Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

7 vanliga frågor om testosteronbrist hos män

Vem drabbas av testosteronbrist, vilka är symtomen och hur vanligt är det? Här svarar Mikael Lehtihet, docent och överläkare vid medicinkliniken på Capio S:t Görans sjukhus, på sju vanliga frågor om testosteronbrist.


Publicerad den: 2018-09-10 Uppdaterad den: 2020-04-22

Brist på testosteron hos män
Annons

1. Vilka är de vanligaste symtomen vid testosteronbrist?

Mikael Lehtihet svarar:

Symtomen på testosteronbrist är oftast ganska vaga. Ofta noteras en tilltagande trötthet och initiativlöshet som kommer över tid.

Minskad sexuell lust och erektionsproblem kan förekomma men är inte alltid tydligt korrelerade till serum-testosteronvärdena då det oftast finns flera samverkande faktorer som förklaring.

Vid blodprovstagning noteras oftast en lätt blodbrist (anemi) där blodvärdet (hemoglobinvärdet) hos män med symtomgivande testosteronbrist oftast ligger i det nedre referensintervallet.

Annons
Annons

Vid mycket låga nivåer av testosteron hos den enskilde mannen, nivåerna hos män varierar mycket, bland annat beroende på känslighet på receptornivå som delvis styrs genetiskt, ses ökad risk för benskörhet, påverkan på spermieproduktion, viktuppgång med ökad fettmassa i förhållande till muskulatur.

2. Vem drabbas av symtom-givande testosteronbrist?

Mikael Lehtihet svarar:

Testosteronbrist hos en i övrigt frisk man som inte har regelbunden medicinering som kan påverka testosteronnivåerna är mycket ovanligt.
 
Klassiska orsaker till symtomgivande testosteronbrist, så kallat manlig hypogonadism, är antingen att man har någon form av sjukdom i testiklarnas leydigceller där testosteronet bildas, som efter cellgiftsbehandling, strålning eller på grund av genetisk sjukdom för att bara nämna några exempel. Vi kallar då testosteronbristen för primär hypogonadism.

En annan orsak kan vara att hypofysen (en hormonproducerande körtel som är en del av hjärnan) eller hypotalamus (region i hjärnan) inte kan bilda hormoner som signalerar till leydigcellerna att bilda testosteron.

De vanligaste sjukdomarna i denna grupp är så kallade hypofystumörer, men även genetiska sjukdomar liksom strålning är andra orsaker till att testosteron inte kan bildas i den nivå som kroppen behöver. Vi kallar då tillståndet för sekundär hypogonadism.

Annons
Annons

Enkät för dig som lever med prostatacancer. Vi vill bjuda in dig som lever med prostatacancer att delta i en enkätundersökning. Att svara på frågorna tar cirka 5–10 minuter - Svar på enkäten »

3. Hur vanlig är det med testosteronbrist?

Mikael Lehtihet svarar:

I avsaknad av annan sjukdom och medicinering med läkemedel som påverkar bildningen av testosteron (glukokortikoider, opioider med flera) är symtomgivande testosteronbrist ovanligt, även med tilltagande ålder, då de flesta endokrina organ har en överkapacitet i händelse av ökat behov.

Hur vanligt det är med symtomgivande testosteronbrist (hypogonadism) är svårt att enkelt svara på då många studier endast utgått från testosteronvärdet för att definiera brist och inte samtidig mer objektiv symtomatologi.

Dess relativa ovanlighet återspeglades dock tydligt i en stor akademisk studie vid namn ”Testosteron trials” som publicerades för ett par år sedan, som baserades på totalt 790 män. Rekryteringen skedde via miljontals inbjudningsbrev och mer än 50 000 telefonintervjuer för att finna män som var 65 år eller äldre med låga testosteronnivåer (<9,54 nmol/l vid två mättillfällen) utan någon uppenbar anledning annat än hög ålder.

4. Hur behandlas testosteronbrist?

Mikael Lehtihet svarar:

Målet med behandlingen är att återställa testosteron-nivå i kroppen.

