Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

   prostata forum

Enkät för dig som lever med prostatacancer

Vi vill bjuda in dig som lever med prostatacancer att delta i en enkätundersökning. De svar du lämnar kommer att behandlas anonymt och användas tillsammans med andra deltagares svar för att öka förståelsen om hur personer med prostatacancer upplever sin sjukdom, dess behandling, livet med sjukdomen och vilka behov som finns.

Att svara på frågorna tar cirka 5–10 minuter. 

Svara på enkäten

Undersökningen genomförs av Netdoktor på uppdrag av ett läkemedelsföretag. De svar du lämnar är anonyma och kommer användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap om prostatacancer. All information som Netdoktor samlar in behandlas konfidentiellt. De svar du lämnar kan komma att användas i sammanställningar, i statistiskt syfte, och i sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Resultaten kan också ligga till grund för nya projekt och utbildningar.

 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.