Fråga doktorn

Fråga   Manlig hälsa

Fråga: cellgifters effekt på testosteronproduktionen

Jag läste om att cellgifter kan orsaka för låga nivåer av testosteron för män. Jag fick upprepade behandlilngar med cellgifter och strålning av bäckenbotten vid operation av spridd CR-cancer under 2003-2005. jag lider nu av depression och typ II diabetes bukfettma energilöshet. jag är 50 år. Min fråga är: Vid cellgiftsbehandling, sätts testostero nivån ner permanent? Dvs i de fall den nivån sänks av cellgifter... eller, är det bara en momentan sänkning av testosteronhalten det handlar om? Hur lång tid finns i så fall effekten kvar efter avslutad cellgiftsbehandling? Finns det anledning för mig att be min husläkare att fastställa min testosteronnivå?

Svar:

Cellgift-behandling kan påverka testiklarnas förmåga att producera både spermier och testosteron. Om Du med CR-cancer menar colo-rectal cancer och även har blivit strålbehandlad mot lilla bäckenet (och sannolikt även testiklarna) så tror jag att det finns anledning att misstänka att dina testiklars förmåga att producera testosteron har minskat.

Jag tycker att Du bör få dina testosteron nivåer analyserade och behandlas med testosteron tillförsel om nivåerna är låga. Bukfetma, depression, energilöshet och
typ-II diabetes kan alla vara orsakade av för låga testosteronnivåer! Om Du fortfarande har symtom 5 år efter avslutad behandling tror jag att den sannolikt nedsatta produktionen är permanent.


Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Farligt att ta testosteron för långt tid?

2020-09-17 | 08:03

av Mats Holmberg

Undersöka testosteronbrist på vårdcentral?

2020-09-16 | 21:47

av Mats Holmberg

När sätts tablettbehandling in för testosteronbrist?

2020-09-16 | 20:33

av Mats Holmberg

Kan underligande orsaker ligga bakom låga värden av testosteron?

2020-09-16 | 18:11

av Mats Holmberg

Varför får inte kvinnor hjälp vid testosteronbrist?

2020-09-16 | 12:14

av Mats Holmberg

Acne vid Testosteroninjektioner

2020-09-15 | 13:59

av Mats Holmberg

Kan testosteron höja sexlusten?

2020-09-15 | 13:38

av Mats Holmberg

Personlighet och testosteronbrist

2020-09-7 | 12:36

av Mats Holmberg

Hur vet man att man har brist på testosteron?

2020-09-7 | 12:50

av Mats Holmberg

Prova att ta testosteron trots normala nivåer?

2020-09-7 | 14:26

av Mats Holmberg

FINNS MANLIGT KLIMAKTERIUM?

2020-09-15 | 10:38

av Mats Holmberg

Kan jag ha brist på testosteron?

2020-09-13 | 15:27

av Mats Holmberg

Ligger inom referensvärdet - men mår så himla dålig

2020-09-14 | 15:15

av Mats Holmberg

Är det brist på testosteron???

2020-09-9 | 17:48

av Mats Holmberg

Svårt med utlösningen på grund av testosteronbrist?

2020-09-7 | 12:33

av Mats Holmberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.