Det finns flera olika behandlingssätt:

 1. Testosterongel som används varje dag
 2. Testosteroninjektion som vanligtvis injiceras intramuskulärt var tredje månad
 3. Hypofyshormoninjektion (gonadotropiner) vid barnönskan och vid så kallad sekundär hypogonadism. Ges som injektioner en till tre gånger per vecka.  Denna behandling fungerar inte om felet ligger primärt i testiklarna.

Vilket behandlingssätt som passar bäst diskuteras med behandlande läkare.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

5. Kan testosteronbrist leda till andra sjukdomar?

Mikael Lehtihet svarar:

Symtomgivande testosteronbrist som uppkommer i vuxen ålder påverkar framför allt  livskvaliteten som ofta blir sämre med minskad psykisk och fysisk ork samt sämre sömn.Omfördelning av kroppskonfigurationen med minskad muskelmassa och tilltagande fettmassa. Även sexlusten och förmågan kan påverkas.

Vid uttalad brist ökar risken för benskörhet. Huruvida det finns något samband mellan testosteronbrist och hjärt- och kärlsjukdomar är omdiskuterat.

Hos män med typ 2-diabetes har man sett att låga testosteronvärden är vanligare än hos de som inte har diabetes. Behandling med testosteron har dock inte entydigt visat att blodsocker, blodtryck eller blodfettsstörningar förbättras med testosteronbehandling.

6. Kan behandling för testosteronbrist ge biverkningar?

Mikael Lehtihet svarar:

Testosteronbehandling kan öka blodvärdet (hemoglobin, Hb). Eventuellt föreligger också en ökad risk för venösa tromboser den första tiden efter insatt behandling.

Känsligheten för testosteron och testosteronnivåerna gör att vissa män kan få blodtrycksstegring och hos män med obehandlad hjärtsvikt tilltagande besvär.

Risken att få prostatacancer har inte visats öka vid testosteronbehandling men vid redan konstaterad prostatacancer ges denna behandling som regel inte.

Vid tendens till manligt håravfall kan detta accentueras vid insättning av testosteronbehandling, liksom akne.

7. Vad kan vi förvänta oss av framtidens behandling och forskning kring testosteronbrist, tror du?

Mikael Lehtihet svarar:

Resultaten från studien ”Testosterone Trials” visade tydligt att förskrivning av testosteronsubstitution bör ske enligt stringenta riktlinjer. Inget tyder på att patienter med primär eller sekundär hypogonadism inte ska erbjudas substitutionsbehandling.

Försiktighet bör dock iakttas vid typ 2-diabetes, metabolt syndrom och åldersrelaterade låga testosteronvärden samt till män med misstanke om underliggande hjärt-och kärlsjukdom.

Effekten av testosteronsubstitution har till dags dato varit måttlig både på sexuell funktion, vitalitet, fysisk förmåga samt kognitiv funktion på äldre män – de vanligaste symtomen som kopplats till hypogonadism och som ibland behandlas med testosteron.

För att bättre kunna förstå vilka män som har testosteronbrist bör bättre markörer än serumtestosteron, som har ett brett normalspann, användas för att undvika överbehandling och minimera eventuella bieffekter av behandlingen.

Vi behöver också studier dimensionerade för att svara på frågan huruvida testosteronsubstitution till äldre män med gränslåga eller låga testosteronvärde är säkert att ge ur hjärt- och kärlsynpunkt.

I avvaktan på dessa studier bör man vara restriktiv med testosteronsubstitution till män som inte riktigt uppfyller kriterierna för primär eller sekundär testosteronbrist.

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Agne 2023-05-20 23:14 (14 månader sen)

  Hej vänner !
  Jag blev nästan direkt efter diagnos, cancer i prostatan, kastrerad (eller som de kallade det, ”hormonbehandling” (GnRh analog).
  Detta utan adekvat information om effekt och biverkningar. (Jfr. lag 1944:133 om kastrering.)
  Dessutom utan någon kontroll om jag förstod vad det innebar att bli kastrerad.
  Vidare utan skriftligt godkännande från mig och inget skriftligt godkännande från Socialstyrelsen.
  (=> upp till 6 månaders fängelse för ansvarig läkare !)

  Kastreringen innebar att mina testiklar dödades och testosteronet försvann - till 0 (noll !)
  - Värden under ca ”8” räknas som katastrof och måste åtgärdas !
  (Läkarna på SÖS tror att det bara är testosteron som göder cancer i prostatan.)
  Det finns mycket mer som göder cancer - äver i prostatan.

  Nu, efter mer än två år lever jag i ett rent helvete av alla biverkningar (en hel A 4 sida beskriver alla)
  Kan det vara så att ”sjukvården” inte behöver rätta sig efter svensk lag ?

  Jag nekade att bli utsatt för 29 förstörande behandlingar av en strålkanon, runt bålen.
  Jag nekade också ”knivslöjd” i min prostata.
  Lyckades i stället få Coretherm behandling (Capio, Prostalund).
  Tog ca 15 minuter och utan besvär. - lide besvär en tid efter men helt OK.
  6 månader efter k7nde inte läkarna se någon cancer kvar i prostatan, endast en liten skugga (kanske bara en sårskorpa efter den brända cancern ? - min fundering)

  Jag kommer att försöka få stopp på den misshandel som kastrering innebär och då rädda alla stackare som i framtiden drabbas av prostatacancer.
  Det är troligen fler sjukhus som utför denna kriminella misshandel ?
  Agne

 • Avatar Henrik D 2022-03-16 16:04 (2 år sen)

  Hej! Jag har precis börjat använda en ny svensk tjänst som heter Vital-T där svenska läkare behandlar testosteronbrist och övervikt. Man får dessutom hjälp av dietist, psykolog och personlig tränare. Det har fungerat jättebra för mig.

 • Avatar Tidigare användare 2020-04-28 16:04 (4 år sen)

  Ring en Androlog mottagning och förklara dina besvär så skickar dom en remiss så personen i fråga kan lämna blodprov. Utifrån resultatet så blir du kallad till läkaren och har du testosteronbrist så får du hjälp.
  OBS! Stå på dig, kräv att få träffa en Androlog!

 • Avatar Tidigare användare 2020-04-12 14:28 (4 år sen)

  Hej! Har varit sjuk i snart 20 år, Första diognosen var utmattningsdepression. Har ätit alla tänkbara medicin er utan att bli bra. Ständig huvudvärk, energibrist och håglöshet. Bra familjeliv och inga andra problem. Kan det var testosteron brist? Mvh Rolf

 • Avatar Tidigare användare 2020-03-1 09:50 (4 år sen)

  Hur söker man hjälp för detta

 • Avatar Tidigare användare 2020-02-3 13:06 (4 år sen)

  Hej!

  Jag har varit hos distriktsläkare och tagit prover nyligen. Hade ett testosteronvärde på 11. Påvisat symtom i form av orkeslöshet, energibrist, lättirriterad, allmänt överkänslig och gråtmild, helt uteblivna träningsresultat senaste året, både gällande muskelutveckling och styrka, minskad sexlust och svårare att prestera när jag väl har sex. Jag känner inte riktigt att jag får gehör från min läkare och undrar hur jag ska gå tillväga.

  Tack!

 • Avatar Tidigare användare 2020-02-2 10:56 (4 år sen)

  Jag är kronisk trött , kan sova 10 till 12 timmar/ dygn. Håglös,,får inget gjort,,tappar lusten för allt,,har atros i knä och höft säger dom.Har lätt behandling för nedstämhet,,medicineringen föe det verkar inte längre,VC bara ökar tabletterna,, All mdicinering skrivs ut per Automatik år efter år. Jag har nu tröttnat på alla tabletter. Vad ska jag göra ?

 • Avatar Tidigare användare 2019-10-1 11:12 (5 år sen)

  Min penis har krymt rejält från ca: 10 cm till 3-4 cm vid slakt tillstånd och är nästan totalt impotent jag är 68 år nu har jag börjat med teststeron injektioner en gång i veckan illegalt hoppas det gör nytta kan jag få ett sant och riktigt svar vore jag glad

 • Avatar Tidigare användare 2019-09-26 18:52 (5 år sen)

  Har börjat behandling med gel. Och undrar hur länge det tar att kunna märka av en förbättring.

 • Avatar Tidigare användare 2019-08-20 08:42 (5 år sen)

  Varför går mina testosteron upp och ned. April 5,4 maj 24. Ibland 12 och 13.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.