Fråga doktorn

Fråga   Manlig hälsa

Skrumplever

Jag skriver detta under manlig hälsa för att de gäller en manlig bekant till mig!! Denne man har skrumplever!! Han har de inte fått de av alkoholmissbruk utan han har en sällsynt sjukdom man kan får i levern som skapar detta vet inte va de heter. Han har under ett års tid legat inne på sjukhuset pga att han har samlat på sig vätska i kroppen allrahelst i benen och buken som man på sjukhuset tappat ur honom. Nu ligger han inne igen och ska tappas på nytt. Min fråga är till er är hur han pga skrumplever samlar på sig så mycket vätska vad är de som händer i koroppen???

Svar:

Det finns många skäl till att man samlar på sig vätska vid leversvikt som följden av levercirros(skrumplever) blir. En frisk lever bildar bla proteiner, dessa i sin tur kan binda vätska och ser till att vätskan bibehålls i blodbanan och inte mellan cellerna i muskler, bindväv o dyl. En lever som pga allvarlig sjukdom inte klarar av att bilda proteiner får som följd att vätska samlas i buken och benen.

En annan orsak är att en stor del av blodet går via en stor ven som heter vena porta, om det föreligger ett hinder för detta kärl som det gör
vid skrumplever så ökar trycket på detta kärl och bakomvarande kärl vilket leder till att vätska "läcker" ut ifrån vena porta och
närliggande kärl, en vätskeansamling i buken blir då ofta följden.

Ett flertal hormoner bryts också ner i levern, när så inte sker kan effekten av dessa förstärkas och leda till högt blodtryck och
vätskeansamling. Ytterligare en förklaring är att även njurarna påverkas vid skrumplever via något som vi kallar för hepatorenalt syndrom, detta kan resultera i att njurarnas reglering av blodtrycket och saltbalansen rubbas och kan då ge upphov till en ökad insöndring av hormonet aldosteron som gör att kroppen samlar på sig natrium i ökad grad, natrium i sin tur binder effektivt till sig
vatten vilket gör att det lättare uppstår s.k ödem eller acites som det kallas för när det ansamlas vätska i buken. Det finns många andra förklaringar också men i huvuddrag är orsaken dessa.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Erfarenheter vid sfinkterrekonstruktionsoperation

2017-03-7 | 09:21

av Jan-Erik Damber

Androxen

2014-10-13 | 14:36

av Magnus Fall

Allmänläkare

2014-10-13 | 14:18

av Magnus Fall

Potenshjälp utan piller?

2014-10-13 | 14:15

av Magnus Fall

När ska man kontakta läkare?

2014-10-13 | 14:10

av Magnus Fall

Har jag erektionsproblem?

2014-10-13 | 14:10

av Magnus Fall

16 år och impotent?

2014-10-13 | 14:08

av Magnus Fall

Erektionsproblem efter prostatacancer

2014-10-13 | 13:26

av Magnus Fall

Frågat tre läkare

2014-10-11 | 18:22

av Magnus Fall

Manligt könshormon -

2014-10-11 | 13:01

av Magnus Fall

dåligt sexliv

2014-10-10 | 21:11

av Magnus Fall

Psykisk låsning

2014-10-10 | 10:32

av Magnus Fall

utan orgasm

2014-10-10 | 08:27

av Magnus Fall

Erektionsproblem!

2014-10-10 | 07:04

av Magnus Fall

Asexualitet

2014-10-10 | 00:42

av Magnus Fall


Annons
Annons
Annons
Annons