Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Förstoppning hos spädbarn


Uppdaterad den: 2013-03-26

Annons

Vad är förstoppning hos spädbarn?

Förstoppning definieras som trög eller hård avföring eller glesa tarmtömningar och är vanligt hos barn i alla åldrar.

Ett föga känt men vanligt beteende hos spädbarn kallas ’grunting’. Det späda barnet tömmer tarmen under våldsam krystning, men avföringen som kommer ut är mjuk. Orsaken är okänd, men en hypotes är att det orsakas av att barnet inte lärt sig att koordinera musklerna vid tarmtömning. Oftast krävs inte någon specifik behandling. Ibland kan tillståndet hävas om man med hjälp av en febertermometer eller liknande vidgar slutmuskeln på ändtarmen, så att tarmtömning sker.

Annons
Annons

Orsak

Barn som ammas

Barn som ammas blir mindre ofta förstoppade. Bröstmjölken innehåller höga halter av mjölksocker (laktos), som har en laxerande effekt. Barn som ammas har speciell sammansättning av bakterier i tarmen, vilket möjligen också kan bidra positivt.

Barn som får modersmjölksersättning

Spädbarn som får modersmjölksersättning har oftast färre tarmtömningar än barn som ammas. Avföringen blir fastare i konsistensen och risken för förstoppning ökar något.

Tarmtömning hos spädbarn

För spädbarn kan det vara normalt att ha avföring flera gånger om dagen eller en gång per vecka. Om barnet växer fint och mår bra, finns oftast inget behov av att ge någon behandling.

Annons
Annons

Tarmtömning hos barn från fyra månaders ålder

När barnet börjar med purékost ändras avföringens konsistens, frekvens, lukt och utseende. Vid sådana förändringar i kosten reagerar många barn med förstoppning.

En ond cirkel

Vid ofullständig tömning samlas avföring i nedre delen av tarmen. Avföring som på detta sätt samlas i tarmen blir hård. När stora volymer avföring och/eller hård avföring töms ut finns risk för sprickbildning i ändtarmens slemhinna. Sådan sprickbildning kan vara smärtsam och orsakar ibland en liten blödning som ger blodstrimmor utanpå avföringen. För att slippa smärta undviker barnet att tömma tarmen. Avföringen i tarmen blir gradvis torrare och hårdare och barnets besvär vid tarmtömning ökar.

Spädbarn med förstoppning kan reagera med allmänpåverkan, uppfödningsproblem, kräkningar och viktnedgång.

Behandling

Mjukgörande behandling

Förstoppning hos spädbarn behandlas med mjukgörande medel som ges via munnen. Dessa binder vätska, så att avföringen blir mjukare.

Exempel på mjukgörande medel som används till barn är mixtur laktulos. Till flaskbarn rekommenderas 0,5–2 ml laktulos/100 ml modersmjölkersättning eller välling. Hos barn som ammas kan man börja att ge 10 ml/dag. Dosen justeras efter några dagar, beroende på effekten, och kan höjas så mycket att barnet har mjuk avföring dagligen.Målet med behandlingen är att avföringen ska bli så mjuk att det inte gör ont när barnet bajsar, och att avföringen kommer spontant när barnet krystar.

Daglig behandling med mjukgörande medel är viktig. Mjukgörande medel skadar inte tarmen och är inte vanebildande men vissa barn kan få övergående magknip.

Lavemang

Vid behov kan tarmen tömmas nerifrån med lavemang. Behandlingen kan ibland behöva upprepas.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Förebygga förstoppning

Från fyra månaders ålder rekommenderas smakportioner av purékost. Frukt- och grönsakspuréer innehåller lösliga fibrer som kan bidra till att förebygga förstoppningsbesvär. Puréer av till exempel katrinplommon kan bidra positivt men är inte alltid tillräckligt som enda behandling.

Vad ska man göra om förstoppningsbesvären fortsätter?

Kontakta sjuksköterskan på barnavårdscentralen för ytterligare råd.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.