Fråga doktorn

Fråga   Manlig hälsa

Fråga: Akromegali och fertilitet?

Jag undrar hur akromegali och behandlingen därav påverkar manlig fertilitet. Min kille behandlades för akromegali i 25-årsåldern. Först kirurgiskt och sedan med läkemedelsbehandling, dock ingen behandling längre. Såvitt jag förstår ligger hormonvärdena bra och stabilt nu (går på årliga kontroller). Han är inte impotent men får inte utlösning särskilt ofta. Kan det bero på nedsatt spremieproduktion? Eller är det mekaniskt? Vart vänder man sig för eventuell utredning?

Svar:

Om det är så att din partner inte har utvecklat några hormonella svikter efter den kirurgiska behandlingen så ska inte sjukdomen i sig
påverka fertiliteten. Det som talar för att han inte har någon större brist på manligt hormon är att han har normal potens(?) och förhoppningsvis också sexuell lust(?) vilket till stora delar regleras av nivåerna av det manliga hormonet testosteron.

Att han har svårt att få utlösning kan bero på ett speciellt tillstånd som kallas för ejaculatio tarda som helt enkelt innebär att männen har svårt att få utlösning, framförallt i samband med samlag. Uppskattningsvis har ca 1% av alla män detta tillstånd som kan ha olika orsaker.

Ofta är det lättare att få utlösning i samband med onani än i samband med samlag vilket har gör att många tror att detta tillstånd har starka psykologiska förklaringsmodeller. Forskningen kring detta tillstånd är ganska
sparsam.

Jag skulle rekommendera din partner att diskutera detta med sin endokrinolog vid nästa tillfälle. Det finns också specialiserade centra som handlägger dessa frågeställningar både ur sexuell synpunkt och ur fertilitets synpunkt. I stockholm finns exempelvis Centrum för andrologi och sexualmedicin som handlägger alla dessa frågeställningar.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Farligt att ta testosteron för långt tid?

2020-09-17 | 08:03

av Mats Holmberg

Undersöka testosteronbrist på vårdcentral?

2020-09-16 | 21:47

av Mats Holmberg

När sätts tablettbehandling in för testosteronbrist?

2020-09-16 | 20:33

av Mats Holmberg

Kan underligande orsaker ligga bakom låga värden av testosteron?

2020-09-16 | 18:11

av Mats Holmberg

Varför får inte kvinnor hjälp vid testosteronbrist?

2020-09-16 | 12:14

av Mats Holmberg

Acne vid Testosteroninjektioner

2020-09-15 | 13:59

av Mats Holmberg

Kan testosteron höja sexlusten?

2020-09-15 | 13:38

av Mats Holmberg

Personlighet och testosteronbrist

2020-09-7 | 12:36

av Mats Holmberg

Hur vet man att man har brist på testosteron?

2020-09-7 | 12:50

av Mats Holmberg

Prova att ta testosteron trots normala nivåer?

2020-09-7 | 14:26

av Mats Holmberg

FINNS MANLIGT KLIMAKTERIUM?

2020-09-15 | 10:38

av Mats Holmberg

Kan jag ha brist på testosteron?

2020-09-13 | 15:27

av Mats Holmberg

Ligger inom referensvärdet - men mår så himla dålig

2020-09-14 | 15:15

av Mats Holmberg

Är det brist på testosteron???

2020-09-9 | 17:48

av Mats Holmberg

Svårt med utlösningen på grund av testosteronbrist?

2020-09-7 | 12:33

av Mats Holmberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons