Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sexuell dysfunktion hos män

Sexuell dysfunktion innebär upplevd nedsatt möjlighet till en tillfredställande sexuell upplevelse. Det kan hos män ofta innebära nedsatt lust, svårigheter att få tillräcklig erektion eller en kombination.


Uppdaterad den: 2024-02-19

Erektil dysfunktion, impotens - symtom, orsak och behandling
Annons

Vad är sexuell dysfunktion?

Sexuell dysfunktion innebär att man upplever att man har svårt att få en tillfredsställande sexuell upplevelse, själv och/eller tillsammans med andra. Man kan skilja på sexuell lust och kroppslig förmåga men de båda funktionerna hänger ihop.

Sexuell dysfunktion hos män kan innebära:

 • Brist på sexuell lust
 • Brist på sexuell psykisk eller fysisk upphetsning, erektil dysfunktion eller impotens
 • Problem att få orgasm eller utlösning
 • Kroppsliga problem, som sned penis eller smärta är mer ovanligt.

Hur vanligt är det med sexuell dysfunktion?

Sexuell dysfunktion är vanligt och rapporteras förekomma hos 20–30 % av alla vuxna män. Nedsatt sexuell lust och erektil dysfunktion (impotens) är vanligast. Förekomstemn ökar med stigande ålder. 

 

Sexuell respons

Sexuell respons kan delas in i fyra faser:

 • Lust, begär kallas även libido
 • Upphetsning, "arousal" med kroppslig reaktion (erektion)
 • Orgasm
 • Avslappning

Det finns stor variation i hur man upplever detta och alla faser måste inte finnas för att man ska uppleva en tillfredställelse. Sexuell dysfunktion innebär att man själv upplever nedsatt möjlighet till en tillfredsställande sexuell upplevelse. Vad som är en normalt tillfredsställande sexuell upplevelse är upp till individen. Om det finns svårigheter så kan det vara otillräcklig eller utebliven lust, upphetsning eller orgasm, men det kan också vara en kombination.

Lusten kan skiljas från den kroppsliga reaktionen och sitter främst i hjärnan. Den individuella variationen är stor och lusten varierar ofta över tid. Ofta upplevs nedsatt sexuell lust som ett problem om lusten upplevs olika stor hos individerna i en relation. Sexuell upphetsning kan delas in i känslomässig, psykisk upphetsning, att känna sig upphetsad och fysisk upphetsning som är det kroppsliga gensvaret på upphetsning, hos män erektion genom blodfyllnad av svällkroppar i underlivet. Ofta men inte alltid samspelar de båda funktionerna, lust kan förekomma utan kroppsligt gensvar och kroppen kan reagera av sig själv utan att sexuell lust eller vilja finns.

Orgasm kan beskrivas som en intensiv upplevelse av njutning efter sexuell stimulering. Det är en reflex där man inte kan styra över vissa kroppsfunktioner såsom förhöjd hjärtfrekvens och muskelsammandragningar.
Utlösning eller ejakulation är processen där sädesvätskan trycks ut genom urinröret med hjälp av kraftiga sammandragningar i bäckenets muskler. Även om orgasm och utlösning är två mekanismer som för de flesta hör ihop är det ändå två skilda saker. Man kan alltså få utlösning utan orgasm och man kan få orgasm utan utlösning.

Annons
Annons

Vad är orsaken till sexuell dysfunktion?

Sexuell funktion varierar ofta över tid och kan påverkas av många faktorer som exempelvis stress, relationer, sjukdomar och mediciner så som antidepressiva läkemedel. Ofta är sexuell lust och erektionsförmåga sammankopplad.

