detta kärl som det gör
vid skrumplever så ökar trycket på detta kärl och bakomvarande kärl vilket leder till att vätska "läcker" ut ifrån vena porta och
närliggande kärl, en vätskeansamling i buken blir då ofta följden.

Ett flertal hormoner bryts också ner i levern, när så inte sker kan effekten av dessa förstärkas och leda till högt blodtryck och
vätskeansamling. Ytterligare en förklaring är att även njurarna påverkas vid skrumplever via något som vi kallar för hepatorenalt syndrom, detta kan resultera i att njurarnas reglering av blodtrycket och saltbalansen rubbas och kan då ge upphov till en ökad insöndring av hormonet aldosteron som gör att kroppen samlar på sig natrium i ökad grad, natrium i sin tur binder effektivt till sig
vatten vilket gör att det lättare uppstår s.k ödem eller acites som det kallas för när det ansamlas vätska i buken. Det finns många andra förklaringar också men i huvuddrag är orsaken dessa.


Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Farligt att ta testosteron för långt tid?

2020-09-17 | 08:03

av Mats Holmberg

Undersöka testosteronbrist på vårdcentral?

2020-09-16 | 21:47

av Mats Holmberg

När sätts tablettbehandling in för testosteronbrist?

2020-09-16 | 20:33

av Mats Holmberg

Kan underligande orsaker ligga bakom låga värden av testosteron?

2020-09-16 | 18:11

av Mats Holmberg

Varför får inte kvinnor hjälp vid testosteronbrist?

2020-09-16 | 12:14

av Mats Holmberg

Acne vid Testosteroninjektioner

2020-09-15 | 13:59

av Mats Holmberg

Kan testosteron höja sexlusten?

2020-09-15 | 13:38

av Mats Holmberg

Personlighet och testosteronbrist

2020-09-7 | 12:36

av Mats Holmberg

Hur vet man att man har brist på testosteron?

2020-09-7 | 12:50

av Mats Holmberg

Prova att ta testosteron trots normala nivåer?

2020-09-7 | 14:26

av Mats Holmberg

FINNS MANLIGT KLIMAKTERIUM?

2020-09-15 | 10:38

av Mats Holmberg

Kan jag ha brist på testosteron?

2020-09-13 | 15:27

av Mats Holmberg

Ligger inom referensvärdet - men mår så himla dålig

2020-09-14 | 15:15

av Mats Holmberg

Är det brist på testosteron???

2020-09-9 | 17:48

av Mats Holmberg

Svårt med utlösningen på grund av testosteronbrist?

2020-09-7 | 12:33

av Mats Holmberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.