Expert

Leif Abramsson

  • överläkare, urologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
  • Medlem sedan: 2009-03-05
Jag är överläkare vid urologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Jag har arbetat vid urologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus (NUS) sedan 1978 och varit specialist i urologisk kirurgi sedan 1982. Jag disputerade 1988 och mitt avhandlingsarbete handlade om mannen i den ofruktsamma förbindelsen. Sedan 1995 har jag varit medicinskt ansvarig vid sexologiskt centrum. Jag var under ett flertal år sekreterare i Nordisk Andrologisk Association (NAFA) och är för närvarande styrelseledamot i Svensk Förening för Andrologi. Mitt verksamhetsområde innefattar, förutom ”vanlig urologi”, andrologi (läran om mannen och hans specifika sjukdomar), sexuella funktionsstörningar hos mannen, manlig ofruktsamhet samt manlig hypogonadism (nedsatt produktion av testosteron hos mannen).

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.