 • Psykologiska orsaker:
  • Stress och relationsproblem är vanliga bidragande orsaker
  • Depression och ångest
 • Läkemedel exempelvis läkemedel mot depression
 • Rökning, alkohol och användning av droger
 • Sjukdomar som påverkar hormonsystem, blodcirkulation och/eller nervsystem, exempelvis:
  • Diabetes mellitus
  • Hjärtkärlsjukdom
  • Övervikt och fetma
 • Sned penis:
  • Snedhet i penis vid erektion
  • Ger sällan stora besvär, men kan ge smärtor eller obehag vid samlagi mer uttalade fall
 • Bäckenbottensmärta och inflammation i prostata:
 • Vanliga symtom är smärtor lokaliserade till mellangården/perineum och/eller smärtor i pungen, penis, ljumskar, insida av låren, ländrygg och nedre del av magen
  • Smärta under och efter utlösning/orgasm är mycket vanligt. Kronisk prostatit kan också ge impotens (svårigheter att få erektion)

Vad kan man göra själv?

Vissa förändringar av levnadsvanor har gynnsam effekt vid ett flertal tillstånd, såsom minska intag av alkohol, rökstopp, drogfrihet och regelbunden fysisk aktivitet. Man kan också försöka öka upphetsningen på olika sätt. Ibland kan det fungera att förlägga tiden för masturbation/sex till andra tider på dygnet.

När ska man söka vård?

 • För att få hjälp med sexuell dysfunktion är det viktigt att kartlägga vad som är problemet. Om man lever i en relation är det bra att prata tillsammans med sin partner.
 • På vårdcentral, urologisk/sexologisk mottagning eller ungdomsmottagning kan man få vidare hjälp om man känner oro eller har problem som påverkar en negativt.

Utredning

Vanliga frågor

 • Hur länge har tillståndet varat?
 • Hur ofta uppträder problemet?
 • När erektion förekommer, är varaktigheten och kvaliteten tillfredsställande?
 • Förekommer natt-/morgonerektion och hur är denna kvalitet/varaktighet?
 • Vid minskad sexuell lust:
  • Har du på det hela taget lust till sex? Har du obehag eller olustkänslor kopplat till sex?
  • Kan du bli sexuellt upphetsad? Vad händer om du ser en erotisk bild? Har du sexuella fantasier?
  • Har du samma lust som tidigare till andra saker i livet?
 • Uppnår du orgasm?
 • Är det känslomässiga förhållandet mellan dig och din eventuella partner bra?
 • Hur är din psykiska och känslomässiga hälsa?
 • Är det någon gång det fungerar bättre? Hur har dina sexuella erfarenheter varit tidigare, när det varit som bäst?
 • Har du haft negativa sexuella upplevelser?
 • Har du särskilda besvär kopplade till sexuell aktivitet? Smärta eller obehag?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Hur ser dina alkoholvanor ut? Använder du cigaretter eller snus?
 • Har du använt narkotika?

Undersökningar

 • Undersökning av könsorgan, penis och pung (testiklar) kan göras och är oftast normal.
 • Vid misstanke om underliggande sjukdom görs mer omfattande kroppsundersökning.
 • Blodprover kan vara aktuellt. I vissa fall kontrolleras testosteron men lågt testosteron är sällan orsak till nedsatt sexuell lust eller erektil dysfunktion. 
 • Andra eventuella undersökningar beror på vilka underliggande sjukdomar som misstänks. 

Behandling

Behandlingen är individuell och beror på vilka bidragande orsaker man finner. I många fall kan lusten tränas upp genom att själv upptäcka vad som känns positivt och bra. Rådgivande samtal vara tillräckligt. I vissa fall behövs mer stöd av en sexualrådgivare eller specialiserad terapi.

Psykoterapi är särskilt aktuellt hos personer vars sexliv påverkas av depression, ångest och stress. Behandlingen innebär rådgivning och eventuellt övningar som både mannen och hans partner deltar i. Psykoterapi är särskilt gynnsamt när prestationsångest är huvudproblemet.

Ibland kan läkemedel ha effekt, till exempel erektionsstimulerande medel vid erektil dysfunktion eller vid behandling av problem med utlösning. Det är dock inte säkert att det har effekt hos alla. Behandling med testosteron rekommenderas endast om man har påvisad brist på testosteron. Om man misstänker biverkningar av läkemedel, exempelvis antidepressiva läkemedel, så kan justering av medicineringen hjälpa. Man bör inte sluta med eller ändra sin medicinering utan att prata med vårdpersonal.

Vill du veta mer?

Annons
Annons

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.