Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Förstoppning, symtomguide

Förstoppning är vanligt och drabbar upp till 20 % av befolkningen.


Uppdaterad den: 2019-07-12
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Vad är förstoppning?

 • Vid förstoppning tömmer man tarmen sällan, har behov av att krysta hårt och/eller hård eller knölig avföring, och/eller känsla av ofullständig tarmtömning.

Förekomst

 • Mycket vanligt, drabbar upp till 20 % av befolkningen.
 • Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män.
 • Ökar betydligt med åldern. Är ett stort problem bland äldre människor.

Bedömning av förstoppning

 • Det finns stora individuella skillnader i avföringsmönstret. Det som upplevs som förstoppning för en person, behöver inte upplevas som förstoppning av en annan.
 • Akut förstoppning uppstår ofta vid sjukdom eller skada som leder till inaktivitet, sängläge och/eller minskat intag av vätska eller fast föda.
 • Det är också vanligt vid resor eller andra händelser som leder till en förändrad dygnsrytm och kost.
 • Läkemedel kan orsaka förstoppning.
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Förstoppning hos vuxna utan påvisbar orsak:
  • Oftast hos kvinnor och äldre
  • Riskfaktorer är inaktivitet, lågt fiberinnehåll i kosten, litet vätskeintag
  • Man hittar ingen förklaring till förstoppningen
 • Förstoppning hos barn:
  • Kan ha många olika orsaker
  • Dåliga matvanor och tarmtömningsvanor är ofta viktiga faktorer
 • Förstoppning hos spädbarn:
  • Frekvensen av tarmtömningar hos spädbarn varierar betydligt. Ett normalt avföringsmönster kan misstolkas som förstoppning
  • Barn som ammas får väldigt sällan förstoppning. Barn som får mjölkersättning är mer benägna att få förstoppning
 • IBS (Irritable Bowel Syndrome):
  • Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än män och börjar oftast i 30- till 40-årsåldern
  • Symtomen är perioder av smärtor och obehag i magen tillsammans med störningar i avföringsvanorna, både vad gäller frekvens och konsistens. Det vanligaste är att tillståndet växlar mellan diarré och förstoppning
  • Flera faktorer bidrar till besvären, bland annat psykosociala faktorer, förändringar i funktionen av tarmens egna muskler och nerver, tillsammans med samspelet med nerver till och från hjärnan
 • Sprickor i ändtarmsöppningen (analfissur):
  • Analfissur är en relativt vanlig åkomma och förekommer framför allt hos personer mellan 30–50 år. Män och kvinnor får analfissurer i samma omfattning
  • Besvären beror på ett slemhinnesår i analkanalen som ger smärta och ibland färsk blodtillblandning vid tarmtömning
 • Hemorrojder:
  • Hemorrojder kan uppstå till följd av förstoppning, graviditet, långvarig diarré och en rad andra orsaker
  • Tillståndet karaktäriseras av blödningsepisoder i samband med tarmtömning. Blodet kan färga insidan av toalettskålen
 • Depression:
  • Nedstämdhet och dämpat humör. Innebär också att personen är mindre fysiskt aktiv
  • Förstoppning är ett mycket vanligt symtom
 • Läkemedelsbiverkningar:
  • Smärtstillande (till exempel opioider), kalciumblockerare, läkemedel för att behandla hjärtrytmrubbningar, vätskedrivande läkemedel, antikolinergika, krampförbyggande läkemedel, järn, psykofarmaka, läkemedel mot reumatism
  • Långvarig användning av tarmirriterande laxermedel (också från senna-växten).
 • Diabetes typ 1 eller typ 2:
  • Kan också leda till förstoppning
 • Graviditet:
  • Vissa gravida kvinnor kan besväras av förstoppning, som ofta förvärras av järntillskott

Sällsynta orsaker

 • Cancer i tjocktarm eller ändtarm:
  • Cirka 6 000 nya fall i Sverige årligen
  • Tillståndet är ofta symtomfritt en längre tid. Förstoppning eller förändrade avföringsvanor efter 50 års ålder är symtom som kan bero på tjocktarms- eller ändtarmscancer
 • Låga nivåer av sköldkörtelhormon (hypotyreos):
  • Förekommer oftast hos medelålders och äldre kvinnor
  • Typiska symtom är trötthet, frusenhet, muskelvärk, viktökning (i allmänhet måttlig), förstoppning, yrsel, stickningar i händer, håravfall, förändrad röst

Vad kan man göra själv?

 • Vid tillfällig eller akut förstoppning kan man använda olika laxermedel, fibertillskott, mjukgörande laxermedel eller lavemang.
 • Vid långvarig förstoppning är det viktigt att man äter fiberrik kost, dricker mycket, ökar sin fysiska aktivitet, har regelbundna toalettvanor och vid behov använder bulkmedel eller laktulos.
 • Undvik att använda laxermedel under längre tid utan att rådgöra med läkare.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Förstoppning är ett problem som i de flesta fall går över av sig självt.
 • Vid långvariga besvär och om de åtgärder som nämns ovan inte hjälper, finns det anledning att söka vård.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du haft problem med förstoppning?
 • Hur ter sig problemet med avföringen?
  • Hård avföring?
  • Trög avföring?
  • Avföring för sällan?
  • Känsla av att inte vara "färdig"?
 • Vad tror du själv är förklaringen?
 • Kan förändringar i dagliga vanor och rutiner på senare tid vara förklaringen?
 • Växlar avföringen mellan att vara normal och lös?
 • Dricker du för lite?
 • Äter du fiberrik kost?
 • Har du besvär med smärta eller obehag vid ändtarmsöppningen? Ser du ibland blod komma med vid tarmtömning?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Använder du läkemedel regelbundet?
 • Använder du laxermedel? Vilka?

Undersökningar

 • Vid förstoppning kommer man vanligtvis att känna på magen, och med ett finger upp i ändtarmen för att se om man hittar tecken på hård avföring eller en struktur som gör att avföringen inte kan komma ut.
 • Vid misstanke om annan bakomliggade sjukdom som orsak kan det blir aktuellt att göra en mer omfattande undersökning.
 • Det kan bli aktuellt att undersöka om man misstänker en bakomliggande sjukdom. I så fall får man ofta lämna ett eller flera avföringsprov för att se om det blöder i tarmen. Blodprover kan också komma att tas.
 • Det kan också bli aktuellt att titta in i nedre delen av tjocktarmen (proktoskopi, rektoskopi), eventuellt en röntgen av tjocktarmen eller en koloskopi.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons