Fråga doktorn

Fråga   Manlig hälsa

cellgifters effekt på testosteronproduktionen

Jag läste om att cellgifter kan orsaka för låga nivåer av testosteron för män. Jag fick upprepade behandlilngar med cellgifter och strålning av bäckenbotten vid operation av spridd CR-cancer under 2003-2005. jag lider nu av depression och typ II diabetes bukfettma energilöshet. jag är 50 år. Min fråga är: Vid cellgiftsbehandling, sätts testostero nivån ner permanent? Dvs i de fall den nivån sänks av cellgifter... eller, är det bara en momentan sänkning av testosteronhalten det handlar om? Hur lång tid finns i så fall effekten kvar efter avslutad cellgiftsbehandling? Finns det anledning för mig att be min husläkare att fastställa min testosteronnivå?

Svar:

Cellgift-behandling kan påverka testiklarnas förmåga att producera både spermier och testosteron. Om Du med CR-cancer menar colo-rectal cancer och även har blivit strålbehandlad mot lilla bäckenet (och sannolikt även testiklarna) så tror jag att det finns anledning att misstänka att dina testiklars förmåga att producera testosteron har minskat.

Jag tycker att Du bör få dina testosteron nivåer analyserade och behandlas med testosteron tillförsel om nivåerna är låga. Bukfetma, depression, energilöshet och
typ-II diabetes kan alla vara orsakade av för låga testosteronnivåer! Om Du fortfarande har symtom 5 år efter avslutad behandling tror jag att den sannolikt nedsatta produktionen är permanent.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Erfarenheter vid sfinkterrekonstruktionsoperation

2017-03-7 | 09:21

av Jan-Erik Damber

Androxen

2014-10-13 | 14:36

av Magnus Fall

Allmänläkare

2014-10-13 | 14:18

av Magnus Fall

Potenshjälp utan piller?

2014-10-13 | 14:15

av Magnus Fall

När ska man kontakta läkare?

2014-10-13 | 14:10

av Magnus Fall

Har jag erektionsproblem?

2014-10-13 | 14:10

av Magnus Fall

16 år och impotent?

2014-10-13 | 14:08

av Magnus Fall

Erektionsproblem efter prostatacancer

2014-10-13 | 13:26

av Magnus Fall

Frågat tre läkare

2014-10-11 | 18:22

av Magnus Fall

Manligt könshormon -

2014-10-11 | 13:01

av Magnus Fall

dåligt sexliv

2014-10-10 | 21:11

av Magnus Fall

Psykisk låsning

2014-10-10 | 10:32

av Magnus Fall

utan orgasm

2014-10-10 | 08:27

av Magnus Fall

Erektionsproblem!

2014-10-10 | 07:04

av Magnus Fall

Asexualitet

2014-10-10 | 00:42

av Magnus Fall


Annons
Annons
Annons
Annons