Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Heshet, symtomguide

Heshet är ett vanligt symtom som kan ha många olika orsaker. Heshet utan förbättring på tre veckor ska alltid utredas.


Uppdaterad den: 2023-02-06

Annons

Vad är heshet?

Med heshet menar man försvagad eller svag röst. Den medicinska termen är dysfoni. Orsaker till att rösten blir hes är förändringar på stämbanden eller i området runt stämbanden, eller skada på nerver eller nervbanor som är nödvändiga för stämbandens normala funktion.

Förekomst

Heshet är vanligt, men det är inte en vanlig orsak till läkarkontakt. Det är mest personer som är särskilt beroende av sin röst på grund av yrket, som söker läkare på grund av heshet. 

De flesta har upplevt heshet i samband med förkylningar och heshet är vanligt om rösten överanvänds eller används felaktigt. Rökare som rökt sedan lång tid tillbaka blir ofta hesa.

Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Överansträngd röst:
 • Åldersrelaterad heshet:
  • Beror på normala åldersförändringar i halsen som kan ändra röstkvalitet och tonhöjd
 • Kronisk irritation/inflammation i struphuvudet (kronisk laryngit):
  • Orsakas i de flesta fall av överanvändning av rösten, sura uppstötningar eller rökning
 • Akut inflammation i svalget hos vuxna (förkylning, akut laryngit):
  • Virusinfektion som leder till snabb utveckling av heshet. Ett övergående tillstånd som varar några få dagar
  • Torrhosta är vanligt
 • Viruskrupp (falsk krupp, akut obstruktiv laryngit):
  • Viruskrupp är en inflammation som ger svullnad högt upp i luftstrupen och även involverar stämbanden. Tillståndet är vanligast hos barn i åldern sex månader till tre år
  • Tillståndet börjar ofta ganska snabbt. Barnet kan vara förhållandevis friskt när det nattas för kvällen. Bara några timmar senare vaknar barnet och har svårt att andas och har fått skällande hosta
  • Tillståndet kan upplevas som dramatiskt både för barnet och de vuxna – man är rädd för att barnet håller på att kvävas. Barnet blir vanligen snabbt bättre om det kommer ut i friska luften eller är nära ett öppet fönste och hålls i upprätt läge
 • Stämbandspolyper:
  • Kallas också "stämbandsknottror" och hör samman med omfattande användning av rösten. Det är särskilt vanligt om man även är rökare
 • Hypotyreos:
  • Hypotyreos är en underfunktion i sköldkörteln. Sköldkörteln (tyreoidea) producerar för lite sköldkörtelhormoner, T4 (tyroxin) och T3 (trijodtyronin), vilket leder till att kroppens ämnesomsättning sjunker
  • De tidiga symtomen kan vara mycket vaga, som trötthet, nedstämdhet och frusenhet. Senare kan olika symtom förekomma, som depression, torrt hår, röstförändringar och smärta i muskler och leder
 • Kronisk näs- och bihåleinflammation:
  • Vid näs- och bihåleinflammation svullnar slemhinnan i näsa och bihålor, det normala slemmet blir tjockare och öppningen till bihålan kan blockeras. En näs- och bihåleinflammation kallas kronisk om den pågått i mer än tolv veckor
  • Typiska symtom vid kronisk näs- och bihåleinflammation är nästäppa, smärta eller tryckkänsla i ansiktet och nedsatt luktsinne
  • Hos en del blir det också irritation runt stämbanden på grund av slem som hela tiden rinner ner från näsans bakre del
 • Läkemedel:
  • Kortisonhaltiga läkemedel som inhaleras kan ge heshet – se även astma

Mer sällsynta orsaker

 • Strupcancer:
  • Är vanligast hos män. De flesta som insjuknar är i 70-årsåldern. Rökning och högt alkoholintag ökar risken
  • Ger långvarig och ofta ökande heshet
  • Vid heshet utan förbättring på tre veckor bör man undersökas närmare avseende strupcancer
 • Stämbandsförlamning (recurrenspares):
  • Till exempel efter någon form av halskirurgi

Vad kan man göra själv?

Akut heshet går i regel över efter några dagar om stämbanden används så lite som möjligt, men om stämbanden används mycket kan hesheten vara i flera veckor. Att viska är ofta lika påfrestande för stämbanden som vanligt tal. Vid långvarig heshet kan en logoped ge råd om korrekt röstanvändning. Lärare och andra som använder rösten mycket i arbetet, kan behöva sjukskriva sig i några dagar.

Kronisk heshet är en bra anledning att sluta röka.

Annons
Annons

När ska man söka vård?

Vid ökande heshet under längre tid och heshet utan klar orsak ska man söka vård. Heshet som varat längre än tre veckor ska alltid utredas. 

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har hesheten funnits?
 • Hur har tillståndet utvecklats?
 • Var det något särskilt som utlöste hesheten?
 • Finns några andra symtom?
  • Smärtor eller obehag i halsen?
  • Andnöd?
  • Sura uppstötningar?
 • Röker du?
  • Hur mycket och hur länge?
 • Hur mycket alkohol dricker du?
 • Andra möjliga orsaker?
  • Tidigare operation i bröstkorgen eller på halsen?
  • Strålbehandling mot halsen?
  • Stress?
  • Parkinsons sjukdom?
  • Annan neurologisk sjukdom?

Undersökningar

Om orsaken till hesheten inte är uppenbar gör läkaren en undersökning av halsen och svalget. Läkaren känner på utsidan av halsen och tittar in i munnen och svalget med en lampa. Ibland används en liten spegel på ett skaft för att titta ner på stämbanden.

Remiss 

Om diagnosen är oklar eller om det finns en risk för att hesheten beror på cancer i svalget skickas remiss till en öron-näsa-hals-läkare för fler undersökningar.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.